Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Monta tietä Jumalan luo?

 

 

Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

 

 

Jos ihminen uskoo jälleensyntymiseen, on hyvin todennäköistä, että hän on omaksunut käsityksen useista teistä Jumalan luo; sen Uuden aikakauden liikkeen tavallisen käsityksen, että Jumala on kuin korkealla vuorella, jonne vie monta tietä.

   Monet ovat ajatelleet, että tiet, uskonnot, voivat kyllä olla erilaisia, mutta ne kaikki johtavat lopulta samaan suuntaan, saman Jumalan luo. Ja lopulta, kun ihmiset ovat huipulla, he havaitsevatkin päätyneensä samaan paikkaan, saman vuoren huipulle. He ovat päätyneet sinne, vaikka ovat tulleet eri teitä.

   Seuraava lainaus tuo hyvin esille tämän tavallisen näkemyksen, jonka monet tuntevat omakseen:

 

Sokrates, eikö teidän mielestänne uskonto ole kuin vuori, jonka huipulle johtaa useita teitä? Sen tähden sitä on niin vaikea määritellä - kuka voisi määritellä vuoren? Sisältä se on pimeä, arvoituksellinen ja raskas. Pinta on näkyvissä, ja siinä voi nähdä useita teitä, jotka kaikki johtavat huipulle eri puolilta ja eri lähtökohdista. Kuinka typerää onkaan taistella siitä, mikä tie on paras, mikä puoli on totta! Se on samaa kuin väittelisi siitä, onko vuori auringossa vai varjossa, kuuma vai kylmä. Se on molempia. Se on kaikkea. Kuinka ahdasmielistä olisi kieltää muiden kuin oman tien kelpaavuus! Näettekö, mitä yritän osoittaa, Sokrates? Se ei ole ylpeyttä, vaan nöyryyttä. Olisi ylpeyttä kieltää tätä, absolutisoida oma tiensä. (1)

 

Mikä on ongelmana edellä olevassa käsityksessä? Vaikka ajatus monista teistä Jumalan luo voi näyttää houkuttelevalta vaihtoehdolta, on tässä näkemyksessä kuitenkin selviä ristiriitaisuuksia ja mahdottomuuksia, joita on hyvä havaita. Niistä voidaan mainita seuraavat seikat, joita jokaista erikseen katsomme:

 

• Meidän on oltava varmoja, että kaikki tiet todella vievät Jumalan luo

• Se on ristiriidassa useimpien uskontojen kanssa

• Se on hindulaisuutta

• Sama käsitys on ristiriidassa Jeesuksen sanojen kanssa.

• Sama käsitys ei tuo pelastusvarmuutta

 

Meidän on oltava varmoja, että kaikki tiet todella vievät Jumalan luo. Jos pidetään totena käsitystä kaikkien teiden perillepääsystä, edellyttää se yhtä tärkeää asiaa. Se edellyttää, että meidän on oltava tietoisia ja varmoja, että kaikki tiet todella vievät Jumalan luo. Meidän on tiedettävä, että ne kaikki ovat samanarvoisia ja johtavat samaan päämäärään.

   Hyvä kysymys on, mistä kukaan voi tietää tämän asian? Miten voidaan olla varmoja, että kaikki tiet lopulta päätyvät samaan paikkaan, jos emme itse ole olleet huipulla emmekä tunne tilannetta siellä? Eikö tämä näkemys perustu vain filosofiseen ennakkokäsitykseen, jota on vaikea todistaa todeksi, koska siitä ei ole mitään varmaa tietoa?

   Seuraava lainaus tuo esille saman asian. Siinä keskustellaan siitä, että jos ei ole ollut huipulla, on asian varma tietäminen silloin mahdotonta:

 

Sokrates: Mistä tiedät, että ne kaikki päätyvät huipulle?

Sanna: Mistä tiedätte, että ne eivät päädy?

Sokrates: En tiedäkään. Enkä väitä tietäväni. Mutta sinä väität tietäväsi, että ne päätyvät. Mistähän voit tämän tietää, jollet seiso huipulla?

Sanna: Ei, en ole huipulla. Sitä en oleta.

