Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Tulisiko meidän elää himojemme ja taipumustemme mukaan?

 

Tulkaa kaikki -liikkeen ideologia tarkastelussa

 

 

Tässä kirjoituksessa pohditaan Suomen kirkossa toimivan Tulkaa kaikki -liikkeen ideologiaa. Tarkoitus ei ole asettua kenenkään yläpuolelle tai osoittaa ketään sormella. Sellaiseen ei ole varaa, koska Jumalan silmissä jokaisessa meissä on virheitä, itseni mukaan lukien. En myöskään usko, että kannattaa kirjoittaa näistä asioista, jos ei pyri kunnioittamaan eri tavalla ajattelevia ihmisiä, jollaisena pidän Tulkaa kaikki -liikkeen jäseniä. Parempi olisi vaieta kuin että puhua ja kirjoittaa väärässä mielenlaadussa. Meillä on yhteiskunnassa muutenkin tarpeeksi paljon sellaista asennetta, jossa eri tavalla ajattelevia mollataan ja pidetään täysin arvottomina. Tätä muita herjaava asennetta esiintyy mm. netin keskustelupalstoilla, mutta nämä keskustelijat unohtavat Jeesuksen varoittavat sanat aiheesta: ”Mutta minä sanon teille: jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion; ja joka sanoo veljelleen: 'Sinä tyhjänpäiväinen', on ansainnut suuren neuvoston tuomion; ja joka sanoo: 'Sinä hullu', on ansainnut helvetin tulen” (Matt 5:22).

     Miksi sitten olen kirjoittanut tästä aiheesta? Pääsyy ei ole kenenkään yksittäinen elämä. Siitä en ole kiinnostunut paitsi siinä mielessä, että haluan jokaisen ihmisen pelastuvan ja pääsevän Jumalan yhteyteen. Siihen liittyy tietysti se, että tämän ihmisen tulee ojentautua sen mukaan, mikä on oikein Jumalan silmissä. Tähän kuuluu synneistä luopuminen, oli kyseessä mikä tahansa synti.

    Sen sijaan, kun olen kirjoittanut näistä aiheista ja nyt Tulkaa kaikki -liikkeestä, olen huolissani ideologiasta, joka on tämän asian ympärillä. Näen sen totalitaarisena ideologiana, jossa ei ole sijaa erilaiselle ajattelulle, kuten perinteiselle kristillisyydelle. Se muistuttaa kommunismia ja natsismia, joissa yhteiskunnissa toisinajattelijat olivat vaarassa. Heitä vedettiin oikeuteen mielipiteistään, ja näen saman tapahtuvan täällä länsimaissa. Olen siitä aika vakuuttunut. Eli tämä ideologia poistaa uskonnonvapauden, ja siksi olen huolissani. Totta kai, jos mukaudut tähän ideologiaan, saat olla rauhassa. Ei sinun kaltaisillasi ihmisillä ole mitään pelättävää, vaan ainoastaan niillä, jotka uskovat Raamatun jakeisiin tästä aiheesta.

    Mistä idea tähän kirjoitukseen sai alkunsa? Alkusysäyksenä toimi Etelä-Suomen sanomissa ollut muutamien Tulkaa kaikki -liikkeen jäsenten yleisökirjoitus. Otan sen tähän mukaan, koska siitä voi ymmärtää jotain Tulkaa kaikki -liikkeen ideologiasta:

 

Kirkon tulee elää ajassa

 

Tutkimukseen perustuva kuva suomalaisten uskonnollisuudesta on vahva haaste kirkolle. Kirkolliskokouksen kokoonpano vastaa huonosti seurakuntien jäsenten valtaenemmistön näkemyksiä.

   Kirkon nelivuotiskertomuksen (2016-2019) mukaan kirkon on löydettävä tapoja toteuttaa teologiaa, jolla on vahva kosketuspinta suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen arkeen.

   Uskonnollisuus ei sinänsä ole vähentynyt. Uskonnottomiksi tunnustautuvia on nuorempienkin sukupolvissa vain 34 prosenttia. joko kristinuskon opettamaan Jumalaan tai eri tavalla kuin kirkon opettamalla tavalla Jumalaan uskovia on edelleen melkein puolet kansasta.

   Suurimmat erot sukupolvien välillä ovat suhtautumisessa uskontoon. Uskontoa tärkeänä pitävien osuudessa on jopa 45 prosenttiyksikön ero sukupolvien välillä.

   Avioliittokäsityksiä tutkittaessa kysyttiin, ovatko homo- ja lesboparit yhtä hyviä vanhempia kuin muut. Tätä mieltä oli 73 prosenttia vuoden 1990 jälkeen syntyneistä, naisvastaajista peräti 85 prosenttia.

   Suomalaisten uskonnollisuudessa on meneillään sukupolvien välinen muutos. Tämä näkyy erityisesti milleniaalien ja sitä nuorempien eli vuoden 1980 jälkeen syntyneiden arvostuksissa.

   Eksegetiikka eli raamatuntutkimus tutkii kriittisesti uskontojen pyhiä tekstejä sekä Raamatun synty- ja tulkintahistoriaa. Konservatiivinen lukutapa pitää Raamatun tekstejä ikuisena ja muuttumattomana Jumalan sanana. Liberaali uskonkäsitys korostaa Raamatun tulkintojen moninaisuutta kautta aikakausien.

   Kun annetaan tilaa myös tutkimukseen perustuville tulkinnoille, kirkko voi kohdata entistä paremmin uskontoon eri tavalla suhtautuvat katsomukselliset ryhmät.

   Moninaisuuden arvostaminen ja huomioiminen mahdollistaa entistä useammille ihmisille oman identiteettinsä löytämisen kirkon jäseninä. Seurakuntavaaleissa äänestämällä jokainen kirkon jäsen vaikuttaa kirkolliskokouksen kokoonpanoon, sillä seurakuntien kirkkovaltuutetut valitsevat kirkolliskokoukseen maallikkoedustajat.

Pentti Rauhala, Lahti

Kauko Mäkinen, Imatra

Laura Jouhkimo, Mikkeli

Tulkaa kaikki -liikkeen aktiiveja Mikkelin hiippakunnassa (Mielipide, Etelä- Suomen sanomat 8.9. 2021)

 

Siinä oli Tulkaa kaikki -liikkeen aktiivien yleisöosastokirjoitus. Koska itse olen jonkun verran perehtynyt asiaan kuten yleensä kaikenlaisiin ajatusrakennelmiin, joiden näen olevan selvässä ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa, ajattelin heti kirjoittaa vastineen samaan lehteen, ja se ilmestyikin parin päivän päästä samassa lehdessä (10.9.2021). Tosin kirjoitusta oli lyhennetty ja muutettu, josta aluksi masennuin. Otsikkona lehdessä oli ”Mitä virkaa on kirkolla, joka mukautuu kaikessa yhteiskunnan mielipiteisiin”, joka sinänsä on hyvä otsikko. Oma otsikkoni oli sen sijaan ”Kirkon tulee katsoa tulevaisuuteen”. Tällä ajattelin lähinnä kahta asiaa eli että joudumme kerran Jumalan tuomioistuimen eteen ja toiseksi sitä, että jos kirkon papit eivät usko Jeesuksen ja apostolien opetukseen, miksi muutkaan silloin uskoisivat. Ei kukaan viitsi käydä kirkossa, jos papit ovat epäuskoisia. Se johtaa vain kirkon kuihtumiseen ja jäsenkatoon, kuten on jo tapahtunut pääkaupunkiseudulla, jossa Tulkaa kaikki -liikkeen ideologia on voittanut eniten alaa.

    Seuraavassa siis oma kirjoitukseni ja vastineeni alkuperäisessä muodossa:

 

Kirkon tulee katsoa tulevaisuuteen

Tulkaa kaikki -liikkeen aktiivit ottivat kantaa homoseksuaalisen elämäntavan puolesta kirjoituksessa ”Kirkon tulee elää ajassa” (8.9). Ihmettelen kuitenkin näiden aktiivien toimintaa, ja siihen on useita syitä.

   Ensinnäkin kun halutaan muuttaa kirkon perinteistä opetusta yhteiskunnan mukaiseksi, mitä virkaa on kirkolla, joka mukautuu kaikessa yhteiskunnan mielipiteisiin? Sellaisella kirkolla ei ole tulevaisuutta. Miksi olla kirkon jäsen, jonka papit kyseenalaistavat Jeesuksen ja apostolien selvät opetukset? Miksi kuunnella epäuskoisia pappeja, jotka väittävät Jeesusta ja apostoleja joko tietämättömiksi tai valehtelijoiksi, kuten Tulkaa kaikki liikkeen aktiivit väistämättä tekevät. Yhtä hyvin voisin liittyä vapaa-ajattelijoiden joukkoon, jos Jeesuksen ja apostolien opetuksilla ei ole merkitystä. Eli Tulkaa kaikki liikkeen aktiivit torjuvat mm. seuraavat jakeet, joissa mainitaan homoseksuaalisuuden harjoittaminen yhdeksi niistä synneistä, joka erottaa meidät Jumalasta: ”Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät” (1 Kor 6:9,10).

