Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Äiti Amma ja Jumala

 

 

Karma vai armo? Miksi äiti Amma ei voi antaa syntejä anteeksi? Vain todellinen ja rakastava Jumala voi tehdä sen.

 

 

Äiti Amma eli Mata Amritanandamayi Devi on intialainen nainen, joka on tullut tunnetuksi myös länsimaissa viimeisten vuosien aikana. Tunnettuja ovat halausjonot, joissa hän on halannut ihmisiä Suomessa ja muualla. Eräiden arvioiden mukaan hän on kohdannut tällä tavalla viimeisten 30 vuoden aikana 24 miljoonaa ihmistä, mikä on valtava lukumäärä. Hyvin harva tavoittaa sellaisia lukumääriä ihmisiä elämänsä aikana.

   Opillisesti Äiti Amma on suuntautunut hindulaisuuteen. Siihen kuuluvat jälleensyntyminen ja karma sekä oppi ihmisen ja kaiken jumaluudesta. Nämä hindulaisuuden perusopit tulevat esille hänen käsityksissään. Kuitenkaan Äiti Amma ei kehota ketään vaihtamaan uskontoaan, vaan ajattelee monien hindujen tavoin, että kaikki tiet ovat samanarvoisia ja vievät samaan päämäärään. Hän opettaa, että ihminen voi tulla yhdeksi Jumalan ja kaikkeuden kanssa myös muiden uskontojen kautta.

   Lisäksi ominaista on, että hänen seuraajansa pitävät häntä pyhimyksenä ja guruna, jotkut jopa avatarina, yhtenä jumalan inkarnaatioista. Samanlaisia guruja on kymmenittäin Intiassa, jossa hindulaisuus on pääuskontona. Sai Baba on ollut yksi sellainen, lähes samantyyppinen guru kuin Äiti Amma. Barbara Szandorowskan kirja Pimeää valoa (Escape From The Guru) kertoo, miten kirjailija oli mukana Sai Baban yhteisössä ja miten hän vapautui sen otteesta.

 

Mitä hyvää esiintyy äiti amman opetuksessa? Jos pitää etsiä hyviä puolia Äiti Amman opetuksessa, on niistä tärkein lähimmäisten rakastaminen. Kun hän opettaa, että rakkaus on asia, jota yhteiskunta tarvitsee ja että rakkauden tulisi ilmetä kaikissa sanoissamme ja teoissamme, on hän aivan oikeassa. Ei voi kieltää, etteikö rakkaus olisi tärkeää, koska useimmat sodat ja ihmiskunnan ongelmat johtuvat rakkauden puutteesta. Jos olisi rakkautta enemmän, häipyisivät useimmat ongelmat, mikä on helppo käsittää ja ymmärtää. Siihen ei tarvita paljoa viisautta.

   Rakkauden merkitys ilmenee myös useissa Raamatun kohdissa. Jeesuksen Vuorisaarna on yksi esimerkki, samoin seuraavat Paavalin sanat Korinttolaiskirjeessä tuovat esille rakkauden merkityksen:

 

- (1 Kor 13:1-13) Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.

2. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.

3. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,

5. ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,

6. ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;

7. kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

8. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.

9. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.

10. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

11. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.

12. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.

13. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.

 

Äiti Amman opetus rakkaudesta ei ole millään tavalla poikkeuksellista. Suurissa maailmanuskonnoissa on aina esiintynyt sama piirre. Niiden opettajat ovat ymmärtäneet lähimmäisen rakastamisen tarpeellisuuden ja opettaneet siitä. He eivät ole julistaneet mitään uutta moraalia vaan vanhaa asiaa, joka on ollut yleisessä tiedossa ja joka on ymmärretty. Raamattu löytää myös selityksen tähän ymmärrykseen. Sen mukaan se johtuu siitä, että sydämessämme on laki oikeasta ja väärästä. Se tarkoittaa, että me vaistomaisesti ymmärrämme lähimmäisen rakastamisen tärkeyden ja mikä on oikein ja väärin. Tämä ymmärrys on jokaisessa ihmisessä, vaikka voimmekin paaduttaa sydämemme:

 

- (Room 2:14-16) Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

15. ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä-todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä

16. sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

 

Halaukset ja kätten päällepano. Yksi Äiti Ammaan vahvasti liittyvä piirre ovat halaukset. Hänet tunnetaan tavastaan halata jokaista henkilökohtaista kannattajaansa. Halutessaan sitä tai etsiessään rakkautta ja rauhaa, voivat monet mennä hänen luokseen. He ajattelevat, että Äiti Amma voi antaa heille sen kokemuksen, joka heiltä vielä puuttuu. Myöhemmin he voivat saada Äiti Ammalta meditaatio-opetusta sekä henkilökohtaisen mantran ja uuden nimen. Se on yleinen tapa hindugurujen maailmassa.

