Nature

Jarin etusivulle | Jarin kirjoituksia

Uushenkisyys – totuus vai petosta?

 

 

Onko uushenkisyys totuus vai petosta? Lue, miksi on monia syitä uskoa petokseen tällä alueella

                                                          

Sisällys:
1. Ovatko uushenkisyyden edustajat hinduja?
2. Ovatko Luoja ja luomakunta sama?
3. Kaiken ja ihmisen jumaluus
4. Vievätkö kaikki tiet samaan päämäärään?
5. Onko hyvällä ja pahalla eroa?
6. TM ja jooga
7. Jälleensyntyminen ja karma
8. Mihin yhteydessä?
9. Tietoisuuden laajentaminen
10. Enkelit uushenkisyydessä
11. Mistä terveyttä etsitään?
12. Miksi kannattaa epäillä petosta?
13. Vapauteen kutsutut

 

Esipuhe. Viime vuosikymmeninä länsimaissa olemme voineet havaita voimakasta suuntausta pois kristillisestä uskosta. Kirkot ovat menettäneet jäseniä, eikä ole enää niin suosittua uskoa kristinuskon Jumalaan tai pitäytyä kristillisessä moraalissa. Tilalle on tullut ateismiin perustuva maailmankatsomus, jossa Darwinin teoria on näytellyt ratkaisevaa osaa. Ajatellaan, että jos Jumala ei luonut maailmankaikkeutta ja elämää, miksi pitäisi uskoa Jumalan olemassaoloon ja kristinuskon opetuksiin? Näin ajattelevat ihmiset tässä ateismiin perustuvassa maailmankuvassa.

   Ateismi ei kuitenkaan ole tyydyttänyt maailmankatsomuksena kaikkia ihmisiä. Heidän mielenkiintonsa ja etsintänsä on alkanut uudelleen suuntautua uskontoon ja yliluonnollisiin asioihin. He eivät kuitenkaan ole välttämättä etsineet ohjausta Raamatusta ja Jeesuksen opetuksista, vaan heidän mielenkiintonsa on suuntautunut idän uskontoihin ja erilaisiin okkultistisiin toimintoihin. Tätä liikehdintää on nimetty uushenkisyydeksi ja myös Uuden Aikakauden Liikkeeksi (New Age Movement). Se on hajanainen, johtajaton liike, jossa ei ole mitään kattojärjestöä, mutta joka pitää sisällään mitä erilaisempia filosofioita ja toimintoja: itämaisten uskontojen perusopit jälleensyntyminen ja karman laki, opetus kaiken ja ihmisen jumaluudesta, ajatus monista perille vievistä teistä, meditaatio eli mietiskely, jooga, visualisointi, rentoutusterapiat, holistinen lääketiede ja terveys, hypnoosi, spiritismi eli kanavointi joka tarkoittaa viestien välittämistä vainajilta ja henkiolennoilta, astrologia, tarot-kortit ja muut ennustamisen muodot, ufot, henkioppaat, noituus ja loitsut, korkeampi minä, enkelit, energia- ja henkiparannus, valaistuminen ja uusi tietoisuus, teosofia, antroposofia…

    Mutta mitä ajatella uushenkisyydestä? Uushenkisyyden edustajat saattavat itse ajatella, että he ovat uuden tietoisuuden kynnyksellä ja että olemme menossa vesimiehen aikakauteen. Sen sijaan kristillinen usko edustaa heidän mielestään vanhentunutta näkemystä, ns. kalojen aikakautta. Yleensäkin uushenkisyyden edustajat suhtautuvat ylimielisesti niihin, jotka pitäytyvät Jeesuksen ja apostolien opetuksissa. He pitävät kristillisyyden edustajia ahdasmielisinä ja ajastaan jälkeen jääneinä.

    Mutta, mutta. Ovatko uushenkisyyden edustajat oikeassa vai ovatko he petoksen ja valheen uhreja? Tässä kirjoituksessa yritetään perehtyä tähän aiheeseen. On olemassa monia syitä, miksi kannattaa epäillä yliluonnollisen petoksen osuutta tällä alueella. Sitä lähdemme seuraavaksi selvittelemään.

 

 

1. Ovatko uushenkisyyden edustajat hinduja?

Jos lähtee tarkastelemaan uushenkisyyden ja Uuden Aikakauden Liikkeen kirjallisuutta, huomaa pian, että siinä on jotakin tuttua ja yhteistä yhden maailmanuskonnon kanssa. ”Tämähän on hindulaisuutta”, voi todeta sellainen henkilö, joka on tutkinut uskontojen sisältöjä ja taustoja. Uushenkisyydessä on todella paljon yhteistä tämän maailmanuskonnon kanssa, mutta on toinen asia, pitävätkö uushenkisyyden edustajat itse itseään hinduina. Todennäköisesti eivät, mutta käytännössä monet heistä ovat sellaisia. Hindulaisuus pitää sisällään mm. seuraavia opetuksia, jotka tulevat toistuvasti esiin myös Uuden Aikakauden Liikkeen kirjoissa. Lähdemme tutkimaan näitä opetuksia ja niiden paikkansapitävyyttä.