    Tämän pohjalta voidaan puhua rakkaudesta. Onko oikeaa rakkautta varoittaa ihmisiä synnissä elämisestä vai onko rakkautta kehottaa heitä elämään taipumustensa, tässä tapauksessa homoseksuaalisuuden taipumuksen mukaan? Ainakin itse, kun katson asiaa edellisten jakeiden kautta, pidän rakkautena nimenomaan sitä, että ihmisiä varoitetaan syntien harjoittamisesta, oli sitten kyseessä mikä tahansa synti. Kyse on ikään kuin siitä, että ihmisiä varoitetaan heikoista jäistä: ”Älä ihmeessä mene sinnepäin, ettet hukkuisi”. Sen sijaan Tulkaa kaikki liikkeen aktiivit toimivat ja ajattelevat päinvastoin.

   Ihmettelen myös sitä, miksi nämä aktiivit ovat keskittyneet vain tähän yhteen taipumukseen ja sen ajamiseen. Ihmisillä on muitakin taipumuksia, kuten joillakin on taipumus pornon katselemiseen, toisilla pelkoon, toisilla vihaan, toisilla ylensyömiseen, toisilla huumeiden käyttöön jne. Miksi nämä aktiivit eivät aja myös näiden ihmisten taipumuksia, vai eivätkö he rakasta näitä ihmisiä? He puhuvat usein rakkaudesta, mutta miksi he ovat keskittyneet vain tähän yhteen ryhmään ja taipumukseen? Asiassa on selvä ristiriita.

    Itse uskon kuitenkin niin, että jokaisella ihmisellä on vääriä taipumuksia ja himoja, mutta ei meidän kannata ojentautua niiden mukaan vaan tähdätä iankaikkiseen elämään. Tämä mielenmuutos syntiin nähden sekä julistus Jeesuksen kautta saadusta anteeksiantamuksesta syntejään katuville, tulisi olla kirkon julistuksen keskipiste. Muuten kirkolla ei ole tulevaisuutta.

                                                           

Miten tähän on tultu? Kun yhteiskunnassa tapahtuu muutosta ja kehitystä, ei se koskaan ala ikään kuin keskeltä tai suurin harppauksin, vaan sitä on saattanut edeltää vähittäinen muutos, joka saattaa kestää vuosikymmeniä. Ihmisten mielet ja asenteet eivät muutu kovin nopeasti, vaan sukupolvi voi vaihtua ennen kuin muutos tapahtuu johonkin suuntaan.

    Näin on kyse myös tässä asiassa. Kun nykypäivänä suhtaudutaan yhä suopeammin samaa sukupuolta olevien seksisuhteisiin sekä tavallisiin heteroseksisuhteisiin avioliiton ulkopuolella, on tällä alkunsa jo vuosikymmenien takana. Sen tärkeimpänä tekijänä voidaan pitää seksuaalista vallankumousta, joka alkoi 1960-luvulla. Silloin korostettiin, ei suinkaan seksin määrää, vaan että seksiä voi harjoittaa myös tavallisen miehen ja vaimon avioliiton ulkopuolella, ”jos vain molemmat rakastavat toisiaan”. Lisäksi vaadittiin vapaata aborttia sekä haastateltiin homoseksuaaleja, joten siemenet nykyiselle kehitykselle kylvettiin silloin. Tulkaa kaikki -liikkeen toiminta, jossa se ajaa kirkon piiriin samoja käytösmalleja kuin 1960-luvun seksuaalisen vallankumouksen edustajat, on jatkumoa sille, mikä alkoi 1960-luvulla. Matti Joensuu on kertonut eräässä kirjassaan siitä, miten muutos keskustelussa tapahtui 1960-luvulla.

 

Jouduin olemaan kotimaasta poissa kolme vuotta, nimittäin vuodet 1965-1968. Palattuani syksyllä 1968 olin suorastaan hämmästynyt siitä muutoksesta, joka julkisen keskustelun ilmapiirissä oli tapahtunut. Tämä koski sekä keskustelun sävyä että kysymystenasettelua.

... Ylioppilasmaailmassa puhalsivat suuriäänisesti pasuunaan ne henkilöt, jotka vaativat vapaiden sukupuolisuhteiden tulemista oikeutetuiksi muun muassa siten, että ylioppilasasuntoloissa poikien ja tyttöjen täytyy saada julkisesti asua yhdessä, vaikka he eivät olekaan keskenään naimisissa.

   Näytti siltä, että Teiniliiton olivat vallanneet uudet johtajat, jotka julistivat paitsi sosialismia ja kouludemokratiaa myös vapaiden sukupuolisuhteiden aatetta.

   Kaiken kaikkiaan tilanteessa oli uutta se, että oli muodostunut viiteryhmiä, jotka puhuivat sukupuolikysymyksistä paljon avoimemmin kuin julkisuudessa aikaisemmin oli ollut tapana ja syyttivät yhteiskuntaa ja kirkkoa kaksinaismoraalista.

   Keskustelun sävy oli hyvin suuressa määrin eettistä. Moraalia pidettiin pahana. Sitä moitittiin. Samalla kuitenkin julistettiin uutta moraalia useinkin hyvin moralistisesti ja suvaitsemattomasti. Kun aikaisemmin oli puhuttu siitä, että täytyy ymmärtää nuorison seksuaalista käyttäytymistä, julistettiin nyt eräiden ryhmien taholta, että on oikein olla irrallisissa sukupuolisuhteissa. Asetettiin jopa vastakkain avioliittoinstituutio ja todellinen aito rakkaus. Laillistamatonta yhdyselämää eläviä pariskuntia haastateltiin julkisuudessa jonkinlaisina uuden moraalin sankareina, jotka ovat uskaltaneet nousta rappeutuneen porvarillisen yhteiskunnan moraalia vastaan. Samoin haastateltiin homoseksualisteja ja vaadittiin vapaata aborttia. (1)

 

Muutosta, joka alkoi 1960-luvulla seksuaalisuudessa, kuvaa hyvin se fakta, että 1960-luvun loppupuolella vain 5 % lapsista syntyi Suomessa avioliiton ulkopuolella, kun 1990-luvun alkupuolella syntyi jo 25 % lapsista avioliiton ulkopuolella, ja kun luku nyt on yli 50 %. Luvut osoittavat, miten seksuaalinen käytös on vähitellen muuttunut, ja sillä on vaikutusta myös lapsiin. Ei liene sattuma, että samanaikaisesti, kun vanhemmat ovat sitoutuneet toisiinsa yhä huonommin ja kun yhä useammat parit eroavat, ovat lasten mielenterveysongelmat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Sen osoittavat seuraavat lehtiartikkelit viime vuosilta:

 

Lasten ja nuorten laitoshoitoon pian miljardi

Lasten ongelmat kärjistyneet rajusti sitten 1990-luvun alun

Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset kasvavat yli kymmenellä prosentilla vuodessa.

   Tänä vuonna lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito maksaa noin 670 miljoonaa euroa. Viiden vuoden päästä summa uhkaa ylittää jo miljardin euron rajan.

   Laitoksiin sijoitettujen lasten määrä on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta. Lasten ongelmat ovat kärjistyneet niin, että suurin osa huostaanotoista tehdään jo kiireellisesti.

  … Yhden lapsen laitoshoito maksaa jopa 100 000 euroa vuodessa. (Etelä-Suomen Sanomat, 31.10.2010)

 

Päihteet vievät yhä nuorempia laitoksiin. Ilmoitusten määrä ja laitoshoidon kulut ovat kasvaneet valtavasti. (ESS 7.11.2019)

 

Nuorten mieli horjuu. Mielenterveys: Lähetteet nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon ovat lisääntyneet rajusti… (Etelä-Suomen Sanomat, 25.9.2018)

 

Nuorten lähetteet lähes tuplaantuivat

Psykiatria: Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina koko maassa. Päijät-Hämeessä nuorten psykiatrian lähetteiden määrä kasvoi vuodessa 40 prosenttia. (Etelä-Suomen Sanomat, 30.5.2017)

 

Muutosta, jota on tapahtunut varsinkin 1960-luvulta alkaen, kuvaa lisäksi saatanan kirkon ylipappina toiminut Anton LaVey. Hän osuu oikeaan siinä, miten suuri muutos seksuaalisuuden alueella tapahtui noin 1960-luvun puolivälissä. Nyt elämme seksuaalisen vallankumouksen jälkivaihetta, jossa suhtaudutaan suopeasti myös samaa sukupuolta olevien seksisuhteisiin, ”jos molemmat rakastavat toisiaan”. Käytetään aivan samaa argumenttia kuin mitä käytettiin 1960-luvulla puolusteltaessa seksisuhteita tavallisen miehen ja vaimon avioliiton ulkopuolella. Hippien iskulause 1960-luvulla oli ”rock, rauha ja rakkaus”.

 

"Saatanan aikakausi alkoi vuonna 1966. Silloin Jumala julistettiin kuolleeksi, sukupuolista vapautta alettiin puolustaa ja hipit kehittivät vapaan seksikulttuurin." (2)

 

Onko sitten muutos moraalissa hyvä vai huono? Jo edellä olevat lainaukset viittasivat siihen, ettei näin ole laita. Varsinkin lapset joutuvat kärsimään aikuisten itsekkäistä valinnoista. Jatkumoa tälle ovat myös homo- ja lesboliitot, joihin hankitaan lapsia (asia, jota Tulkaa kaikki -aktiivit puolustelivat edellisessä lehtikirjoituksessa) joko väliaikaisten heterosuhteiden tai keinotekoisten menetelmien kautta. On varmaa, ettei sekään ole hyvä ratkaisu lasten kannalta, vaan se tulee lisäämään lasten mielenterveysongelmia. Monet lesbo- ja homoperheissä kasvaneet lapset ovatkin ankarasti kritisoineet tällaista käytäntöä. He eivät voi ymmärtää sitä, että aikuiselle sukupuolta pidetään tärkeänä tekijänä, mutta lapsille ei pidetä tärkeänä, että hänellä on molemmat biologiset vanhemmat. Kyseessä on ilmeinen ristiriita aikuisten itsekkyyden ja lasten etujen välillä. Aiheesta enemmän kirjoituksessa Sukupuolineutraali avioliitto ja lapset.