Sokrates: Oletat ilmeisesti kyllä jotain muuta - oletat, että tiedät kaikkien uskontojen olevan inhimillistä alkuperää, että ne pikemminkin ovat ihmisen teitä Jumalan luo kuin Jumalan tie ihmisen luo. Näin sinä ajattelet uskonnoista, eikö niin?

Sanna: Niin.

Sokrates: Mistähän mahdat tuon tietää? Kuinka tiedät, että asia ei olekin toisinpäin, kuten oma uskontosi - Raamattunne - väittää sen olevan, että Jumala etsiikin ihmistä ennemmin kuin ihminen Jumalaa?

Sanna: En tiedäkään. Mutta mitä väliä sillä oikeastaan on?

Sokrates: Jos se on Jumalan keksintö eikä meidän - huomaa, etten tiedä onko se vai ei - silloin olisi järkevää, että on vain yksi tie, yksi Jumalan tekemä tie. Jos toisaalta uskonto on ihmisestä peräisin, silloin on järkevää, että on monia teitä, koska on monia ihmisiä, kansoja ja kulttuureita. Ja jos uskonto on ihmisestä lähtöisin, on järkevää, että kaikki uskonnot ovat periaatteessa samanarvoisia, koska ne ovat inhimillisiä, rajallisia hyvän ja pahan sekoituksia. Jos uskonto on Jumalasta lähtöisin, olisi järkevää, että muut uskonnot, inhimilliset uskonnot, olisivat alempiarvoisia verrattuna Jumalan uskontoon, koska inhimilliset seikat ovat alempiarvoisia kuin jumalalliset. (2)

 

Se on ristiriidassa useimpien uskontojen kanssa. Toinen havainto edellisestä käsityksestä on, että miten se sopii yhteen eri uskontojen kanssa. Jos ajatellaan kaikkien uskontojen olevan yhtä ja että ne ytimeltään ilmentävät samaa asiaa, miksi ne niin paljon poikkeavat toisistaan? Miksi ne opettavat perusasioista kuten jumalien lukumäärästä ja pelastustavoista eri tavoin, jos ne ovat samasta olemuksesta?

   Vastakohtia tai eroja voidaan nähdä ainakin seuraavissa asioissa. Vastakohdat ja erot myös sulkevat pois toisensa, eivätkä voi olla samanaikaisesti voimassa, vaikka muuta väitettäisiin - tai silloin meidän pitäisi nähdä myös pyöreitä neliöitä ja kolmioita sekä muita merkillisyyksiä. On mahdotonta ja logiikan hylkäämistä, jos yritetään sovittaa seuraavat asiat yhteen:

 

• Joko pelastus on armosta (Jeesuksen työ edestämme) tai teoista (tavallisin käsitys uskonnoissa), mutta ei molemmista samanaikaisesti.

 

• Kun buddhalaisuudessa ja konfutsealaisuudessa ei ole mitään jumalaa (tosin myöhempi buddhalaisuus alkoi jumaloida Buddhaa itseään), opettavat islam, juutalaisuus ja kristinusko yhden Jumalan olemassaoloa. Nämä käsitykset eivät voi olla samanaikaisesti voimassa. Toisaalta, jos Jumalaa ei ole kuten buddhalaisuudessa uskotaan, miten tiet edes voivat viedä huipulle saman Jumalan luo?

 

• Käsitys kuolemanjälkeisestä elämästä vaihtelee: buddhalaisuudessa ja muissakin uskonnoissa uskotaan taivaaseen ja helvettiin, kun hindulaisuudessa ei uskota niihin. Nämä käsitykset ovat vastakohtia keskenään, ja on mahdotonta, että samat asiat eivät ole ja ovat samanaikaisesti olemassa.

 

• Jälleensyntyminen (hindulaisuus, buddhalaisuus) ja -syntymättömyys (islam, juutalaisuus, kristinusko ym.) eivät voi olla samanaikaisesti voimassa.

 

Se on hindulaisuutta. Vaikka käsitys monista teistä, jotka johtavat huipulle samaan päämäärään, on selvästi ristiriidassa useimpien uskontojen kanssa, koska ne opettavat perusasioista aivan eri tavoin, on kuitenkin yksi uskonto, johon tämä käsitys sopii; se on hindulaisuus.