 

• Luoja ja luomakunta ovat sama. Ei ole Luojajumalaa, joka on tehnyt maailmankaikkeuden ja on erillään siitä

• Kaiken ja ihmisen jumaluus

• Kaikki tiet ovat samanarvoisia

• Hyvä ja paha ovat yhtä

• Jooga ja meditaatio

• Jälleensyntyminen ja karman laki

 

Rabindranath R. Maharaj, entinen hinduguru, joka kääntyi Jeesuksen Kristuksen puoleen ja antoi pelastaa itsensä, tuo esille saman asian kirjassaan Gurun kuolema, (Death of a Guru). Hän huomasi 1960-luvun lopulla, matkustaessaan länteen, miten hindulainen filosofia ja elämäntapa alkoi kiehtoa ihmisiä. Nykyisen uushenkisyyden ja Uuden Aikakauden Liikkeen perusta ja juuret ovat hindulaisuudessa:

 

Eniten minua hämmästytti havainto, että koko huumeiden, kapinan ja rockmusiikin protestikulttuurin filosofia oli perusteiltaan hindulainen: samat valheet kaiken elämän ykseydestä, vegetarismista, kehittymisestä ylöspäin kohti maailmankaikkeuteen yhtymistä ja siitä, että jokainen sai valita minkä tien tahansa. Huomasin, etteivät tuhannet nuoret ihmiset vain tipahtaneet ja kääntyneet huumeisiin: he harrastivat transsendentaalista meditaatiota ja useita muita joogan muotoja. Heidän koko ajatusmaailmaansa hämärsi idän mystiikka. Melkein kaikki alkoivat hyväksyä inkarnaation, joka tappoi kaiken uskon Kristuksen ylösnousemukseen. Nämä kaksi ovat toistensa ehdottomia vastakohtia. Hitaasti ja yhä enemmän vakuuttuen vaarasta varmistuin siitä, että Saatana oli keksinyt erittäin älykkään juonen: hän solutti länteen idän mystiikkaa. Saatoin nähdä, että vain harvat kristityt ymmärsivät hänen suunnitelmansa ja olivat varautuneet vastustamaan sitä. Oliko Jumala valmistamassa minua, entistä hindua, soittamaan hälytyskelloa niille lännen miljoonille, jotka olivat lankeamassa idän filosofiaan, jonka tiesin vääräksi? Aloin rukoilla vakavasti saadakseni sen selville. (1)

 

 

2. Ovatko Luoja ja luomakunta sama?

On yksi selvä perustava ero hindulaisuuden ja kristinuskon välillä: hindulaisuudessa Luoja ja luomakunta ovat sama, mutta Raamatun opetus on, että Luoja on tehnyt maailmankaikkeuden ja elämän. Nämä kaksi vastakkaista näkemystä sulkevat pois toisensa. Ne eivät voi olla totta samanaikaisesti. Uushenkisyyden edustajat yleensä torjuvat seuraavat Raamatun jakeet, jotka kertovat Jumalan luomistyöstä ja miten hän on erillään luomastaan luomakunnasta:

 

- (Apt 17:24,25) Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä,

25 eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikäänkuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken.

 

- (Room 1:20-22) Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,

21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

 

- (Ilm 4:11) "Sinä, meidän Herramme ja meidän Jumalamme, olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut".

 

- (Ilm 10:5,6) Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti

6 ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,

 

Miten tätä asiaa tulee lähestyä? Paras lähtökohta on todeta, että maailmankaikkeudella ja elämällä on alku. Ne eivät ole ikuisia, ja sen myöntävät myös ateistitiedemiehet. Aurinko ja tähdet eivät ole loistaneet ikuisesti – muuten niiden energiavarastot olisivat ehtyneet – ja elämä ei ole ikuista, koska maapallon elämä on sidottu auringon olemassaoloon. Koska aurinko ei ole ikuinen, ei elämääkään ole voinut olla aina olemassa.

    Tässä kohtaa ateismi ja panteistinen maailmankuva törmäävät ongelmiin. Kumpikaan ei pysty kunnolla selittämään maailmankaikkeuden ja elämän alkua. Ateismissa ei tunnusteta Luojajumalan olemassaoloa ja panteismissä jumala on sama kuin luomakunta, mikä tarkoittaa, että luomakunnan olisi pitänyt luoda itsensä. Se on loogisesti kestämätön ajatus.

    Länsimaissa on hylätty usko luomiseen, mutta Jumalan luomistyö on ainut järkevä selitys maailmankaikkeuden ja elämän olemassaololle. Koulukirjoissa ja TV-ohjelmissa on kyllä tarinoita siitä, miten galaksit, tähdet, aurinkokunta ja maapallon elämä ovat syntyneet itsestään, mutta ei niillä ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Ne ovat mielikuvitukseen perustuvia ateistisia tarinoita, eivät sen enempää. Kysymys on uskosta asioihin, joita ei voida todistaa, ja joita vastaan todistusaineisto selvästi on. Esim. seuraavat lainaukset kertovat, miten alkuräjähdysteoria on ristiriidassa todistusaineiston kanssa:

 

Kosmisesta räjähdyksestä 13,8 miljardia vuotta sitten syntynyt maailmankaikkeus laajeni nopeasti ja sitten jäähtyi. Se laajenee yhä kiihtyvällä nopeudella ja koostuu suurimmaksi osaksi tuntemattomasta pimeästä aineesta ja pimeästä energiasta … vai kuinka?