   Asia, jota monet eivät kuitenkaan ajattele etsiessään kokemuksia guruilta, henkiparantajilta tai energiansiirtäjiltä, on se, että he altistavat itsensä valhehenkien toiminnalle. He eivät ota tätä mahdollisuutta huomioon, kun he kulkevat gurun luota toisen luo tai käyvät ennustajilla, henkiparantajilla ja hakemassa energiaa. He ehkä ajattelevat saavansa myönteisiä kokemuksia, mutta eivät ymmärrä, miten paha henkimaailma voi pettää ja eksyttää meitä kuten on kirjoitettu Korinttolaiskirjeessä:

 

- (2 Kor 11:14,15) Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

15. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

 

On olemassa kolme tapaa, miten voimme joutua valhehenkien pettämäksi ja niiden valtaan. Ne ovat:

                                                             

Jatkuva synti johtaa siihen, että ihminen joutuu yhä syvemmän pimeyden valtaan. Erityisesti okkultismin harjoittaminen (loitsut, automaattikirjoitus, spiritismi ja transsissa puhuminen, ennustajalla käynti, visualisoiminen, henki- ja energiaparannus, telepatia, selvänäkö, astrologia, kädestä lukeminen, tarot-kortit, okkultistiset valat, myös mormoni- ja vapaamuurarivalat, hypnoosi, kirjainpöytä…) sekä pitkäaikainen passiivinen mietiskely ovat portteja, joiden kautta paholainen pääsee vaikuttamaan elämäämme. Äiti Amman opetuksessa tulee esille passiivinen ja sisäänpäin kääntynyt meditaatio. Hän antaa meditaatio-opetusta ja mantran jokaiselle opetuslapselleen.

 

Perintö voi vaikuttaa elämäämme. On tavallista, että jos henkilöllä on suvussaan henkiparantajia, meedioita ja yliluonnollisten asioiden harrastusta, niin periytyvät tällaiset ”lahjat”. Puhutaan erityisistä tietäjäsuvuista, joissa voi esiintyä psyykkisiä ”lahjoja”. Erotuksena voidaan mainita, että Jumalan lahjat eivät koskaan periydy.

 

Kätten päällepano on asia, joka liittyy henkiparannukseen, energiasiirtoon ja gurujen – myös Äiti Amman - toimintaan. Monet ovat joutuneet spiritistisen rasituksen alaiseksi, kun ovat altistaneet itsensä ihmisille, joiden kautta toimivat pahat henget.

   Joskus ihminen voi kantaa spiritististä rasitusta ilman, että hän tietää siitä. Ongelmia saattaa ilmetä vasta, kun hän kääntyy Jumalan puoleen. Silloin hän voi kokea kovia taisteluja, koska paholainen tahtoo pitää hänestä kiinni. Kaikille niille, joilla on okkultistinen tausta, se on tavallista. Myös kristitty voi kokea samaa, jos hän menee spiritistisen henkilön käsien alle:

 

Viidenneksi, ihmiset, jotka rukoilevat hartaasti ja innokkaasti Pyhän Hengen saamista, eivät saisi sallia kenen tahansa panna käsiään heidän päälleen, kun he rukoilevat. Paha henki on hyvin tarttuvaa kuten epidemian tavoin leviävä tautikin. Olen nähnyt, miten saastaiset henget ovat siirtyneet ihmisiin, kun joku, jossa asustaa pahoja henkiä, on pannut kätensä heidän päälleen. Kun sellainen henki asettuu heihin, he kärsivät hirvittävästi, kunnes saavat vapautuksen siitä. Jos joku haluaa, että kädet pannaan rukouksessa hänen päälleen, hänen pitäisi aina olla varma, että ihmiset, jotka niin tekevät, ovat täynnä totuuden Henkeä. (1)

 

Mitä äiti amma ei voi antaa:

Syntien anteeksiantamus ja pelastusvarmuus

 

Hindulaisuudessa ja uskonnoissa on tavallista, että ihmiset haluavat saada syntinsä anteeksi. Sitä varten voidaan rukoilla, tehdä katumusharjoituksia tai peseytyä Gangesissa. Tehdään monenlaisia asioita, jotta koettaisiin varmuus siitä, etteivät synnit olisi esteenä eivätkä painaisi omaatuntoa.