    Kun etsitään syitä Tulkaa kaikki -liikkeen ideologian menestykselle ja miksi seksuaalimoraali on muuttunut, on varmasti suurin syy se, että kristillinen usko on menettänyt merkitystään. Kristillinen opetus avioliitosta, sen pysyvyydestä ja että seksi on oikein vain miehen ja vaimon välisessä yhteydessä, ei ole enää suosiossa, ja se vaikuttaa ihmisten käytökseen ja asenteisiin. Tulkaa kaikki -liike toistaa sitä asennetta ja ilmapiiriä, joka on tullut yhteiskuntaan viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana. Siksi tämän liikkeen ideologia on suosiossa, koska se on täysin vallitsevan yhteiskunnallisen ajatustavan mukainen.

    Mistä sitten voi tietää, että taustavoima näiden ajatusten takana on paha? Yksi tapa on tarkastella aikaisempaa historia, kun on toteutettu samoja toimenpiteitä kuin nykyään. Eräs erinomainen esimerkki on naapurimme, entisen Neuvostoliiton perhekokeilu, josta mm. Matti Joensuu on kirjoittanut kirjassaan ”Avoliitto, avioliitto ja perhe”. Neuvostoliitossa varhaiset kommunistit toteuttivat valtaan päästyään juuri niitä asioita, joiden puolesta tänä päivänä marssitaan. Mm. avioero tehtiin helpoksi (Suomessa se tapahtui 1987), abortti tehtiin lailliseksi, hyväksyttiin seksuaalisuhteet miehen ja vaimon avioliiton ulkopuolella, suhtauduttiin suopeasti homoseksuaalisiin suhteisiin ja jopa sukupuolenkorjausleikkauksia toteutettiin.

    Mikä oli lopputulos Neuvostoliiton perhekokeilusta? Ei kestänyt kuin 10-15 vuotta, niin se huomattiin vahingolliseksi yhteiskunnalle. Sosiaaliset ongelmat kasvoivat, taloudelliset kulut kasvoivat, syntyvyys väheni ja rikollisuus lisääntyi. Se johti siihen, että 1930-luvulla ateistihallinto muutti uudestaan lainsäädäntöä ja alkoi hyökätä aborttia ja vapaita sukupuolisuhteita vastaan. Käytäntö osoitti, miten oikean seksuaalimoraalin hylkääminen aiheuttaa sekaannusta yhteiskunnassa. Seuraavassa lainaus Joensuun kirjasta:

 

Neuvostoliitossa on suoritettu vallankumouksesta lähtien valtavan laajaa perheinstituutioon liittyvää kokeilua. Kun Oneida Communityssä oli kysymys 300 hengestä, on Neuvostoliitossa kysymys vähintään 200 miljoonasta ihmisestä, jotka lisäksi edustavat ehkä 170 kansallisuutta.

... Vuonna 1917, jo uuden hallitusvallan toisena kuukautena, julkaistiin lakeja, jotka koskivat avioliittoa. Kirkollinen avioliitto korvattiin siviiliavioliitolla. Avioero myönnettiin, jos toinen puolisoista sitä anoi. Seuraavana vuonna täydennettiin näitä lakeja määräämällä, että lapsen syntyminen sinänsä oli avioliiton perusta. Avioliitossa ja avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen välillä ei saanut olla mitään eroa.

... Vielä radikaalimpi muutos tuli Venäjällä voimaan vuonna 1926 ja heti sen jälkeen myös muissa osissa Neuvostoliittoa. Sen mukaan avioliiton rekisteröiminenkään ei ollut välttämätöntä... Siis mitkään puolisoisen tai lasten velvollisuudet ja oikeudet eivät olleet riippuvaisia siitä, oliko avioliitto rekisteröity vai ei. Vuonna 1926 erotapahtuma väljeni yhä. Joko puolisot yhdessä tai jompikumpi heistä saattoi anoa avioliiton purkamista mainitsematta siihen mitään syytä.

... Alkuvaiheessa ei ollut minkäänlaisia seksuaalista käyttäytymistä koskevia lakeja. Vuonna 1920 abortti julistettiin lailliseksi. Toisen lain mukaan aviorikos, kaksinnaiminen ja sukurutsaus mainittiin teoiksi, joista ei rangaista. Vallitseva asenne oli, ettei saanut olla mitään esteitä vapaille sukupuolisuhteille eikä mitään taantumuksellista moraalia. Syntyvyyden säännöstelyvälineitä yritettiin saada käyttöön ja koetettiin poistaa kaikki aviotonta syntyperää koskeva häpeä.

 ... Seurauksena oli joka tapauksessa avioerojen suuri eneneminen... isättömien lasten määrä kasvoi... Aborttien lukumäärä lisääntyi joidenkin lausuntojen mukaan "kauhistuttavasti". Naisen oli monessa tapauksessa valittava joko sosiaalinen asemansa tai äitiys... Aborttien lukumäärän noustessa syntyväisyys kaupungeissa laski. Tästä seikasta esitettiin huolestuneita lausuntoja jo vuonna 1926. Vuonna 1922 arvioitiin, että kodittomien lasten lukumäärä nousi noin yhdeksään miljoonaan.

... Ilmeisesti kuitenkin vanhempien ja lasten suhteiden rikkoutuminen oli ainakin osaksi syynä siihen, että alkoi suuressa määrin ilmetä nuorisorikollisuutta. Tästä huliganismiksi kutsutusta ilmiöstä kirjoitettiin lehdissä 20-luvun lopulla ja 30-luvulla. Vuonna 1929 huliganismia pidettiin vaikeimpana ongelmana. Nuorisorikollisuuden määrän sanottiin kaksinkertaistuneen vuosien 1929-1935 välillä. Kaupungeissa maleksi nuorisoryhmiä, jotka tekivät kaikenlaista pahaa, mm. kävivät avuttomien kansalaisten kimppuun. Puhuttiin vandalismista, varkauksista, murroista, raiskauksista, jopa murhista, jotka olivat lisääntyneet lyhyessä ajassa.

   Käänne Neuvostoliiton perhepolitiikassa tapahtui selvästi vuosina 1934-35... Tässä ei ole tarpeen käydä selvittelemään, millä tavalla virallinen ajattelutapa muuttui. Pääasia on, että sosiaaliset epäkohdat ja rappeutuminen todettiin, ja alkoi voimakas propaganda huliganismia, vastuutonta seksuaalista käyttäytymistä ja abortteja vastaan...  (3)

 

Toinen esimerkki on natsi-Saksa ja kehitys ennen sitä. Saksa oli jo 1700-1800-luvuilla raamattukritiikin johtava maa Euroopassa, joten siinä on eräs syy ja taustatekijä sille, miksi natsismin kaltainen ideologia pääsi vallalle tässä maassa. Kun ei enää uskottu, että Jumala on luoja ja että ihminen on vastuussa Jumalalle, avasi tämä helposti ovet vääryyksille.

   Entä seksuaalimoraali? On merkillepantavaa, että kun Tulkaa kaikki -liike ajaa homoseksuaalista käytöstä Suomen kirkkoihin, sai sama ajatussuunta kannatusta jo viime vuosisadan alun Saksassa, ennen natsiliikkeen syntyä. Lisäksi useat alkuajan natsijohtajista olivat homoseksuaaleja, kunnes Hitler otti kielteisen kannan tähän asiaan. Näin kirjoitti mm. William L. Shirer tunnetussa kirjassaan Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho. Suomen Seta-liikkeen perustajäseniin kuulunut henkilö selostaa asian taustoja:

 

On tosiasia, että yhdysvaltalaisilla vaikutteilla niin homoseksuaalien sairaaksi leimaamisessa kuin toisaalta myös homoseksuaalien tasavertaisuutta ajavien vapautusliikkeiden esikuvana on huomattava vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa ja koko toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa… Vaikka homoseksuaalien kansainvälinen vapautusliike alkoi Ulrichsin antamasta mallista ja Hirschfeldin johdolla vuosisadan alun Saksassa, sen moderni muoto joukkoliikkeenä on kuitenkin kehittynyt etupäässä Yhdysvalloissa 1960-luvulta lähtien. (4)   

 

Kolmas esimerkki on Hollannin Amsterdamista. Tämä kaupunki on ollut edelläkävijä monenlaisessa pahuudessa. YK on listannut sen ihmiskaupan ykköskohteeksi, se on Euroopan huumekeskus ja se on ollut lapsipornon tuottamisen pääkaupunki Euroopassa (Hollannissa oli jo vuosia sitten myös ns. pedofiilipuolue), mutta lisäksi Amsterdamia on pidetty homoseksuaalien pääkaupunkina. Onko tämä pelkkää sattumaa vai ei? Joka tapauksessa on mielenkiintoista, että samanaikaisesti, kun kristillinen usko menettää merkitystään, tulevat tilalle asiat, joita on yleisesti pidetty pahoina. Nämä kaikki asiat kulkevat käsi kädessä ja ovat sidoksissa toisiinsa. Näin on tapahtunut Amsterdamissa, mutta myös Tulkaa kaikki -liike noudattaa samanlaista logiikkaa, koska sen piirissä hylätään Jeesuksen ja apostolien selvät opetukset seksuaalisuudesta. Seuraavassa pieni lainaus liittyen Amsterdamiin. Se on Floyd McClungin kirjasta Elämää helvetin esikartanoissa (Living On The Devil’s Doorstep, 1988).