    Tätä tunnettua tarinaa pidetään yleensä itsestään selvänä tieteellisenä tosiasiana, vaikka empiiristä todistusaineistoa ei ole juuri lainkaan – ja vaikka ristiriitojen määrä kasvaa jatkuvasti, kun kaukaisesta maailmankaikkeudesta tehdään havaintoja. (Ekeberg, B., Cosmology has some big problems, blogs.scientificamerican.com, 30.4.2019.)

 

Uusin tieto eroaa teorian ennusteesta riittävästi tappaakseen big bang-kosmologian (Fred Hoyle, The Big Bang in Astronomy, 92 New Scientist 521, 522-23 / 1981)

 

Vanhana kosmologina näen nykyisen havaintoaineiston kumoavan teoriat maailmankaikkeuden synnystä, kuten myös useat teoriat aurinkokunnan synnystä. (H. Bondi, Letter, 87 New Scientist 611 / 1980)

 

Siitä, onko big bang-oletus oikea vai ei, on keskusteltu huomattavan vähän …suuri joukko sen kanssa ristiriidassa olevia havaintoja selitetään lukuisilla perusteettomilla oletuksilla tai yksinkertaisesti sivuutetaan. (nobelisti H. Alfven, Cosmic Plasma 125 / 1981)

 

David Berlinski: ”Turha väittää, että ei mistään syntyy jotakin, kun kuka tahansa matemaatikko ymmärtää sen olevan pelkkää pötyä” (Ron Rosenbaum: ”Is the Big Bang Just a Big Hoax? David Berlinski Challenges Everyone.” New York Observer 7.7.1998)

 

Siinäpä oli siis lainauksia liittyen alkuräjähdysteoriaan. Se on selvästi ristiriidassa todistusaineiston kanssa. Kuitenkin sama ongelma esiintyy muissa ateistisissa teorioissa. Kukaan ateistitiedemies ei esim. tiedä, miten elämä olisi voinut syntyä itsestään. Lisäksi Darwinin teoria on selvästi ristiriidassa todistusaineiston kanssa. Jos asteittainen kehitys alkusolusta pitäisi paikkansa, tulisi sen näkyä fossiiliaineistossa, mutta sitä ei näy. Otamme tähän lainauksia luonnonhistoriallisten museoiden edustajilta. Näissä museoissa pitäisi olla parhaat todisteet evoluutiosta, jos Darwinin teoria pitäisi paikkansa, mutta todisteita asteittaisesta kehityksestä ei ole. Tämä viittaa selvästi Jumalan luomistyöhön:

 

Stephen Jay Gould (American Museum): En halua millään tavalla halventaa asteittaisen evoluutionäkemyksen potentiaalista pätevyyttä. Haluan vain huomauttaa, ettei sitä koskaan ’ole havaittu’ kallioissa. (The Panda’s Thumb, 1988, s. 182,183).

 

Tohtori Ethebridge, British Museumin paleontologi: Yhdeksän kymmenesosaa evolutionistien puheista on pelkkää hölynpölyä, joka ei perustu havaintoihin ja jota tosiasiat eivät ollenkaan tue. Tämä museo on täynnä todisteita heidän näkemyksensä äärimmäisestä virheellisyydestä. Koko tässä valtavassa museossa ei ole ainuttakaan todistuskappaletta lajien muuttumisesta. (2)

 

Yksikään viiden suuren paleontologisen museon virkailijoista ei voi esittää edes yksinkertaista esimerkkiä sellaisesta organismista, joka voisi olla todiste lajin asteittaisesta kehittymisestä toiseksi lajiksi. (Tri Luther Sunderlandin yhteenveto kirjassaan "Darwin's enigma”. Hän haastatteli useiden luonnonhistoriallisten museoiden edustajia ja oli näihin kirjeyhteydessä, jotta saisi selville, minkälainen todistuspohja museoilla oli evoluutio-opin puolesta. [3)

 

3. Kaiken ja ihmisen jumaluus

Uuden Aikakauden Liikkeen piirissä opetetaan toistuvasti sitä hindulaista oppia, että kosmos on jumala ja ihminenkin on osa samaa jumalaa. Periaatteessa siinä on tapahtunut vain nimenmuutos: maailmankaikkeus eli kosmos, ihminen mukaan luettuna, on saanut nimen jumala, Brahman. Tosin tätä hindulaista nimeä ei yleensä käytetä länsimaisen Uuden Aikakauden Liikkeen piirissä. Yleensä puhutaan vain ihmisen jumaluudesta.

    Mistä tässä on kysymys Raamatun valossa? Siinä on kysymys siitä, että luotu korottaa itsensä Luojan vertaiseksi, vaikka ei ole sitä. Ihminen palvoo luotua enemmän kuin Luojaa, kuten on kirjoitettu:

 

- (Hes 28:2) "Ihmislapsi, sano Tyyron ruhtinaalle: Näin sanoo Herra, Herra: Koska sinun sydämesi on ylpistynyt ja sinä sanot: 'Minä olen jumala, jumalain istuimella minä istun merten sydämessä', ja olet kuitenkin ihminen, et jumala, vaikka omasta mielestäsi olet jumalan vertainen

 

- (Room 1:22,23,25) Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet

23. ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.

25. nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.

 

- (Apt 12:21-24) Niin Herodes määrättynä päivänä pukeutui kuninkaalliseen pukuun, istui istuimelleen ja piti heille puheen;

22. siihen kansa huusi: "Jumalan ääni, eikä ihmisen!"

23. Mutta heti löi häntä Herran enkeli, sentähden ettei hän antanut kunniaa Jumalalle; ja madot söivät hänet, ja hän heitti henkensä.