   Äiti Amman opetuksessa tulee esille myös sama painotus. Sen mukaan totuus ei löydy ulkopuolelta vaan ihmisestä itsestään ja sisäänpäin kääntymällä. Tässä hindulaisuuden perusopissa oletetaan, että jos ihminen tiedostaa todellisen tilansa, niin hän vapautuu jälleensyntymisen kiertokulusta eikä enää synny maan päälle. Sitä kutsutaan valaistumiseksi.

   Ongelmana vain on, ettemme koskaan koe varmuutta sisäänpäin kääntymällä tai tekemällä joitakin hengellisiä harjoituksia. Se ei tule koskaan onnistumaan ja syy on yksinkertainen: me olemme syntiin taipuvaisia ihmisiä ja kaukana täydellisyydestä. Jotkut voivat tietysti olla muita parempia, mutta ei se silti tee heitä täydellisiksi ja synnittömiksi. He ovat edelleen syyllisiä eivätkä voi parantaa asemaansa. Samoin gurut ovat samassa asemassa kuin muut ihmiset: heidän uskonnollisuutensa ei auta yhtään. Se ei voi vapauttaa heitä eivätkä he ole täydellisiä.

   Sama asia tulee ilmi seuraavista Jeesuksen sanoista, jotka hän puhui oman aikansa uskonnollisille ihmisille. Hän totesi, että kukaan heistä ei lakia täyttänyt, eli ollut täydellinen ja synnitön. Sama pätee nykyajan ihmisiin:

 

- (Joh 7:17-19) Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani.

18. Joka omiaan puhuu, se pyytää omaa kunniaansa, mutta joka pyytää lähettäjänsä kunniaa, se on totinen, eikä hänessä ole vääryyttä.

19. Eikö Mooses ole antanut teille lakia? Ja kukaan teistä ei lakia täytä

 

Rabi Maharaj, entinen hinduguru kertoo samasta asiasta. Ennen hän oli ajatellut, että totuus löytyisi sisäänpäin kääntymällä, mutta hän huomasi joutuneensa umpikujaan. Vähitellen hän tajusi, tultuaan todellisen Jumalan valoon, että sisältäpäin löytyisi vain syntiä, ei totuutta. Ei kestänyt kauaa, kun hän löysi Jeesuksen Kristuksen elämäänsä:

 

Noina pitkinä, yksinäisinä tunteina kävin läpi sen elämäni, jonka saatoin muistaa, ja ihmettelin sokeuttani. Miten lehmä tai käärme tai edes minä voisin olla Jumala? Miten luotu voisi luoda itsensä? Miten kaikki voi olla samaa jumalallista olemusta? Silloinhan ihmisen ja esineen välillä ei olisi eroa – ja kuitenkin niillä oli ero, sanokoot jumala Krishna ja Vedat mitä tahansa. Jos minä olin samaa olemusta kuin sokeriruoko, niin silloin ei minulla ja sokeriruo’olla ollut oleellista eroa – ja se oli järjetöntä.

   … Pelkäsin nyt astraalimatkoja ja henkinäkyjä, joista ennen olin riemuinnut, mutta en tuntenut muuta tapaa kuin joogan etsiä Jumalaa. Uskontoni, kasvatukseni, mietiskelykokemukseni – kaikki oli opettanut minulle, että totuuden voisi löytää vain sisäänpäin kääntymällä. Yritin siis uudelleen. Sisältäpäin etsiminen osoittautui kuitenkin hyödyttömäksi. En löytänyt Jumalaa, vaan pöyhin pahuuden pesää, joka sai minut yhä vakuuttuneemmaksi oman sydämeni turmeltuneisuudesta. Kurjuuteni vain lisääntyi, syyllisyydentuntoni ja häpeäni tulivat mahdottomiksi kantaa. (2)

 

Karma vai armo? Edellisessä kappaleessa todettiin, miten ihmiset haluavat saada syntinsä anteeksi. Sitä varten he voivat rukoilla, tehdä katumusharjoituksia, peseytyä Gangesissa tai kääntyä sisäänpäin kuten Äiti Amman opetuksessa ja hindulaisuudessa ilmenee. He tekevät näitä asioita päästääkseen syntiensä taakasta tai kokeakseen valaistuksen.