   Niin todella on, koska hindulaisuudessa yleisesti uskotaan käsitykseen kaikkien teiden samanarvoisuudesta (vaikka tosiasia on, että monet hindut itse käytännössä pitävät uskontoaan ainoana ja oikeana, eivätkä hyväksy muita lähestymistapoja). Niinpä sinäkin, joka uskot edelliseen käsitykseen, olet todellisuudessa hindu, koska tämä käsitys kuuluu tähän uskontoon. Bhagavadagita (IV:11) tuo sen eräässä kohtaa hyvin esille:

 

"Oi Paartha, kuinka hyvänsä ihmiset lähestyvät Minua, siten Minä otan heidät vastaan; miltä tieltä he tullevatkin, se on myös Minun tieni"

 

Sama käsitys on ristiriidassa Jeesuksen sanojen kanssa. Neljäs ongelma ajatuksessa monista teistä Jumalan luo ovat Jeesuksen sanat itsestään. Hän sanoi hyvin selvästi, että vain hän on ainoa tie Jumalan luo, joka sulkee ajatuksen monista teistä. Samoin hän esitti useita muita väittämiä itsestään. Miten nämä sanat sopivat yhteen edellisen näkemyksen kanssa?

   Yleensä ihmiset kieltävät sen, että Jeesus olisi valehdellut, mutta jos seuraavat sanat, jotka hän lausui, eivät pidä paikkaansa, täytyy niiden olla valhetta. Myös me väitämme Jeesusta valhettelijaksi, jos emme usko seuraavia lausumia todeksi:

 

Jeesus sanoi olevansa ainut tie Isän Jumalan luo:

 

- (Joh 14:5,6) Tuomas sanoi hänelle: "Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet; kuinka sitten tietäisimme tien?"

6. Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Jeesus sanoi, että häneen uskominen on tärkeää:

 

- (Joh 8:23-25) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24. Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

25. Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.

 

Hän sanoi, että kääntymällä hänen puoleensa, saa elämän:

 

- (Joh 5:40) ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Hän sanoi olevansa ovi pelastukseen ja hyvä paimen:

 

- (Joh 10:9-11) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä

 

Hän lupasi antaa levon raskautetuille ja sanoi olevansa hiljainen ja nöyrä sydämeltään:

 

- (Matt 11:28-30) Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon.

29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.

30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä."

 

Hän sanoi puhuvansa totuuden:

 

- (Joh 8:45,46) Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

46. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?

 

Sama käsitys ei tuo pelastusvarmuutta. Kun ajatellaan ajatusta, että kaikki tiet vievät Jumalan luo ja että jokainen meistä voi saavuttaa hänen hyväksyntänsä kulkemalla kohti "huippua", on asiassa vielä eräs ongelma. Se on, että emme koe pelastusvarmuutta. Niin todella on, että kun yritämme kulkea kohti huippua, jää meiltä varmuus kokematta. Sitä ei saada sillä tavalla, vaan se jää puuttumaan.

   Seuraava esimerkki, josta Paul Little kertoo, havainnollistaa asiaa. Se kuvaa sitä, miten varmuus voi puuttua hinduilta, buddhalaisilta ja muslimeilta, mutta se koskee myös länsimaisia ihmisiä, jotka ovat varttuneet kristillisen kulttuurin parissa:

 

Pelastusvarmuutta ei islamilaisillakaan ole. Olen usein kysynyt hinduilta, muslimeilta ja buddhalaisilta, pääsevätkö he nirvanaan tai menevätkö he paratiisiin, kun he kuolevat. Kukaan heistä ei ole osannut vastata varmasti. He ovat pikemminkin viitanneet elämänsä epätäydellisyyteen, joka on esteenä tämän päämäärän toteutumiselle. (3)

 

Mutta mistä varmuuden puuttuminen johtuu? Mikä on syynä siihen, että vaikka ihmiset pyrkisivät huippua kohti, he eivät koe varmuutta?