24. Mutta Jumalan sana menestyi ja levisi.

 

Kysymys kuuluu, että jos luomakunta on jumala ja ihminenkin on jumala, miksi tätä ei tiedetä heti? Hindulaisuudessa puhutaan mayasta eli harhakuvasta, joka estää meitä näkemästä tätä, mutta jos on näin, niin kyllä kyse on varsin tietämättömästä ja heikosta jumalasta. Miten jumala voi olla niin tietämätön, ettei edes tiedä eikä tunne omaa jumaluuttaan? Jokainen voi tietysti uskoa mitä haluaa, mutta on helppo päätellä, että kyseessä on ilmeinen valhe. Jokaisen olisi helppo todistaa jumaluutensa pelkästään sillä, että hän loisi esim. kuun kokoisen kappaleen taivaalle. Sen ei pitäisi olla ongelma, jos tämä maailmankatsomus on tosi.

    Toisaalta kannattaa muistaa ensimmäinen käsky, joka annettiin jo vuosituhansia sitten. Siinä kehotettiin olemaan palvelematta epäjumalia ainoan tosi Jumalan rinnalla. Hindulaisuudessa ja sen länsimaisessa muodossa eli Uuden Aikakauden Liikkeessä tätä ei ole noudatettu. On arvioitu, että hindulaisuudessa on jopa yli 300 miljoonaa jumalaa Brahmanin lisäksi:

 

- (2 Moos 20:1-4) 1 Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

2 "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.

3 Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.

4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

 

Seuraava keskustelu viittaa vielä samaan asiaan. Siinä Rabi Maharaj kertoo, miten hänen oli hinduna ollessaan vaikea puolustaa sitä panteististä käsitystä, että kaikki oli osa jumalaa. Poikien hankalat kysymykset saivat hänet hämilleen ja hän joutui puolustuskannalle. Hän kuvailee kirjassaan ongelmatilannetta, joka osoittaa hyvin panteismin valheellisuuden:

 

"Onko totta, että hindut uskovat, että kaikki on Jumalaa?"

   Nyökkäsin. Katsahdin levottomasti kyselijästä eri rotuja ja uskontoja edustaviin poikiin, jotka olivat kerääntyneet puhumaan minua pussiin. Siitä alkoi tulla säännöllinen tapa, ja toiset hindupojat välttivät huolellisesti antamasta minulle minkäänlaista tukea. He vaikuttivat suorastaan pelästyneiltä tai häpeileviltä.

   "Tarkoitatko, että kärpänen on Jumala, tai muurahainen, tai sontiainen?" Pieni ympärilläni seisova joukko rämähti nauramaan.

   Te nauratte, koska ette ymmärrä", sanoin ylpeästi. "Te näette vain harhakuvan, mutta ette näe Yhtä Tosiolevaa - Brahmania."

   "Oletko sinä Jumala?" kysyi portugalilainen poika epäuskoisesti.

   En uskaltanut epäröidä tai vetäytyä - silloin olisin vaikuttanut vielä naurettavammalta. "Olen", vastasin lujasti, "ja niin ovat kaikki hindut. Heidän on vain tiedostettava se."

   "Miten voi tiedostaa semmoista, mikä ei ole totta?" hän letkautti halveksivasti tuhahtaen. "Ethän sinä luonut maailmaa!" (4)

 

 

4. Vievätkö kaikki tiet samaan päämäärään?

Eräs suosittu näkemys uushenkisyydessä ja Uuden Aikakauden Liikkeessä on ajatus siitä, että kaikki uskonnot ovat yhtä ja pohjimmiltaan opettavat samaa. Ajatellaan, että ihmiset voivat kulkea eri teitä, jotka lopulta johtavat samalle vuorenhuipulle, saman Jumalan luo. Kuitenkin uushenkisyyden edustajat suhtautuvat yleensä kriittisesti siihen näkemykseen, että on vain yksi tie, Jeesus Kristus, kuten kristillisessä uskossa opetetaan. He pitävät tätä näkemystä liian ahdasmielisenä ja rajaavana.

    Mikä on ongelmana tässä näkemyksessä? Siinä ei oteta huomioon uskontojen eroja ja väitetään, ettei niillä ole merkitystä. Kuitenkin on loogisesti mahdotonta, että kaikki uskonnot ovat samanaikaisesti totta. Pelastus ei voi olla samanaikaisesti armosta (Jeesuksen työ edestämme) ja teoista (tavallisin käsitys uskonnoissa), jälleensyntyminen (hindulaisuus, buddhalaisuus) ja jälleensyntymättömyys (juutalaisuus, kristinusko, islam) eivät voi olla samanaikaisesti totta. Samoin jumalien lukumäärä vaihtelee uskonnoissa, joten eivät ne pohjimmiltaan opeta samaa.

    Tämä uushenkisyydessä ja Uuden Aikakauden Liikkeessä esiintyvä näkemys on ominainen kuitenkin yhdelle maailmanuskonnolle: hindulaisuudelle. Siinä opetetaan kaikkien teiden vievän perille ja olevan samanarvoisia. Uushenkisyyden edustajat osoittavat siten jälleen uskovansa samoin kuin hindut uskovat. Hindujen pyhässä kirjassa Bhagavad-Gitassa on kirjoitettuna:

 

Oi Paartha, kuinka hyvänsä ihmiset lähestyvät Minua, siten Minä otan heidät vastaan; miltä tieltä he tullevatkin, se on myös Minun tieni.