 

Olen vuosien kuluessa vieraillut lukuisissa suurkaupungeissa kaikkialla maailmassa, eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö niissä kaikissa ole omat myrkylliset paheen syvyytensä, huumeet ja henkiset ahdistukset käärittynä loistaviin papereihin viekoittelemaan varomattomia ja herkkäuskoisia ihmisiä. Mutta Amsterdamissa näyttävät ainekset sekoittuneen yhteen aivan erityisen kuolettavalla tavalla. Täällä on yksi Euroopan huumekaupan valtasuonista: heroiinia, kokaiinia ja marihuanaa on melkein yhtä vapaasti saatavissa kuin herkullista suklaata, josta hollantilaiset ovat tunnettuja. Täällä on seksiteollisuutta, jota mainostetaan niin suuriäänisesti, että se saa minut vavahtelemaan ajatellessani, mitä tapahtuukaan salaisesti. Täällä on myös vahva raa’an pahuuden tuntu, kun ympärillä harjoitetaan okkultismia ja outoja uskonnollisia ääri-ilmiöitä.

… Amsterdam, Amerikkaan suunnatun lapsipornon tuottajana, vie vuosittain yli miljardin dollarin arvoista materiaalia Hollannin välinpitämättömän ja suvaitsevan postilaitoksen myötävaikutuksella.

… Osana tuota seksuaalista vapautumista eräälle kaupungin toreista on pystytetty muistomerkki homoseksualismille. Seksuaalinen vapaus on viety räikeisiin äärimmäisyyksiin Amsterdamissa, jota pidetään Euroopan homoseksualismin pääkaupunkina. Joka viikonloppu arvioidaan kymmenen – viidenkymmenen tuhannen homoseksuaalin miehen ja naisen saapuvan Amsterdamiin sen kuuluisan yöelämän ja tapahtumien vuoksi. Myös heteroseksuaalit, isoäidit mukaan lukien, reagoivat voimakkaasti, kun puhuimme homoseksualismin harjoittamista vastaan ja kun korostimme, että se osoittaa, kuinka kauas Amsterdamin kaupunki on kulkeutunut Jumalan asettamista normeista… He eivät ymmärtäneet, että teimme eron synnin ja syntisen välillä. (5)

 

Mikä Raamatussa on ajankohtaista ja mikä ei? Edellä tuotiin esille, miten Tulkaa kaikki -liikkeen edustajat pyrkivät usein mitätöimään Jeesuksen ja apostolien selvät opetukset liittyen seksuaalisuuteen. He väittävät, että nämä opetukset, kuten kaikki Vanhan testamentin aihetta käsittelevät jakeet, ovat aikaansa sidottuja eivätkä koske nykyajan ihmisiä. Nyt tiedetään enemmän ja paremmin kuin mitä Raamatun ajan ihmiset tiesivät näistä asioista. Niinpä mm. seuraavat Korinttolaiskirjeen jakeet eivät enää koske nykyaikaa heidän mukaansa:

 

- (1 Kor 6:9,10) Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,

10. eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät

 

Se, että hylätään nämä selvät jakeet, kuten Tulkaa kaikki -liikkeen edustajat tekevät, on kuitenkin vaarallinen tie. Mistä nämä ihmiset tietävät, että Jumala on muuttanut suhtautumistaan ihmisten käytökseen niin ettei hän enää tuomitse meitä vääristä teoistamme? Eikö tällaisilla ihmisillä ole mielikuvitusjumala eli jumala, jonka he ovat muuttaneet omien uskomustensa mukaiseksi? He eivät hyväksy sitä Jumalaa, joka ilmoitti itsensä Jeesuksen ja hänen asettamiensa apostolien kautta, vaan ovat keksineet omanlaisensa jumalan, joka on vain heidän mielikuvituksessaan.

    Tämä Raamatun tekstien vääristely ei liity kuitenkaan pelkästään seksuaalisuuskysymyksiin. Yksi tärkeä alue on myös luominen, joka nykyään kielletään ”nykytieteen valossa”. Väitetään, että Darwinin evoluutioteoria on osoittanut luomisen vääräksi, ja näin Raamatun väitetään erehtyneen tässäkin asiassa.

   Kuitenkin, koska olen itse perehtynyt aiheeseen, otan siihen hiukan kantaa samassa yhteydessä. Teen pienen poikkeaman aiheesta, koska ateistinen evoluutioteoria on usein taustalla kaikessa siinä raamattukritiikissä, joka nykyään esiintyy.

   Ensinnäkin elämä. Et löydä yhtään tiedemiestä maailmassa, joka pystyisi osoittamaan, että elämän synty olisi itsestään mahdollinen. Siihen ei ole kukaan tiedemies pystynyt, koska elämän synty itsestään on mahdottomuus. Vain elämä saa aikaan elämää, eikä tähän sääntöön ole löydetty yhtään poikkeusta. Tämä viittaa ensimmäisten elämänmuotojen kohdalla selvästi Jumalaan, joka loi kaiken.

    Toiseksi, jos uskot evoluutioon, kerro, mistä maailman luonnonhistoriallisesta museosta voi löytää välimuotofossiilit? Niitä pitäisi esiintyä miljoonittain, koska maasta on kaivettu arviolta jo satoja miljoonia fossiileja. Missä nämä välimuotofossiilit esiintyvät? Ainakaan luonnonhistoriallisissa museoissa niitä ei ole, kuten seuraavat lainaukset osoittavat:

 

Tohtori Ethebridge, British Museumin paleontologi: Yhdeksän kymmenesosaa evolutionistien puheista on pelkkää hölynpölyä, joka ei perustu havaintoihin ja jota tosiasiat eivät ollenkaan tue. Tämä museo on täynnä todisteita heidän näkemyksensä äärimmäisestä virheellisyydestä. Koko tässä valtavassa museossa ei ole ainuttakaan todistuskappaletta lajien muuttumisesta. (6)

 

Yksikään viiden suuren paleontologisen museon virkailijoista ei voi esittää edes yksinkertaista esimerkkiä sellaisesta organismista, joka voisi olla todiste lajin asteittaisesta kehittymisestä toiseksi lajiksi. (Tri Luther Sunderlandin yhteenveto kirjassaan "Darwin's enigma”. Hän haastatteli useiden luonnonhistoriallisten museoiden edustajia ja oli näihin kirjeyhteydessä, jotta saisi selville, minkälainen todistuspohja museoilla oli evoluutio-opin puolesta. [7])

 

Kolmanneksi, jos uskot evoluutioteoriaan ja miljooniin vuosiin, selitä, miksi ei ole löydetty yhtään sellaista kivihiiltä, jossa ei olisi radiohiiltä, jonka virallinen puoliintumisaika on vain 5730 vuotta (Lowe, D.C., Problems associated with use of coal as a source of 14C free background material, Radiocarbon 31(2):117-120,1989). Selitä myös, miksi radiohiiltä on löydetty jopa ns. kambrikauden fossiileista, kuten samaa ainetta on löydetty dinosaurusfossiileista ( http://newgeology.us/presentation48.html ). Jos tulokset otetaan sellaisenaan, kuten on otettava huomioon dinosauruksista löytyneet pehmytkudokset, verisolut ja DNA, ei ole mitään syytä uskoa miljooniin vuosiin.

 

”Sinä et rakasta”. Takaisin aiheeseen. Kun keskustelua käydään aiheesta sukupuolivähemmistöt ja seksuaaliset suuntautumiset, yritetään asia usein mediassa kääntää siihen suuntaan, että kysymys on ihmisarvosta ja rakkaudesta. Eli jos et suhtaudu myönteisesti sukupuolineutraaliin ideologiaan ja homoseksuaaliseen käytökseen, pidetään sinua ahdasmielisenä ja ettet anna arvoa näille ihmisille, jotka ovat sidoksissa näihin asioihin. Väitetään, että sinulta puuttuu rakkautta ja ettet anna arvoa erilaisille ihmisille.

    Mutta, mutta. Tämä on aivan väärä käsitys. Ei kenenkään ihmisen arvoa halvenneta sillä, että väitetään hänen käytöksensä olevan väärää. Rikollinen, avionrikkoja, ahnehtija, ylpeä ihminen tai homoseksuaalisuuden harjoittaja ovat kaikki arvokkaita sellaisenaan, ja Jumala on rakastanut jokaista (Joh 3:16), mutta eivät ihmisen teot ole aina oikeita. Jokainen meistä on syyllinen jollakin alueella (siksi emme voi ikään kuin yläpuolelta osoitella toistemme syntejä), mutta ei meidän tule sanoa kaikkea käytöstä hyväksi, jos se ei sitä ole. Ongelma on nimenomaan siinä, että nyky-yhteiskunta on siirtänyt oikean ja väärän rajaa, niin ettei se enää pidä mm. homoseksuaalisuuden harjoittamista vääränä, kuten ei myöskään tavallisia heteroseksisuhteita miehen ja vaimon avioliiton ulkopuolella, ja tästä johtuvat erilaiset tulkinnat. Kyse ei ole siis rakkaudesta ja rakkaudettomuudesta (totta kai näistä aiheista voi puhua väärällä mielenlaadulla) tai ihmisarvosta ja sen puutteesta, vaan erimielisyydestä sen suhteen, mikä on oikeaa ja väärää käytöstä.