   Ehkäpä syy on kuitenkin yksinkertainen. Ehkä se johtuu siitä, että nämä useat tiet, joiden ajatellaan kaikkien olevan yhtä hyviä ja vievän perille samaan paikkaan, ovatkin todellisuudessa se lavea tie, josta Jeesus varoitti ja joka vie vain kadotukseen. Tämä mahdollisuus on hyvä ottaa huomioon, koska varmuus puuttuu ihmisiltä ja myös siksi, että Jeesus sanoi olevansa ainoa tie Isän Jumalan luo (Joh 14:6). Hän sanoi laveasta tiestä seuraavalla tavalla:

 

- (Matt 7:13,14) Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

14. mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

 

Toinen huomioitava asia on se, että mikäli yritämme rakentaa tietä Jumalan luo, emmekä koe varmuutta, niin osoittavat useat Uuden testamentin kohdat, että pelastus on lahjaa ja armoa, joka on jo annettu Jeesuksen Kristuksen kautta. Näissä jakeissa siis osoitetaan, että pelastus ei edellytä keneltäkään pitkiä ponnisteluja ja työtä, vaan se voidaan heti vastaanottaa Jumalalta lahjana. Se on ainut tapa päästä osalliseksi tästä tärkeästä asiasta:

 

- (Joh 1:17) Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

- (Ef 2:8,9) Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja - 9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

- (Room 3:24) ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

 

- (Ilm 21:6) Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.

 

- (Ilm 22:17) Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

 

Seuraava keskustelu viittaa samaan asiaan. Se osoittaa sen tavallisen näkemyksen, että iankaikkisen elämän saadakseen on ensin tehtävä paljon työtä ennen kuin sen voi saada. Sen odotetaan vaativan ehkä vuosituhansien työn - jälleensyntymisten kautta - kuin että se voitaisiin saada heti lahjaksi. Ajatteletko itse juuri samalla tavalla kuin tämän esimerkin henkilö, etkä ymmärrä, että voit saada iankaikkisen elämän heti lahjaksi Jumalalta?

 

Kun olin lopettanut, katsahti tuo vanha munkki minua, huokasi ja sanoi: "Kyllähän tuo teidän oppinne on suurta ja ihanaa kuulla, mutta se ei voi olla totta. Se on liian helppo ollakseen tosi. Ei ikuisen elämän saaminen sentään ole niin yksinkertainen asia, että uskoisi vain Jeesukseen ja yksi elämä sitten riittäisi iankaikkisen elämän saamiseen. Ikuisen elämän saaminenhan on vuosituhansien työ. Täytyy syntyä ja kuolla ja taas syntyä uudestaan hyviä töitä tekemään ja sitten kun on tarpeeksi tehnyt hyviä töitä, niin vuosituhansien jälkeen voi saada ikuisen elämän. Teidän oppinne on suurta ja ihanaa kuulla, mutta se on liian helppo ollakseen tosi."

   Jos olisin tuolle munkille sanonut, että hänen pitää niin ja niin paljon rukoilla, paastota ja tehdä hyviä tekoja, niin hän olisi varmaan sanonut: aivan niin, niin minä aionkin tehdä. Mutta kun sitten evankeliumi sanoo: usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinulla on iankaikkinen elämä, niin vastaus kuuluu: se on liian helppo tie. (4)

 

Tie uuteen elämään

 

- (2 Kor 6:11-13) Suumme on auennut puhumaan teille, korinttolaiset, sydämemme on avartunut.

12. Ei ole teillä ahdasta meidän sydämessämme, mutta ahdas on teidän oma sydämenne.

13. Antakaa verta verrasta - puhun kuin lapsilleni - avartukaa tekin.

 

Edellä on puhuttu siitä, ettei vuorelle sittenkään vie monta tietä, vaan ainoastaan yksi eli Jeesus Kristus. Itse asiassa hän on jo valmistanut itse tien luoksemme ja lähestynyt meitä ja nyt vain odottaa saadakseen astua elämäämme, kuten seuraava Raamatun jae osoittaa:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

Hyvä kysymys on, että kun Jeesus Kristus on jo lähestynyt sinua ja haluaa kohdata sinut, oletko itse suvaitsevainen häntä kohtaan? Kun Uuden aikakauden liikkeessä puhutaan usein suvaitsevaisuudesta, ennakkoluulottomuudesta ja avaramielisyydestä, oletko itse myös sellainen niin, että haluat hyväksyä Jeesuksen Vapahtajaksesi ja että vain hänen kauttaan on tie Isän Jumalan luo? Oletko valmis kääntymään hänen puoleensa? Tai jos et edes harkitse tätä vaihtoehtoa, et ehkä sittenkään ole niin suvaitsevainen kuin luulet.