 

Entä uushenkisyydessä esiintyvä kriittinen suhtautuminen siihen kristinuskon opetukseen, että on vain yksi tie, Jeesus Kristus? Näiden ihmisten kannattaisi ottaa huomioon, ettei tämä näkemys ole nykyihmisten keksintöä, vaan Jeesus itse opetti sitä. Jos emme usko hänen väitettään todeksi, väitämme hänen tosiasiassa valehdelleen, mikä on raskas syytös:

 

- (Joh 14:6) Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

- (Joh 10:9) Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen.

 

Jeesus myös opetti laveasta tiestä, joka ei viekään Jumalan luo vaan kadotukseen. Onko tämä juuri se näkemys, joka esiintyy uushenkisyydessä? Nämä ihmiset uskovat monien teiden vievän perille, mutta entä jos ne vievätkin kadotukseen kuten Jeesus varoitti:

 

- (Matt 7:13,14) Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät;

14 mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.

 

 

5. Onko hyvällä ja pahalla eroa?

Yksi hinduismin ja Uuden Aikakauden Liikkeen opetuksista on, että kaikki on yhtä eli kaikki on jumala. Se tosiasiassa merkitsee, että myös pahan on oltava Jumala. Kaiken ykseys merkitsee siten hyvän ja pahan eron poistamista, ja se onkin panteismin heikompia kohtia. Esim. Shirley MacLaine, tunnettu näyttelijä ja Uuden Aikakauden Liikkeen johtohahmoja, on vakuutellut kirjoissaan hyvän ja pahan eron katoamista. Samoin MacLainen Korkeampi Itse (Higher Self) oli opettanut hänelle:

 

Jumalaenergia ei ole mikään ihmisten tuomari. Itse asiassa elämään ei kuulu minkäänlainen tuomio. On vain kokemusta ruumiistumasta toiseen, kunnes sielu oivaltaa täydellisyytensä, ja se on kokonaisvaltainen rakkaus… Ennen kuin ihmiskunta oivaltaa, ettei hyvää eikä pahaa itse asiassa ole, ei maan päällä ole rauhaa. (5)

 

Mitä edelliseen voidaan vastata? Kyllä oikealla ja väärällä on edelleen ero, vaikka ihmiset ja henkiolennot muuta väittäisivät. Hindulaisuudessakin ja uushenkisyydessä uskotaan yleisesti karman lakiin, jossa ihmisten hyvät tai pahat teot vaikuttavat seuraavaan elämään. Tämä on ristiriidassa edellisen opin kanssa. Samoin monet uushenkisyyden edustajat voivat puhua rakkaudesta ja rauhasta tavoiteltavina asioina tai kritisoida oikeutetusti esim. katolisessa kirkossa tapahtuneita vääryyksiä, joten eivät he aina ole kovin johdonmukaisia itsekään (sama epäjohdonmukaisuus ilmenee myös edellisessä lainauksessa). Kyllä oikean ja väärän ero on tiedossa jokaisella ihmisellä, ja on hyvä, että näin on. Mm. seuraavissa Raamatun jakeissa viitataan siihen, ja miten tämä asia osoittaa sen, että kaikkivaltias Jumala tulee jonakin päivänä tuomitsemaan jokaisen ihmisen:

 

- (Room 2:14-16) Sillä kun pakanat, joilla ei lakia ole, luonnostansa tekevät, mitä laki vaatii, niin he, vaikka heillä ei lakia ole, ovat itse itsellensä laki

15 ja osoittavat, että lain teot ovat kirjoitetut heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä – todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä

16 sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta, minun evankeliumini mukaan.

 

- (Mark 10:19) Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'."

 

 

6. TM ja jooga

Uushenkisyydessä on monenlaisia toimintoja ja aktiviteetteja. Kaikki eivät osallistu jokaiseen toimintaan tai kannata kaikkia sen ideologioita. Kaksi tällaista aluetta länsimaissa ovat TM, transsendentaalinen meditaatio eli mietiskely sekä jooga. Niitä harrastavat sadat tuhannet sellaiset, jotka eivät ehkä ole kiinnostuneita muista uushenkisyyden alueista.

    Näitä menetelmiä on länsimaissa mainostettu usein tieteellisyyden nimessä. Esim. TM:sta on sanottu, ettei se ole uskontoa, vaan rentoutusmenetelmä. Siinä ihmiset hokevat jotain mantraa pitkiä aikoja ja yrittävät saavuttaa rauhan tilan. (Jeesus varoitti tällaisesta turhasta hokemisesta, Matt 6:7: Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.)

    Kuitenkin TM, eli passiivinen mietiskely on voimakkaasti yhteydessä hindulaisuuteen. Se on yksi hinduismin tärkeimmistä toiminnoista. Kirjassaan ”Meditations of Maharishi Mahes Yogi” sivulla 168”, Maharishi, joka on tuonut tätä menetelmää länsimaihin, on suoraan myöntänyt, että TM liittyy jumaltietoisuuden saavuttamiseen, mutta sitä ei kannata markkinoida tällä tavalla vaan terveydellisillä syillä: ”Tämän päivän ihmistä ei voi pyytää mietiskelemään, jotta hän saisi jumaltietoisuuden, mutta me voimme pyytää häntä mietiskelemään sanomalla, että hän sen kautta voi paremmin nauttia maailmasta, nukkua paremmin ja olla kunnolla valveilla päivällä”.