   Toisaalta, kuten edellä totesin lehtikirjoituksessa, että jos edellä mainitut jakeet (1 Kor 6:9,10) ovat kaikesta huolimatta totta, silloin oikeata rakkautta on varoittaa ihmisiä, etteivät he ajautuisi vääriin tekoihin ja eroon Jumalasta. Me emme kylläkään saa iankaikkista elämää vääryyksistä luopumalla, vaan se tapahtuu armosta ja Jeesuksen sovitustyön kautta. Kuitenkin jos tahallamme paadutamme itsemme, emme peri Jumalan valtakuntaa, kuten Paavali kirjoitti.

   Kannattaa myös muistaa, että Jeesus ja apostolit, joiden kautta kristillinen opetus seksuaalisuudesta on peräisin, olivat varmasti rakkaudellisimpia kuin kukaan Tulkaa kaikki -liikkeen ihmisistä tai muista ihmisistä. Jeesus tietysti poikkeaa kaikista muista, koska hän on Jumalan poika, mutta kyllä apostolitkin olivat hyvin rakkaudellisia. Otan tähän mukaan muutamia Paavalista kertovia jakeita:

 

- (2 Kor 12:14,15) Katso, kolmannen kerran minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne, enkä ole oleva teille rasitukseksi; sillä minä en etsi teidän omaanne, vaan teitä itseänne. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan tavaraa vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen.

15. Ja minä olen mielelläni uhraava kaikki, uhraava itsenikin, teidän sielujenne hyväksi. Senkötähden, että teitä näin suuresti rakastan, minä saan teiltä vähemmän vastarakkautta?

 

- (2 Kor 2:3,4) Ja juuri sen minä kirjoitin sitä varten, etten tullessani saisi murhetta niistä, joista minun piti saada iloa, koska minulla on teihin kaikkiin se luottamus, että minun iloni on kaikkien teidän ilonne.

4. Sillä suuressa sydämen ahdistuksessa ja hädässä minä kirjoitin teille monin kyynelin, en sitä varten, että te murheellisiksi tulisitte, vaan että tuntisitte sen erinomaisen rakkauden, joka minulla on teihin.

 

- (Room 9:1-3) Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä -

2. että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni.

3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta,

 

- (2 Tim 3:10,11) Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni,

11. vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!

 

- (Fil 3:17) Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana.

 

”Mutta se on synnynnäistä”. Kun etsitään syytä sille, miksi Tulkaa kaikki -liikkeen edustajat, kuten muut yhteiskunnassa, suhtautuvat myönteisesti homoseksuaalisuuteen, lienee suurin syy se, että tätä asiaa pidetään synnynnäisenä ominaisuutena, aivan kuin ihonväriä. Ajatellaan, että homoseksuaalisuus ei ole ihmisen oma valinta, vaan syntymässä saatu ominaisuus.

    Mutta miten asia on? Onko kyseessä synnynnäinen ominaisuus vai ei? Olen tätä asiaa käsitellyt muutamissa kirjoituksissa, kuten Sukupuolineutraali avioliitto ja lapset sekä Homoseksuaalisuus ja siitä vapautuminen. Olennaista on, että ajatus homoseksuaalisuuden synnynnäisyydestä on toistuvasti kumottu kaksostutkimuksissa. Identtisillä kaksosilla on samat geenit ja kasvuympäristö kohdussa, mutta vain toisella heistä saattaa olla homoseksuaalinen taipumus, joten muut syyt ovat yleensä taustalla. Samoin Helsingin Sanomat kertoi 29.8.2019, miten geeneistä ei voi ennustaa ihmisen seksuaalista suuntautumista: ”Liki puolelle miljoonalle ihmiselle tehty tutkimus: Geenit eivät ennusta, sytyttääkö sama sukupuoli.”

    Entä mitä homoseksuaalit itse ajattelevat aiheesta? Monet heistä kieltävät taipumuksensa synnynnäisyyden eivätkä usko siihen. Sen sijaan he uskovat, että olosuhteet menneisyydessä ovat olleet ratkaisevassa asemassa heidän taipumuksensa synnyssä. Seuraava lyhyt lainaus viittaa tähän:

 

Luin kiinnostavan asiantuntijan tekemän tutkimuksen, jossa hän oli tehnyt kyselyn saadakseen selville, miten moni aktiivi homoseksuaali ajatteli syntyneensä tällaiseksi. Kahdeksankymmentäviisi prosenttia haastatelluista koki, että homoseksuaalisuus oli opittu käyttäytymismuoto, joka aiheutui kodin varhaisesta tuhoisasta vaikutuksesta ja toisen ihmisen kohdistamasta viettelyksestä.

   Kun nykyään tapaan homoseksuaalin ensimmäinen kysymykseni yleensä on: ”Kuka sytytti sinut tähän?” Kaikki voivat antaa vastauksen kysymykseeni. Sitten kysyn: ”Mitä sinulle ja seksuaalisuudellesi olisi tapahtunut, ellei tiesi olisi leikannut setäsi elämää? Tai jos serkkusi ei olisi ilmestynyt elämääsi? Tai jos isäpuoltasi ei olisi ollut? Miten olisi voinut käydä?” Silloin kellot alkavat soida. He sanovat: ”Ehkä, ehkä, ehkä.” (8)

 

Seuraava lainaus kertoo lisää taustatekijöistä. Naisilla, jotka ajautuvat lesbosuhteisiin, on usein ollut vaikea suhde äitiinsä tai että he ovat menettäneet äitinsä lapsuudessa. Tästä on saattanut syntyä eräänlainen tunnevajaus, jota yritetään täyttää suhteilla samaan sukupuoleen. Eräässä tutkimuksessa havaittiin seuraavaa:

 

Marcel T. Saghirin ja Eli Robinsin (1973) tutkimus ei perustunut potilasotokseen vaan he rekrytoivat homoseksuaalit haastateltavat homojärjestöjen kautta. He havaitsivat, että 27 % lesboista ja 2 % heteronaisista oli kokenut äidin menetyksen ennen 10:tä ikävuottaan. Usein lesbonaisten ja heidän äitiensä välinen suhde oli katkennut tai sitä kuvasi etäisyys ja välinpitämättömyys. Sitä vastoin suhde isään oli läheisempi. (9)

 

Onko sitten merkitystä sillä, onko jokin taipumus synnynnäinen vai ei? Loppujen lopuksi sillä ei ole merkitystä, koska lopulta ihmisen moraali määrittelee, miten hän elää tai haluaa elää – eli elääkö hän taipumuksensa ja himonsa mukaan vai ei.

    Niinpä jokaisella ihmisellä on vääriä taipumuksia, osa niistä on synnynnäisiä, toiset eivät. Raamatun opetus kuitenkin on, ettei meidän tule elää himojen ja väärien taipumusten mukaan, vaan pyrkiä luopumaan niistä. Jeesus sanoi: ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi” (Mark 1:15) sekä ”…ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte” (Luuk 13:3), joten siinä on hyvä malli kaikille ihmisille.

   Vääriä taipumuksia, joita ihmisillä on tullut joko syntymän kautta tai olosuhteiden kautta, voivat olla mm. seuraavat asiat:

 

• Voimakas heteroseksuaalinen himo. Esim. mies voi selittää vaimolleen, että hänellä on oikeus avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin, koska hänellä on voimakas halu harrastaa seksiä muiden naisten kanssa

• Kiivauteen ja vihaan taipuvainen henkilö voi selittää, että hän on syntynyt sellaiseksi. Siksi hänen ei tarvitse yrittää hillitä taipumustaan vihastua tai tehdä väkivaltaa muille

• Taipumus juoruiluun tai muiden arvosteluun

• Taipumus pelkoon ja haluun etsiä ihmisten kiitosta

• Taipumus ahneuteen

• Taipumus homoseksuaaliseen himoon

• Taipumus paeta elämän ongelmia alkoholiin tai huumeisiin

• Taipumus ylpeyteen

 

Takaisin homoseksuaalisuuteen. Kun ihminen ajautuu siihen, on sen taustalla usein tunnevajausta, kuten edellä todettiin. Se voi ilmetä muidenkin ihmisten elämässä mutta vain eri tavoilla. Toiset saattavat esimerkiksi saavutuksilla yrittää ostaa hyväksyntää muilta ja itseltään. He ajattelevat siten olevansa puoleensavetävämpiä ja parempia ihmisiä.

    Tässä yhteydessä on hyvä mainita, että kun Tulkaa kaikki -liikkeen aktiivit kannustavat meitä rakastamaan homoseksuaalisen taustan omaavia ihmisiä, he ovat aivan oikeassa. Tämä on myös Raamatun opetus, eikä siitä pääse mihinkään. Ainut ero on siinä, että Tulkaa kaikki -liikkeen jäsenet kannustavat ihmisiä elämään myös homoseksuaalisen taipumuksen mukaan, mutta perinteisessä kristillisessä opetuksessa ihmisiä kehotetaan luopumaan tämän asian harjoittamisesta, koska se on väärin Jumalan silmissä ja estää ihmistä perimästä Jumalan valtakuntaa.