   Jos haluat hyväksyä Jeesuksen Kristuksen Herraksesi ja Vapahtajaksesi sekä pelastua, voi se tapahtua sinunkin elämässäsi. Siihen liittyy seuraavia puolia:

 

1. Käänny Jeesuksen Kristuksen puoleen ja luovuta elämäsi hänelle. Ensimmäinen vaihe pelastuksessa osalliseksi tulemisessa on kääntyminen Jeesuksen Kristuksen puoleen. Siinä sinä voit kertoa olevasi syntinen, joka tarvitset pelastusta ja että tahdot Jumalan suunnitelman toteutuvan elämäsi varalle. Sinun ei tarvitse ensin itse yrittää tulla paremmaksi, vaan etsiydy hänen luokseen sellaisenasi, puutteittesi kanssa.

                                                            

2. Vastaanottaminen. Kun vain Jeesuksessa Kristuksessa on iankaikkinen elämä, on luonnollista, että sinun on pyydettävä häntä omaan elämääsi. Voit sanoa: "Herra, Jeesus, tule elämääni!, niin hän pelastaa sinut samalla hetkellä.

   Niinpä jos olet vastaanottanut hänet elämääsi, on sinulla silloin Jumalan lapseus ja iankaikkinen elämä. Sinulla on tämä elämä huolimatta siitä, miltä sinusta tällä hetkellä tuntuu. Älä vain perusta pelastusvarmuuttasi omiin vaihteleviin tunteisiisi, vaan Raamatun sanaan ja Jeesukseen Kristukseen, koska eihän laivan ankkuriakaan heitetä koskaan laivan sisään vaan aina sen ulkopuolelle.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

- (1 Joh 5:11-13) Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.

12. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

 

Pelastusrukous. Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

 

 

Viittaukset:

 

1. Peter Kreeft: Sokrates & Jeesus, s. 62

2. Sama, s. 62,63

3. Paul Little: Tiedä miksi uskot, s. 129

4. Toivo Koskikallio: Kullattu Budha, s. 208,209

 

 

Lisää aiheesta:

 

Buddhalaisuuden opit tarkastelussa. Pitävätkö ne paikkansa vai ei?

 

Jälleensyntyminen, sielunvaellus, reinkarnaatio. Lue, miksi ei ole järkevää uskoa jälleensyntymiseen

 

Lue, miksi ei kannata uskoa hindulaiseen ja panteistiseen (kaiken jumaluus) käsitykseen jumalasta

 

Kuolemanrajakokemukset ja ruumiistapoistuminen. Mitä on rajan takana ja käykö kaikille hyvin kuoleman jälkeen? Lue, miksi helvetti on otettava vakavasti

 

Karma vai armo? Miksi äiti Amma ei voi antaa syntejä anteeksi? Vain todellinen ja rakastava Jumala voi tehdä sen.

 

Maailmankatsomukset puntarissa: naturalismi / ateismi, panteismi, polyteismi ja teismi. Lue, miksi kristillinen teismi on järkevä maailmankatsomus

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Buddhalaisuuden opit tarkastelussa. Pitävätkö ne paikkansa vai ei?

Jälleensyntyminen, sielunvaellus, reinkarnaatio. Lue, miksi ei ole järkevää uskoa jälleensyntymiseen

 

Lue, miksi ei kannata uskoa hindulaiseen ja panteistiseen (kaiken jumaluus) käsitykseen jumalasta

 

Kuolemanrajakokemukset ja ruumiistapoistuminen. Mitä on rajan takana ja käykö kaikille hyvin kuoleman jälkeen? Lue, miksi helvetti on otettava vakavasti

 

Karma vai armo? Miksi äiti Amma ei voi antaa syntejä anteeksi? Vain todellinen ja rakastava Jumala voi tehdä sen.

 

Maailmankatsomukset puntarissa: naturalismi / ateismi, panteismi, polyteismi ja teismi. Lue, miksi kristillinen teismi on järkevä maailmankatsomus