    Toinen lainaus Maharishin kirjasta tuo vielä selvemmin esille TM:n uskonnollisen ja hindulaisen luonteen. Maharishi kirjoitti, että mantran lausumisen tarkoituksena on saada yhteys eläviin jumaliin ja korkeampiin olentoihin. Voiko tätä asiaa sen selvemmin sanoa?

 

Me teemme jotain täällä vedalaisten rituaalien mukaisesti, toistamme tiettyjä sanoja ja ne vaikuttavat toisiin maailmoihin, ne kiinnittävät siellä elävien jumalien tai korkeampien olentojen huomion meihin. Koko mantran tai vedalaisten laulujen tuntemisen tarkoitus on luoda yhteys näiden korkeampien olentojen, jotka asuvat luomakunnan eri tasoissa ja ihmisen välille. (Meditations of Maharishi, sivut 17 ja 18)

 

Entä jooga ja sen harjoittaminen? Sekin on menestynyt länsimaissa sen perusteella, että sitä on esitelty voimistelu- ja rentoutusmenetelmänä, joka vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.  

   Kuitenkin itämaisissa uskonnoissa jooga ei ole vain voimistelua, rentoutusta tai hengitysharjoituksia, vaan joogan tarkoituksena on saattaa ihminen fyysisten harjoitusten avulla yhteyteen hindujumala Brahmanin kanssa - sana jooga tarkoittaa yhdistämistä ja liittämistä. Joogassa ei ole neutraaleja tekniikoita, vaan joogaharjoitukset on suunniteltu aiheuttamaan transsitila, jossa mieli on tyhjennetty ja näin saadaan yhteys kaikkeuden, Brahmanin kanssa.

 

”Kaikki joogapolut johdattavat lopulta samaan määränpäähän – Brahmaniin eli Jumalaan yhtymiseen – ja niiden kaikkien opetukset on sulautettava, jotta saavutettaisiin todellinen viisaus.” (The Sivanda Companion to YOGA, by Lucy Lindell, Fireside Books, 1983, p. 18)

 

Rabi Maharaj, joka hinduguruna harjoitti vuosikausia passiivista mietiskelyä ja joogaa, on varoittanut näistä menetelmistä. Ne eivät ole neutraaleja menetelmiä, vaan niissä ihminen avaa todellisuudessa mielensä eksyttäville hengille, eli demonien sisäänpääsylle. Niiden seurauksena ihminen voi saada kaikenlaisia valheellisia kokemuksia henkimaailmasta.

 

TM on valeasuista hinduismia kuvattuna harhaanjohtavasti tieteellisin termein. Sen uskonnollinen luonne kielletään, ja näin länsimaisia ihmisiä johdetaan harhaan.

   Koska tunsin olevani velvollinen paljastamaan tällaiset tahalliset ja ovelat valheet, aloin puhua rohkeammin julkisuudessa varoittaakseni joogaan, mietiskelyyn ja muihin idän mystiikan muotoihin viehtyneitä siitä saatanallisesta ansasta, johon he olivat astumassa. Aloin saada kutsuja yliopistoihin puhumaan eri uskonnoista tai selvittämään hinduismin ja kristinuskon eroja. Tunsinhan hindulaisuuden läpikohtaisin. Pian minulle tuli myös kutsuja useisiin eri maihin. Toimintani ei rajoittunut enää yksistään Eurooppaan. (6)

 

 

7. Jälleensyntyminen ja karma

Jälleensyntyminen ja karma ovat useimmille länsimaalaisille tuttuja kouluopetuksen kautta. He tietävät näiden oppien liittyvän itämaisiin uskontoihin, koska ovat saaneet opetusta niistä. Samat asiat kuuluvat myös Uuden Aikakauden Liikkeeseen ja uushenkisyyteen. Eri asia sitten on, pitävätkö nämä käsitykset paikkansa. Ainakin ne ovat vastakkaisia kristilliselle opetukselle, koska Jeesus ja apostolit opettivat, että on vain yksi elämä ja sen jälkeen tulee tuomio. Esim. Hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu (Hebr 9:27): ”Ja samoinkuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta senjälkeen tulee tuomio.”

    Seuraavaksi käydään lävitse joitakin ongelmia, joita liittyy näihin oppeihin ja niiden paikkansapitävyyteen:

• Jos jälleensyntyminen pitäisi paikkansa, tulisi jokaisen muistaa se. Miksi kuitenkin 99,99 % ihmisistä ei muista menneitä elämiään? Eikö tämä todista selvästi, ettei menneitä elämiä ole koskaan ollutkaan? Jopa H.B. Blavatsky, teosofisen seuran perustaja, ja henkilö, joka ehkä eniten teki jälleensyntymisoppia tunnetuksi länsimaissa 1800-luvulla, on sanonut muistamattomuudestamme tällä alueella:

 

Voidaan kenties sanoa, ettei kuolevaisen ihmisen elämässä ole mitään sellaista sielun eikä ruumiinkaan kärsimystä, joka ei olisi suoranaista hedelmää ja seurausta jostakin edellisessä olomuodossa tehdystä synnistä. Mutta toisaalta hänen nykyiseen elämäänsä ei sisälly siitä muiston häivääkään. (7)

 

On totta, että jotkut väittävät muistaneensa entiset elämänsä, mutta näihin muistikuviin ei voi luottaa. Esim. Amerikassa on ilmoittautunut huomattavan paljon henkilöitä, jotka väittävät jossain vaiheessa eläneensä Kleopatrana tai Napoleonina! Samoin H.B. Blavatskyn, teosofisen seuran perustajan (edellinen lainaus), inkarnaatioita tunnetaan maailmalla toista sataa! On selvä, että ihmisten muistikuvat perustuvat valheelle. Tosin on totta, että joskus mukana voi olla paikkansapitävää tietoa, mutta se ei todista itse jälleensyntymistä. Petolliset henget voivat antaa ihmisille tarkkaa tietoa eksyttääkseen heitä.