    Joka tapauksessa kristillisessä seurakunnassa tarvitaan todellista muutosta tällä alueella. Kyllä me tarvitsemme enemmän rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan, myös niitä kohtaan, jotka ajattelevat ja toimivat eri tavalla kuin itse ajattelemme ja toimimme. Lisäksi rakkaus ja hyvät ystävyyssuhteet ovat avaintekijä sille, että traumaattisen taustan omaavat ihmiset voivat parantua menneisyydessä tapahtuneista kokemuksistaan. Näin on myös niillä, joilla on homoseksuaalinen tausta.

   ”Saarnaajien ruhtinas” Charles H. Spurgeon, joka eli 1800-luvulla, on tuonut hyvin esille sen, miten oikeaoppisuus itsessään ilman rakkautta on huono asia. Jos ihminen puhuu helvetistä ja tuomiosta ilman myötätuntoa ja rakkautta muita kohtaan, sellaisen ihmisen tulisi vaieta:

    

On hirvittävää, kun ihmisestä tulee niin puhdasoppinen, että hän voi puhua kylmästi ja välinpitämättömästi jumalattomien tuomiosta. Vaikkei hän ehkä suorastaan ylistäkään Jumalaa siitä, niin hän ei kuitenkaan tunne sydämentuskaa ajatellessaan miljoonien ihmisten hukkumista. Tämä on hirvittävää!

   Inhoan kuulla sellaisten miesten puhuvan Herran tuomioista, joiden kylmät kasvot ja töykeä ääni ilmaisevat kuivaa oikeaoppisuutta. Heistä on kuivunut kaikki inhimillinen ystävällisyys ja hyvyys. Saarnaaja, jolta itseltään puuttuu tunteita, ei voi synnyttää niitä toisissa. Ihmiset istuvat kuunnellen hänen kuivaa ja elotonta esitystään, kunnes alkavat arvostella häntä ”terveeksi” Heistä tulee myös itsestään ”terveitä”, eikä minun ole tarvis lisätä, että he myös nukahtavat ”terveeseen” uneen. Se elämä, mikä heissä on ollut, on kadonnut heidän vainutessaan eksytystä ja koettaessaan tehdä hurskaista miehistä syntisiä yhden ainoan sanan tähden. Kunpa me emme milloinkaan tulisi kastetuksi tuollaisessa hengessä! (10)

 

Rakkaus ja himo. Kun tulkaa kaikki -liikkeen aktiivit ottavat kantaa homoseksuaalisen elämäntavan puolesta, puhuvat he rakkaudesta. He ajattelevat, että jos on kaksi toisiaan rakastavaa miestä tai naista, he voivat olla seksuaalisessa kanssakäymisessä, ja kirkon tulisi siunata tällainen parisuhde.

    Miten sitten perinteinen kristillinen opetus menee? Kyllä siinä on aina painotettu rakkautta, kaikkia ihmisiä kohtaan, aina ja kaikkialla. Jeesus kehotti jopa vihamiesten rakastamiseen, joten siinä on hyvä malli kaikille. Jos emme pyri tähän, toimimme varmasti väärin.

    Kuitenkaan kaikki rakkauden nimissä mainittu asia ei ole aina sitä, vaan on myös vinoutunutta rakkautta, joka tosiasiassa merkitsee usein itsekkyyttä. Se voi ilmetä mm. seuraavilla tavoilla:

 

• Vinoutunut äidinrakkaus, jossa äiti ”rakkautensa takia” kontrolloi lastaan vielä aikuisuudessa ja sekaantuu tämän avioliittoon. Anoppi-miniä ongelmat ovat tavallisia.

• Avioliitossa ollut henkilö rakastuu henkilöön, joka ei ole hänen puolisonsa. Hän pitää sitä rakkautena, mutta voi sen takia hylätä puolisonsa ja lapsensa.

• Toisistaan kiinnostunut nuori pari harrastaa seksiä, jonka seurauksena syntyy vauva. Kuitenkin poika hylkää myöhemmin tytön, joten kysymys ei ole todellisesta rakkaudesta.

• Irtosuhteita harrastava henkilö voi pitää suhteitaan rakkautena, mutta ei ota huomioon sukupuolitauteja ja rikkoutuneita ihmissuhteita. Esim. AIDS on sairaus, joka on tuhonnut miljoonien ihmisten elämän Afrikassa ja muualla tämän syyn takia.

• Homosuhteita harrastava voi puhua rakkaudesta, mutta ei ota huomioon iankaikkisuutta ja sukupuolitauteja. Näillä ihmisillä on tavallista enemmän irtosuhteita ja taudit leviävät niissä herkemmin (miesten välisissä suhteissa).

 

Toinen asia on se, sopiiko seksi kaikkiin suhteisiin. Kristillinen ja Raamatun opetus on aina ollut, että seksi on oikein vain miehen ja vaimon välisessä avioliitossa, ei muualla. Tämä tulee esille mm. seuraavissa jakeissa. Tämä perinteinen opetus, jossa mies ja vaimo ovat avioliiton kautta sitoutuneet toisiinsa, on hyvä myös syntyvien lapsien kannalta, niin että lapset voivat syntyä valmiiseen kotiin, eivätkä joudu heitteille.

 

- (Matt 19:4-6) Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'

5 ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?

6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."

 

- (1 Kor 7:1-5) Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;

2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

3 Täyttäköön mies velvollisuutensa vaimoansa kohtaan, ja samoin vaimo miestänsä kohtaan.

4 Vaimon ruumis ei ole hänen omassa, vaan hänen miehensä vallassa; samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa, vaan vaimon vallassa.

5 Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä keskinäisestä sopimuksesta joksikin ajaksi, niin että olisitte vapaat rukoukseen ja sitten taas tulisitte yhteen, ettei saatana teitä kiusaisi teidän hillittömyytenne tähden.

 

Raamatun opetus siis on, että seksi on hyvä asia vain miehen ja vaimon välisessä avioliitossa, ei muualla. Tätä Tulkaa kaikki -liikkeen aktiivit eivät hyväksy, vaan he yrittävät laajentaa asian koskemaan samaa sukupuolta olevia, ”jos he rakastavat toisiaan”. Siinä he kuitenkin joutuvat syrjäyttämään Jeesuksen ja apostolien selvät opetukset aiheesta.

    Toisaalta, jos käytetään rakkautta seksuaalisen suhteen edellytyksenä, voitaisiin yhtä hyvin kannattaa vanhempien ja lasten välisiä seksisuhteita, ”jos molemmat rakastavat toisiaan”. Kuitenkin useimmat ymmärtävät, että nämä suhteet ovat aina väärin, ja lopulta vahingoittavat koko suhdetta ja kehittyvää lasta. Rakkaus turmeltuu, jos kaikki suhteet seksualisoidaan.

    Entä seksuaaliset himot, joita on lähes jokaisella ihmisellä? Useimmilla on vain heteroseksuaalista himoa, pienemmällä osalla homoseksuaalista himoa ja sitten on hyvin pieni joukko, jotka eivät tunne vetoa oikein mihinkään suuntaan. Mikä sitten on ratkaisu tähän asiaan?

   Kuitenkin, jos halutaan pysyä Jeesuksen ja apostolien opetuksessa, on vain kaksi vaihtoehtoa: joko pysyä naimattomana tai että nainen ja mies solmivat aviosuhteen. Muualla kuin miehen ja vaimon avioliitossa seksi on väärin, ja muut suhteet tulisi pitää vain ystävyyden tasolla. Totta kai tämä voi olla vaikeaa, eikä meidän tule vähätellä kenenkään ongelmia, mutta lähdemme vaarallisille teille, jos emme pyri noudattamaan Jeesuksen ja apostolien selviä opetuksia.

   Lisäksi kannattaa ottaa huomioon seuraavat jakeet, jotka toisaalta osoittavat lähes jokaisen ihmisen syylliseksi Jumalan edessä, mutta jotka varoittavat meitä elämästä himojemme ja väärien taipumustemme mukaan:

 

- (Matt 5:28) Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa.

 

- (Mark 4:18,19) Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,

19 mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi.

 

-(Room 6:12) Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne, niin että olette kuuliaiset sen himoille,

 

- (1 Joh 2:16,17) Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta.

17 Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.

 

- (2 Tim 3:1-4) Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.

2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,

3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,

4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;

 

Ennustettu kehitys. Kun mediassa käsitellään seksuaalisuusaihetta, on siinä selvä tyyli. Jos uskot ja opetat kuten Jeesus ja apostolit, olet vanhoillinen, ahdasmielinen, et rakasta ihmisiä ja olet ihmisten yhdenvertaisuuden vastustaja. Sen sijaan, jos toimit päinvastoin, olet edistyksellinen, avaramielinen, rakastava ja kannatat kaikkien ihmisten tasa-arvoa. Tämä on vallitseva tyyli mediassa, eikä sitä helpolla muuteta. Vuosia jatkunut aivopesu vaikuttaa lisäksi sen, että ihmiset tulevat yhä kielteisimmiksi kaikelle kristilliselle opetukselle. He torjuvat Jumalan, Jeesuksen ja kristillisen opetuksen, koska ajattelevat, etteivät Jeesuksen ja apostolien opetukset ole enää ajankohtaisia.