   Ratkaisu ”valaistukseen” ja anteeksiantamukseen löytyy kuitenkin paljon helpommalla tavalla. Se ei löydy sisäpuolelta vaan ulkopuolelta, Jumalan armosta. Se tarkoittaa, että kaikkivaltias Jumala antaa armonsa sille, joka kääntyy hänen puoleensa. Sitä eivät voi aikaansaada mitkään hengelliset harjoitukset, eikä karman parantaminen, jotka johtavat vain umpikujaan. Karmassa ei edes tunneta armon mahdollisuutta eivätkä myöskään Äiti Amma ja gurut voi antaa syntejä anteeksi epätäydellisyytensä tähden.

   Sen sijaan kaikkivaltias Jumala pystyy siihen. Hän pystyy yhdessä hetkessä antamaan synnit anteeksi ja armonsa jokaiselle, joka sydämessään kääntyy hänen puoleensa. Se ei riipu menneisyydestämme, kuinka hyvin tai huonosti olemme eläneet. Eikä meidän tarvitse kääntyä sisäänpäin tai ponnistella tullaksemme tarpeeksi hyviksi, vaan kaikki voidaan vastaanottaa lahjaksi yhdellä hetkellä. Seuraavissa jakeissa kannattaa kiinnittää huomiota sanoihin lahja ja armo:

 

- (Ef 2:4,5) mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut,

5. on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa - armosta te olette pelastetut.

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -

9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Apt 15:11) Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme, samalla tapaa kuin hekin.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

Jumalan rakkaus. Äiti Amman opetuksissa painotetaan usein kahta asiaa: rakkautta ihmisten välillä sekä käsitystä siitä, miten kaikki tiet ovat samanarvoisia ja vievät samaan päämäärään. Niistä jälkimmäinen on selvästi hindulainen opetus, vaikka monet hindut itse saattavat pitää omaa tietään parhaimpana.

   Asia, jota Äiti Amman opetuksessa ja hindulaisuudessa ei kuitenkaan ilmene, on Jumalan rakkaus. Siinä ei paljoa puhuta siitä, miten Kaikkivaltias Jumala on rakastanut ja lähestynyt meitä, ja haluaa meidät lähelleen. Ei puhuta, miten yliluonnollinen ja koko maailmankaikkeuden luonut Jumala on kiinnostunut meistä ja haluaa parastamme. Entinen guru Rabi Maharaj kertoo tästä:

 

Nousin tuolistani pyytääkseni häntä lähtemään. Tätä keskustelua ei kannattanut jatkaa. Hän sanoi kuitenkin hyvin hiljaa sanat, jotka saivat minut istuutumaan uudelleen. ”Raamattu opettaa, että Jumala on rakkauden Jumala. Haluaisin kertoa, miten minä opin tuntemaan hänet.”

   Olin sanaton. Milloinkaan koko hindulaisen elämäni aikana en ollut kuullut rakkauden Jumalasta! Kuuntelin innostuneena hänen sanojaan.

   ”Koska hän rakastaa meitä, hän tahtoo vetää meidät lähemmäs itseään.” Tämäkin hätkähdytti minua. Hinduna tahdoin päästä lähelle Jumalaa, mutta tyttö kertoi minulle, että rakastava Jumala yritti vetää minua lähelle itseään!

   ”Raamattu opettaa myös, että synti estää pääsemästä lähelle Jumalaa”, Molli jatkoi, ”ja se estää myös tuntemasta häntä. Siksi hän lähetti Kristuksen kuolemaan meidän syntiemme tähden. Ja jos me otamme vastaan hänen anteeksiantonsa, me opimme tuntemaan hänet --. ”

   ”Hetkinen!” minä keskeytin. Yrittikö tyttö käännyttää minua? Tunsin, että minun oli pakko puolustautua. ”Minä uskon karmaan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää, eikä kukaan voi sitä muuttaa. Minä en usko lainkaan anteeksiantoon. Se on mahdotonta! Mikä on tehty, se on tehty!”

   ”Mutta Jumala voi tehdä mitä tahansa”, sanoi Molli luottavaisesti. ”Hänellä on meille anteeksiantamuksen tie. Jeesus sanoi: ’Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.’ Jeesus on tie. Koska hän kuoli meidän syntiemme tähden, Jumala voi antaa meille anteeksi!” (3)

 

Sen sijaan Raamatussa puhutaan Jumalan rakkaudesta. Siinä osoitetaan, miten Jumala itse on lähestynyt meitä rakkaudessaan ja miten hän haluaa pelastaa meidät. Siinä kerrotaan, miten hänen rakkautensa on ilmennyt nimenomaan hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta, kun hän sovitti syntimme ristillä 2000 vuotta sitten. Ne eivät enää ole esteenä pääsylle Jumalan yhteyteen, ja voimme saada hänen anteeksiantonsa.