    Daniel Home, yksi oman aikansa kuuluisimmista meedioista on ottanut vielä kantaa asiaan. Hänen sanansa osoittavat, miten ihmiset voivat pettää itsensä tällä alueella. Hän oli tavannut mm. 20 Aleksanteri Suurta ja muita merkkihenkilöitä, joten tällaiset mieleenpalautumat eivät mitenkään voi pitää paikkaansa:

 

"Minulla on ollut ilo tavata vähintään 12 Marie Antoinettea, 6 tai 7 Skotlannin Mariaa, koko joukko Ludvigeja ja muita kuninkaita ja noin 20 Aleksanteri Suurta, mutta ei koskaan tavallista John Smithiä. Haluaisin todella tavata niin harvinaisen linnun."

 

• Miten oli alussa, kun ei ollut karmaa edellisistä elämistä? Sillä kuten kirjoituksen alussa todettiin, on maailmankaikkeudella ja elämällä alku. Sen myöntävät myös ateistitiedemiehet. Edellinen tarkoittaa käytännössä sitä, että kaiken olisi pitänyt olla alkuvaiheessa täydellistä, eikä jälleensyntymisen kiertokulku olisi päässyt edes alkamaan. Panteismin kautta onkin vaikea selittää alun ongelmaa. Mistä huono karma on tullut maan päälle, jos sitä ei ollut alkuvaiheessa?

 

• Käsitykset siitä, missä muodossa ihminen voi jälleensyntyä maan päälle, vaihtelevat. Itämaisissa käsityksissä ihminen voi syntyä eläimeksi tai jopa kasviksi, mutta yleensä länsimaissa opetetaan ihmisten pysyvän aina ihmisinä. Esim. 1800-luvulla syntynyt spiritisti ja kirjailija Allan Kardec opetti näin: ”Henkien ruumiillistuminen tapahtuu aina ihmislajiin; olisi virhe uskoa, että sielu tai henki voisi ruumiillistua jonkin eläimen ruumiiseen.” (Allan Kardec: Henkien kirja, 2010. Kustantaja International Spiritist Council).

    Kuitenkin esim. Rudolf Steineristä peräisin olevassa antroposofiassa on opetettu, että inkarnoitunut sielu on voinut elää eläimenä, kasvina ja jopa kivenä. Werner J. Meinhold on kirjoittanut Suomen antroposofisen liiton kustantamassa kirjassa seuraavasti: ”Ensin oli joukko ihmisinkarnaatioita, ja niiden takana eläinruumiillistumisen vaihe ja edelleen takautuvasti vaihe, joka koostui kasviruumiillistumista. Sen jälkeen menimme vielä pitemmälle taaksepäin sisään mineraaliseen maailmaan.” (8)

    Kysymys kuuluu, miksi käsitykset vaihtelevat näin paljon lännessä tai idän ja lännen välillä? Idässä tätä oppia on opetettu vuosisatoja, mutta siellä uskotaan täysin päinvastoin kuin mitä esim. Allan Kardec opetti.

    Vielä oudommaksi asia muuttuu, jos vertaa tapoja, miten jälleensyntymästä vapaudutaan. Hindulaisuudessa vapautumisen uskotaan tapahtuvan, kun ihminen ymmärtää jumalallisuutensa ja yhteytensä Brahmaniin. Buddha ei sen sijaan uskonut jumaliin, vaan opetti vapautumista kiertokulusta pyyteettömän mielialan ja kohtuullisen elämäntavan harjoituksen kautta. Tämä osoittaa, miten ristiriitaista opetusta jälleensyntymisopista ja karmasta esiintyy.

 

• Jälleensyntymisoppiin kuuluu karman laki. Kysymys kuuluu, miten se toimii, koska mikään persoonaton laki ei voi muistaa miljardien ihmisten elämiä, heidän hyviä ja pahoja tekojaan. Persoonaton laki ei voi myöskään suunnitella ihmisten elinolosuhteita etukäteen; siihen tarvitaan aina persoona. Tai mikä voima jakaa ihmisille ruumiit ja millä kriteereillä? Ja mitä jokaisen pitää tehdä, ettei hän synny seuraavassa elämässään kärpäsenä vaan että hän voisi syntyä esim. kuninkaalliseen asemaan tai rikkaaksi? Jälleensyntymiseen uskovat harvoin esittävät tällaisia kysymyksiä itselleen.

 

• Jos jälleensyntyminen pitäisi paikkansa, pitäisi maailmasta tulla koko ajan parempi paikka, kun ihmiset oppivat menneistä kokemuksistaan. Jokaisen sukupolven pitäisi olla edellistä parempi. Kuitenkaan näin ei näytä tapahtuvan, vaan yhä edelleen ihmiset tekevät vääryyksiä, eikä käännettä parempaan näytä olevan tulossa. Tämä on ristiriidassa jälleensyntymisopin kanssa.