    Sama asia ilmenee suhtautumisessa siihen, mihin suuntaan joku ilmoittaa seksuaalisuutensa kääntyvän. Jos hän kertoo, että on hylännyt homoseksuaalisen elämäntavan, eikä halua elää enää siinä, pidetään häntä roistona (kannattaa muistaa biseksuaali Annin tapaus, joka kertoi, ettei halua enää elää homoseksuaalissa suhteissa. Häntä vastaan hyökättiin ankarasti ja haluttiin heti vaientaa. Jopa silloinen arkkipiispa puuttui asiaan). Sen sijaan, jos joku, esim. perheenäiti, tulee ”kaapista ulos”, ja kertoo suuntautuvansa tästä lähtien homoseksuaaliseen elämäntapaan, pidetään häntä sankarina ja kohdellaan silkkihansikkain. Samalla kerrotaan, miten koko yhteiskunta ei ole vielä tarpeeksi kypsä hyväksyäkseen sitä, että jotkut ovat valinneet tällaisen elämäntavan.

   Se oli siis yleiskuva siitä, miten mediassa asioita käsitellään. Itse näen syynä sen, että on täysin menetetty usko siihen, mitä Jeesus ja apostolit opettivat. Ei tahdota myöskään ymmärtää, että juuri rakkaus ihmisiin ja heidän iankaikkiseen kohtaloonsa voisi olla uskovan kristityn motiivina. Samalla uskovalla kristityllä voi olla huoli siitä, kuten itselläni on, että yhteiskunta ajautuu samanlaiseen tilaan kuin kommunistimaissa ja natsi-Saksassa, jossa ei ollut juuri lainkaan uskonnonvapautta ja oli voimakas viha kristillistä uskoa kohtaan. Olen aika varma, että länsimaissa menemme siihen suuntaan, kuten koko ajan on tapahtunut, ja todennäköisesti saamme kokea jossain vaiheessa samanlaisia tapahtumia kuin viime vuosisadan alkupuoliskolla (verenvuodatusta, toisinajattelijoiden vangitsemisia, sotia ym.). Totuus asiasta on, että ihminen ei opi historiasta mitään, ja samat virheet toistetaan.

   Tästä on hyvä siirtyä ns. eheytyshoitoihin, jota nimitystä mediassa käytetään, kun puhutaan sielunhoidosta, joka liittyy homoseksuaalisuudesta vapautumiseen. Tästä asiasta on Suomessa syntynyt myös lakialoite, jonka yksi kannattaja Tulkaa kaikki- liike on. Tarkoitus on lakialoitteen kautta tehdä ns. eheytyshoidot laittomiksi.

   Mutta mitä ajatella tästä asiasta? Siitä voidaan ottaa esille seuraavia seikkoja.

   Ensinnäkin nimitys eheytyshoidot. Seurakunnissa ei käytetä tällaista nimitystä, vaan kyseessä on täysin median keksimä termi. Sen sijaan perinteisessä kristillisessä uskossa on käytetty aina seuraavia sanoja: synti, kiusaus ja pyhitys. Nämä ovat raamatullisia termejä, mutta eheytyshoidot eivät ole. Eli miksi käyttää sanamuotoja, joita ei kristillisessä uskossa esiinny lainkaan?

    Toiseksi, kun on kyseessä mikä tahansa synti tai himo – olkoon kyseessä heteroseksuaalinen tai homoseksuaalinen himo – on harvinaista, että kukaan ihminen vapautuu siitä hetkessä, kun hän kääntyy Jumalan puoleen. Tällä ihmisellä on usein kiusauksia samoilla alueilla kuin mitä hänellä oli ennen kääntymistään Jumalan puoleen.

   Eli miksi nostaa tämä asia esille? Syy on se, että jos joku ei välittömästi vapaudu täysin jostain himosta (tässä tapauksessa homoseksuaalisesta himosta), saatetaan heti kritisoida ja selittää, että ”se ei toimi ja on mahdotonta vapautua”. Kuitenkin meillä on koko ajan tämä synnin ruumis, eikä siitä pääse eroon kuin vasta kuollessa. Siksi joudumme vaeltamaan enemmän tai vähemmän epätäydellisinä tämän elämän aikana. Näin on myös sellaisen ihmisen, jolla on ollut homoseksuaalinen tausta. Kuitenkin tällaisen ihmisen, kuten myös tavallisen heteroseksuaalin, tulee pyrkiä elämään siten, ettei hän lankea kiusausten edessä, vaan pyrkii eroon synnistä. Seurakunnissa on varmasti satoja ihmisiä, joilla on homoseksuaalinen tausta, jotka tietävät tämän ja ovat valvovia asian suhteen. He kamppailevat seksuaalisuutensa kanssa, kuten muut ihmiset voivat kamppailla jonkun muun alueen kanssa. Tulkaa kaikki -liikkeen aktiivit eivät tunnu juuri lainkaan arvostavan näitä ihmisiä, joilla on homoseksuaalinen tausta, mutta jotka eivät halua elää taipumuksensa mukaan. Sen sijaan Tulkaa kaikki -liikkeen aktiivit ajavat vain niiden asiaa, jotka haluavat elää homoseksuaalisen taipumuksensa mukaan ja jotka eivät kunnioita Raamatun selviä ohjeita tästä asiasta.

    Kolmanneksi, halu vapautua homoseksuaalisuudesta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Jos joku ei halua luopua tästä asiasta, se on hänen valintansa. Ja jos joku haluaa vapautua homoseksuaalisesta elämäntavastaan, sen tulisi olla myös hänen oikeutensa. Lisäksi jos tällainen ihminen haluaa rukousta ja sielunhoitoa asian puolesta, siihen pitäisi olla mahdollisuus.
    Kuitenkin, tässä tulee esille ihmisten pahantahtoisuus ja ilkeys. Kun kaikki perustuu vapaaehtoisuuteen kristillisessä uskossa, eivät lakialoitteen kannattajat ja tukijat kunnioita tätä. Eli he hyväksyvät vain sen, että joku ei halua noudattaa Jeesuksen ja apostolien opetuksia, ja joka haluaa elää homoseksuaalisessa elämäntavassa. Sen sijaan he eivät halua antaa arvoa niille ihmisille, jotka eivät halua elää homoseksuaalisen elämäntavan mukaan, ja jotka haluavat esirukousta ja sielunhoitoa asian puolesta. En voi nähdä tällaista asennetta muuta kuin ihmisten pahuutena ja ahdasmielisyytenä. Sitä se todella on, koska lakialoitteen kannattajat eivät kunnioita ihmisten omaa tahtoa ja valintaa. Tästä tulevat mieleen Jeesuksen sanat hänen aikansa uskonnollisille ihmisille:

 

- (Matt 23:13) Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä.

 

Veneen kulkusuuntaa näissä seksuaalisuusasioissa tuskin pystyy kääntämään enää tässä vaiheessa. Sillä kuten todettiin, on vuosikausia kestänyt median aivopesu johtanut siihen, että ihmiset eivät enää ymmärrä eivätkä halua ymmärtää perinteistä kristillistä opetusta aiheesta. Itse ymmärrän niin, että tällainen kehitys kuuluu lopun aikaan, eli aikaan juuri ennen Jeesuksen tulemusta. Maailma menee yhä pahempaan suuntaan ja hyväksyy asioita, joita ennen pidettiin selvästi vääränä. Tämä kehitys ja luopumus Jumalasta on ennustettu Raamatussa (2 Tess 2:3; Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi / ja 1 Tim 4:1; Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja), mutta siihen ovat viitanneet myös tuoreimmat profetiat. Yksi niistä on David Wilkersonin Näky-kirjasta. Wilkerson vastaanotti tämän näyn vuonna 1973, ja siinä on kuvattu useita asioita, jotka ovat parhaillaan toteutumassa. Kirjassa on mainittu myös se, että kirkko tulee hyväksymään homoseksuaalisen elämäntavan. On vaikea kiistää, etteikö tämä olisi toteutunut. Tulkaa kaikki -liikkeen toiminta täällä Suomessa on yksi osoitus tästä. Kenties nämä ihmiset eivät itse ole ymmärtäneet, miten Jumala on etukäteen ollut tietoinen heidän hankkeistaan. Seuraavassa siis lainaus Wilkersonin kirjasta lähes viidenkymmenen vuoden takaa:

 

"On olemassa kaksi voimaa, jotka estävät homoseksualisteja antautumasta täydellisesti syntiinsä: yhteiskunta ei hyväksy heitä ja kirkko vastustaa heitä opetuksillaan. Mutta nämä esteet häviävät, kun yhteiskunta ei enää vastusta heidän syntiään eikä pidä sitä epänormaalina, vaan rohkaisee heitä siinä, ja kun kirkko ei enää saarnaa heidän synnistään, vaan tukee heitä heidän sukupuolisissa toiminnoissaan. Tulvaportit ovat auki, ja homoseksualisteja rohkaistaan jatkamaan synnissään. Näyssäni olen nähnyt, että nämä kaksi estettä pyyhitään pois tieltä, ja kun ne otetaan pois, seuraa kaaos." (11).

 

Eksyttäjäpappien ja -piispojen kohtalo

 

- (Jaak 3:1) Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.

 

- (Matt 18:6,7) Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

7 Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla; mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee!

 

Kuten todettiin, ovat Tulkaa kaikki -liikkeen aktiivit, kuten tuhannet muut, ottaneet yhden himon ja taipumuksen suojelukseensa. He marssivat homoseksuaalisen taipumuksen ja himon puolesta, mutta eivät marssi esim. alkoholinhimon, heteroseksuaalisen himon, ahneuden, ylpeyden, vihan tai muiden taipumusten puolesta. He ovat keskittyneet vain yhteen himoon ja taipumukseen, jota he tuovat esille seurakunnassa ja yhteiskunnassa. He eivät kunnioita sitä Raamatun opetusta, että meidän tulisi pyrkiä eroon kaikista vääristä taipumuksista ja himoista, vaan kannattavat tätä yhtä himoa ja taipumusta.