   Jumalan rakkaus merkitsee myös sitä, ettei meidän tarvitse rakentaa tietä, tai useita teitä Jumalan luo kuten uskonnoissa ja uskonnollisuudessa usein ilmenee. Meidän ei tarvitse ensin itse tulla paremmiksi, vaan voimme yksinkertaisesti vastaanottaa Jumalan rakkauden, jota hän on jo osoittanut meitä kohtaan. Se tapahtuu, kun käännymme hänen puoleensa Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa kautta. Silloin saamme anteeksiantamuksen, armon ja iankaikkisen elämän, johon hän meitä kutsuu. Anna sen toteutua elämässäsi.

 

- (1 Joh 4:9,10) Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.

10. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

- (Joh 3:16) Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

- (Room 5:8,10) Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

 

Jumalan kohtaaminen. Etsiessään valaistusta, rakkautta ja rauhaa, voivat monet mennä Äiti Amman tai gurujen luo. He ajattelevat Äiti Amman antavan sen kokemuksen, mikä heiltä vielä puuttuu. Myöhemmin he ehkä saavat meditaatio-opetusta sekä henkilökohtaisen mantran Äiti Ammalta kuten on tavallista gurujen toiminnassa.

   Paljon parempi tapa kuitenkin on, että käännymme Kaikkivaltiaan Jumalan puoleen hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän on paljon rakastavampi kuin gurut ja haluaa antaa meille iankaikkisen elämän. Sillä kun käännymme hänen puoleensa koko sydämestämme ja haluamme tehdä parannuksen, ottaa hän meidät rakastavasti vastaan kuten tuhlaajapojan isä Jeesuksen vertauksessa. Meidän ei tarvitse ansaita pelastusta, vaan voimme tulla tyhjin käsin Jumalan luo ja hän ottaa meidät vastaan. Hänen halauksensa ja rakkautensa on suurempi kuin kenenkään ihmisen:

 

- (Luuk 15:17-20) Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!

18. Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi

19. enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'

20. Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.

 

Jos haluat tehdä parannuksen synneistäsi ja kokea rakkauden, voit siis kääntyä Jumalan puoleen. Ymmärrä, että hänen Poikansa Jeesus Kristus on jo tullut välimieheksi meidän edestämme (Hebr 12:24: ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.), ja kun pyydämme häntä elämäämme, saamme syntien anteeksiantamuksen. Siitä kertovat seuraavat jakeet:

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40. ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Yonggi Cho: Pyhä Henki ja sinä, s. 100

2. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema (Death of a Guru), s. 109,110

3. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema (Death of a Guru), s. 113,114

 

Lisää aiheesta:

 

Buddhalaisuuden opit tarkastelussa. Pitävätkö ne paikkansa vai ei?

 

Jälleensyntyminen, sielunvaellus, reinkarnaatio. Lue, miksi ei ole järkevää uskoa jälleensyntymiseen

 

Lue, miksi ei kannata uskoa hindulaiseen ja panteistiseen (kaiken jumaluus) käsitykseen jumalasta

 

Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

 

Kuolemanrajakokemukset ja ruumiistapoistuminen. Mitä on rajan takana ja käykö kaikille hyvin kuoleman jälkeen? Lue, miksi helvetti on otettava vakavasti

 

Maailmankatsomukset puntarissa: naturalismi / ateismi, panteismi, polyteismi ja teismi. Lue, miksi kristillinen teismi on järkevä maailmankatsomus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Buddhalaisuuden opit tarkastelussa. Pitävätkö ne paikkansa vai ei?

 

Jälleensyntyminen, sielunvaellus, reinkarnaatio. Lue, miksi ei ole järkevää uskoa jälleensyntymiseen

 

Lue, miksi ei kannata uskoa hindulaiseen ja panteistiseen (kaiken jumaluus) käsitykseen jumalasta

 

Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

 

Kuolemanrajakokemukset ja ruumiistapoistuminen. Mitä on rajan takana ja käykö kaikille hyvin kuoleman jälkeen? Lue, miksi helvetti on otettava vakavasti

 

Maailmankatsomukset puntarissa: naturalismi / ateismi, panteismi, polyteismi ja teismi. Lue, miksi kristillinen teismi on järkevä maailmankatsomus