Etusivulle

Jarin kirjoituksia

 


 


Tartu kiinni
iankaikkiseen elämään!Jeesus on tie ja
totuus ja elämä


 

ONKO KEHITYSOPPI TOTTA?

 

 

Esipuhe

 

Monien ihmisten on nykyään vaikea uskoa Raamatun mainintoihin luomisesta. He saattavat pitää tätä käsitystä vääränä ja vanhanaikaisena, kun taas käsitys maailman-kaikkeuden ja kaiken elollisen sattumanvaraisesta synty-mästä ja kehityksestä tuntuu heistä oikeammalta. He uskovat ja pitävät oikeana kehitysoppia eli evoluutioteoriaa, jossa kaiken ajatellaan kehittyneen itsestään. Tämä käsitys ja teoria sai paljolti alkunsa Charles Darwinin ajatuksista ja v. 1859 julkaistusta kirjasta "Lajien synty", jossa tätä asiaa tuodaan esiin.

   Mutta onko mahdollista, että tässä teoriassa on virheitä ja puutteellisuuksia? Onko mahdollista, ettei se ole totta, vaan että se olisi valheellista? Tämän opin kannattajat varmasti jyrkästi kieltävät tämän mahdollisuuden, mutta on hyvä huomata, että teorian heikkouksia ja ristiriitaisuuksia esiintyy jopa heidän omissa kirjoituksissaan. Niitä on kyllä tuotu esille, mutta ei ole koskaan ajateltu sitä mahdollisuutta, että koko opin perustus on väärä ja paikkansapitämätön. Se on yleensä kielletty.

   Monet tutkijat eivät ole myöskään koskaan yrittäneet tosissaan ottaa selvää koko teorian heikkouksista. He ovat ehkä omaksuneet kehitysteorian koulussa tai joidenkin TV-ohjelmien kautta, mutta tarkempi tutustuminen teorian paikkansapitävyyteen on jäänyt toteutumatta. Tämä on varmasti totta useimpien tutkijoiden kohdalla. Matti Leisola kertoo kokemuksistaan tiedemiespiireissä:

 

Yllätyin, että kansainvälisesti tunnettu biokemisti hyväksyi evoluutioteorian, ilman että oli koskaan ajatellut sitä tarkemmin. Keskustelumme aiheesta jatkuivat samana vuonna Sveitsissä ja myöhemmin Suomessa. Olen keskustellut satojen tutkijakollegoiden kanssa eri puolilla maailmaa samasta aiheesta, enkä ole tavannut vielä yhtään ihmistä, joka olisi kunnolla perehtynyt evoluutioteorian perusteisiin. Kohtaan usein seuraavan väitteen: ”Koko tiedeyhteisö pitää evoluutioteoriaa varmana asiana.” Totuus asiassa on aivan toinen; vain pieni osa tiedeyhteisöä on vakavasti edes ajatellut asiaa. He ovat omaksuneet evoluution osana länsimaista tiedeopetusta. (1)

 

Ennakkoluulot ja asenteet vaikuttavat myös hyvin paljon siihen, miten suhtaudumme aineistoon, joka on ristiriidassa näkemystemme kanssa. Me yleensä torjumme sellaisen aineiston, joka ei vastaa omaa maailmankuvaamme. Jos joku uskoo luomiseen, hän etsii sitä tukevaa aineistoa ja torjuu muunlaiset käsitykset. Vastaavasti se, joka uskoo sattumanvaraiseen elämänsyntyyn ja kehitykseen, pyrkii etsimään sitä tukevaa aineistoa ja torjuu toisenlaisen aineiston. Hän hylkää vastakkaiset näkemykset ja pitää tietämättöminä niitä, jotka ymmärtävät asian eri tavalla.

   Myös tiedemiehet ovat samassa asemassa. Monet pitävät tiedemiehiä puolueettomina ja erehtymättöminä, mutta he ovat yhtä puutteellisia ja ennakkokäsitysten alaisia kuin kuka tahansa meistä. He syövät samaa ruokaa, käyvät samoja kouluja lapsena ja nuorena, ajavat samanlaisilla autoilla ja lukevat samanlaisia lehtiä. Heidän arkielämänsä on hyvin samanlaista kuin muiden elämä. On erehdys, jos pidämme heitä erehtymättöminä ja neutraaleina, koska sitä he eivät varmastikaan ole. Heilläkin on omat ennakkoasenteensa ja maailmankuvansa, joiden kautta he tarkastelevat asioita. Heidän ennakkoasenteensa saattaa joissakin asioissa olla oikea, mutta on myös mahdollista, että he ovat erehtyneet. Tämä pitää ottaa huomioon myös tässä aiheessa, jossa tutkiskellaan evoluutioteorian paikkansapitävyyttä.

 

 

 

Linkkejä:
 
Ihminen on luomisen tulos!

 

 

 

 

 

 
shopify analytics ecommerce