   Miksi nämä ihmiset toimivat näin? Itselleni herää välittömästi kysymys, ovatko he pelastuneita. Sillä on mahdollista puhua hengellistä asioista ja Jumalasta ilman, että on koskaan itse astunut pelastuksen ovesta sisälle. Tällaisia pappeja saattaa olla jo enemmistö esim. Suomen pääkaupunkiseudulla. He eivät kunnioita Raamatun opetuksia, eivät juuri lue Raamattua ja he marssivat myös homoseksuaalisen elämäntavan puolesta, luullen näin auttavansa näitä ihmisiä. He eivät ymmärrä, että jos Raamatun opetus on kaikesta huolimatta totta, silloin he johdattavat ihmisiä helvettiin ja eroon Jumalasta. Heistä on tullut sokeita sokeiden taluttajia, kuten Jeesus opetti (Älkää heistä välittäkö: he ovat sokeita sokeain taluttajia; mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat. Matt 15:14). He esiintyvät rakkauden edustajina, mutta hengellisessä sokeudessaan he ovat ahdasmielisiä todellista totuutta kohtaan, kapinoivat Jeesuksen ja apostolien opetuksia vastaan sekä vievät ihmisiä poispäin Jumalasta.

    Mikä sitten on eksyttäjäpappien ja -piispojen kohtalo? Jos Jeesuksen ja apostolien opetukset ovat totta, ovat he silloin vakavassa asemassa. Eli, jos he eivät ole pelastuneita ja johtavat muita harhaan opetuksillaan, on heidän tuomionsa suurempi kuin muiden ihmisten. Heidän tulisi kertoa ihmisille totuus, mutta vääristellyllä opetuksillaan he saattavat suuren joukon ihmisiä eroon Jumalasta.

   Katsomme lopuksi kuvausta siitä, miten voi käydä sellaisille hengellisille opettajille, jotka johtavat muita harhaan. Heidän vastuullaan ovat myös harhaanjohdetut ihmiset. Jumalan tahto ei tietenkään ole, että nämä ihmiset toimivat näin, vaan että he pelastuvat ja saattavat myös muita Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan. Kuvauksessa on kysymys saarnaajasta tuonelassa.

 

Pysähdyimme jälleen erään tuli- ja tulikivionkalon luo. Onkalossa oli isokokoinen mies, jonka kuulin saarnaavan evankeliumia! Nyt en enää kysynyt mitään. Katsoin vain hämmästyneenä Jeesusta saadakseni vastauksen, sillä Hän tiesi aina ajatukseni. Ja Herrani vastasi: ”Kun hän oli maassa, hän oli evankeliumin saarnaaja.”

   Ihmettelin, mitä tämä mies teki tuonelassa… Mies levitti kätensä kuin olisi pidellyt kirjaa ja alkoi lukea sitä ikään kuin Raamattua.

   Mies luki kirjoituksen toisensa jälkeen, ja minä ajattelin, että se on hyvä. Jeesus sanoi miehelle suurta rakkautta äänessään: ”Rauha, ole hiljaa.” Välittömästi mies lopetti puhumisen ja kääntyi hitaasti katsomaan Jeesusta.

   Näin miehen sielun luisen hahmon sisällä. Hän sanoi Jeesukselle: ”Herra, nyt saarnaan totuuden kaikille ihmisille. Nyt, Herra, olen valmis menemään ja kertomaan kaikille tästä paikasta. Ollessani maassa en uskonut kadotuksen olemassaoloon – enkä myöskään Sinun toiseen tulemiseesi. Puhuin, mitä ihmiset halusivat kuulla ja muutin totuuden ihmiselle mieleiseksi julistukseksi. Laadin omat sääntöni taivaasta, oikeasta ja väärästä. Johdin monia harhaan ja aiheutin monien hairahtumisen Pyhästä Sanastasi. Monien luopuminen Sinusta on minun syytäni.”

   ”Mutta, Herra, nyt olen tehnyt parannuksen. Päästä minut pois, sitten menettelen Sinun tahtosi mukaan.”

   Jeesus vastasi saarnaajalle:

 

Et ainoastaan vääristänyt Jumalan Pyhää Sanaa, vaan valehtelit, ettet tiennyt totuutta. Elämän ilot olivat sinulle tärkeämpiä kuin totuus. Kävin itse luonasi ja yritin käännyttää sinua, mutta sinä käänsit selkäsi. Menit omaa tietäsi ja pidit paholaista herranasi. Sinä tiesit totuuden, mutta et kääntynyt takaisin minun luokseni. Olin olemassa kaiken aikaa. Odotin sinua. Kutsuin sinua. Halusin sinun tulevan takaisin luokseni, mutta sinä et suostunut.

   Ja nyt tuomio on annettu.

 

Jeesuksen kasvoista näkyi sääli.

   Tiesin, että jos mies olisi kuunnellut Pelastajan kutsua, hän ei olisi nyt täällä.

   Jeesus puhui taas:

 

Sinun olisi pitänyt kertoa totuus, niin olisit kääntänyt monia uskoon Jumalan Sanalla. Minun Sanani on kokonaan totta. Sinä tiesit ristin tien. Sinä tiesit vanhurskauden tien. Sinä tiesit, että olisi pitänyt puhua totuutta. Mutta saatana täytti sydämesi valheilla, ja sinä käännyit syntiin. Sinun olisi pitänyt katua vilpittömästi, ei puolittain. Nyt se on myöhäistä. (12)  

 

 

 

VIITTAUKSET:

 

1. Matti Joensuu: Avoliitto, avioliitto ja perhe, s. 12-14

2. Arthur Lyons: The Second Coming: Satanism in America (New York: Dodd, Mead & Co., 1970)

3. Matti Joensuu: Avoliitto, avioliitto ja perhe, s. 85-91

4. Olli Stålström: Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu

5. Floyd McClung: Elämää helvetin esikartanoissa (Living On The Devil’s Doorstep), s. 15,16,209,210, 187

6. Thoralf Gulbrandsen: Puuttuva rengas, s. 94

7. Sit. kirjasta "Taustaa tekijänoikeudesta maailmaan", Kimmo Pälikkö ja Markku Särelä, s. 19.

8. Bill Hybels: Kristityt seksihullussa kulttuurissa (Christians in a Sex Crazed Culture), s. 132

9. Ari Puonti: Homoseksuaalisuus – hämmennyksestä selkeyteen, s. 101

10. Charles H. Spurgeon: Sielujenvoittaja (The Soul-Winner), s. 16,17

11. David Wilkerson: Näky, s. 48

12. Mary Baxter: Jumalan ilmoitus kadotuksesta (A Divine Revelation of Hell), s. 37-39

 

 

 

Lisää aiheesta:

 

Monilla on usko Jumalaan, kristillisyyden ulkonaiset muodot, ja jotkut ovat jopa seurakuntien  työntekijöitä, mutta he eivät silti tunne pelastuksen asiaa

 

Papit eksyksissä; eli miten modernit papit ovat luoneet oman uskontonsa, joka pohjautuu ateismin perusoletuksiin

 

Kirkon päättäjät ja Jumala; eli miten monet papit ja piispat ovat ajautuneet kristillisen uskon ulkopuolelle

 

Modernit papit haluavat esiintyä suvaitsevaisina ja edistyksellisinä, mutta samalla he antavat tukensa vääryydelle

 

Uskonnollisuus vai usko? Mitä eroa on uskonnollisuudella ja pelastavalla uskolla Jeesukseen ja Jumalaan? Ne eivät ole sama asia

 

On mahdollista olla seurakunnan jäsen ja käydä kirkossa, mutta silti olla Jeesuksen vertauksen tyhmä neitsyt eli pelastumaton henkilö. Mitä piirteitä tällaisen uskonnollisuuteen liittyy?

 

Nykyään ei pidetä homoseksuaalisuutta syntinä ja himona. Sitä puolustellaan rakkauden ja tasa-arvon nimissä. Kehitys yhteiskunnassa vaikuttaa myös kirkkoihin

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Monilla on usko Jumalaan, kristillisyyden ulkonaiset muodot, ja jotkut ovat jopa seurakuntien  työntekijöitä, mutta he eivät silti tunne pelastuksen asiaa

 

Papit eksyksissä; eli miten modernit papit ovat luoneet oman uskontonsa, joka pohjautuu ateismin perusoletuksiin

 

Kirkon päättäjät ja Jumala; eli miten monet papit ja piispat ovat ajautuneet kristillisen uskon ulkopuolelle

 

Modernit papit haluavat esiintyä suvaitsevaisina ja edistyksellisinä, mutta samalla he antavat tukensa vääryydelle

 

Uskonnollisuus vai usko? Mitä eroa on uskonnollisuudella ja pelastavalla uskolla Jeesukseen ja Jumalaan? Ne eivät ole sama asia

 

On mahdollista olla seurakunnan jäsen ja käydä kirkossa, mutta silti olla Jeesuksen vertauksen tyhmä neitsyt eli pelastumaton henkilö. Mitä piirteitä tällaisen uskonnollisuuteen liittyy?

 

Nykyään ei pidetä homoseksuaalisuutta syntinä ja himona. Sitä puolustellaan rakkauden ja tasa-arvon nimissä. Kehitys yhteiskunnassa vaikuttaa myös kirkkoihin.