    Jos jälleensyntyminen pitäisi paikkansa, tulisi myös väkiluvun vähetä koko ajan, koska jotkut ansiokkaat sielut irtautuvat kiertokulusta. Miksi väkiluku ei kuitenkaan vähene, vaan väkiluku on juuri nyt useita miljardeja suurempi kuin esim. sata vuotta sitten ja verrattuna siihen, mitä oli pari tuhatta vuotta sitten? Väkiluvun kasvu ei sovi yhteen jälleensyntymisopin kanssa.

 

 

8. Mihin yhteydessä?

Kun ihminen menee mukaan Uuden Aikakauden Liikkeeseen ja uushenkisyyden poluille, on väistämätöntä, että hän jossain vaiheessa tulee tekemisiin erilaisten henkien ja olentojen kanssa. Se voi tapahtua ihmisen yksityisessä hartaudenharjoituksessa esim. pitkäaikaisen mietiskelyn takia tai osallistumalla kanavointi-istuntoihin, joka on samaa kuin spiritismi. Käytännössä kanavointi-istunnoissa kanavoija eli meedio menee yleensä passiiviseen transsitilaan ja antaa henkien puhua kauttaan. Tavallisimmin uskotaan oltavan yhteydessä kuolleiden vainajien henkiin. Ne saattavat esiintyä hyvinä henkinä, jotka nyt asuvat henkimaailmassa ja opastavat ja auttavat muita heidän henkisellä polullaan. Kuitenkin yhteydenottoa voi olla myös seuraaviin olentoihin ja elementteihin:

 

• jumalatar ja jumala

• neljä ilmansuuntaa

• maan, ilman, veden, tulen ja hengen elementit

• jumalat ja jumalattaret eri tarustoista kuten Isis, Set, Venus, Afrodite, Tor, Odin, Artemis (vrt. Apt 19)

• enkelit

• hindulaisuudessa Krishna, äitijumalatar Kali ja tuhannet muut jumaluudet

• pyhimykset

• ufot ja avaruusolennot

• suuren valkoisen veljeskunnan jäsenet

• haltijat, keijut, henkiolennot

• korkeampi minä, henkioppaat

• sisäinen neuvonantaja

• eläinhenget shamanismissa

• energia

• Jeesus ja Pyhä Henki. Jotkut uushenkisyyden edustajat uskovat saavansa viestinsä Jeesukselta ja Pyhältä Hengeltä

 

Yleensä, kun uushenkisyyden edustajat ovat yhteydessä henkiolentoihin, uskovat he olevansa yhteydessä vain hyviin henkiin ja yrittävät torjua pahat henget. He eivät ajattele sitä mahdollisuutta, että myös hyvinä henkinä esiintyvät henget voisivat olla pettäjiä. (Sama käsitys tulee esiin Harry Potterin kirjoissa, koska yksi velhokoulun opetusaiheista on pahan voimilta suojautuminen.). Tämä käsitys ilmeni mm. Nicky Cruzin vanhempien elämässä, kun he harjoittivat noituutta ja spiritismiä. He eivät aluksi ottaneet valheen mahdollisuutta huomioon, mutta totuus valkeni heille heidän elämänsä loppupuolella:

 

Isäni kuolema on merkillinen tarina, jonka kerron toisessa luvussa, mutta haluan sinun ymmärtävän, että vaikka hän harjoitti spiritismiä ja väitti olevansa ystävä ”hyvien henkien” kanssa, hän tiesi niiden olevan pahoja henkiä, jotka eivät olleet hänen todellisia liittolaisiaan.

   Sen sijaan hän oli heidän kauhistunut orjansa.

   …Häntä kunnioitettiin suuresti!

   Ja hän vakuutteli itselleen tekevänsä paljon hyvää tällä voimalla. Sairaita ihmisiä parani… vaikka isä huomasikin käyvänsä kauppaa demonien ja solmivansa liittoja pimeyden voimien kanssa. Surulliset ihmiset ilahtuivat, kun saivat jutella ”kauan sitten kuolleen puolisonsa” kanssa… vaikka äitini oli antauduttava välillä villien, pahojen henkien valtaan.

   ... Ryhtyessään harjoittamaan noituutta isäni ja äitini eivät edes uneksineet, että pahat henget käyttivät heitä hyväkseen. He luulivat aivan vilpittömästi auttavansa ihmisiä hyvien henkien avulla.

   He oppivat hirvittävän totuuden nopeasti.

   Isä oli niin syvästi henkien vallan alla, että hän vietti melkein kahdeksankymmentä vuotta ilman Kristusta. Totuus valkeni hänelle sillä hetkellä, jolloin hän otti askeleen kohti Vapahtajaa... (9)

 

Valheen mahdollisuus kannattaa ottaa siis huomioon. Vaikka henget voivat näyttää avulialta, viisailta, ystävällisiltä, ja jotkut voivat kokea jopa fyysisen parantumisen, ei petoksen mahdollisuutta pitäisi sulkea pois. Yksi osoitus valheesta on se, että henget toistuvasti vastustavat Jeesuksen Kristuksen opetuksia, vaikka maailmanlaajuisesti ihmiset pitävät häntä hyvänä ja hänen opetuksiaan tärkeinä. Henget torjuvat Jeesuksen sellaisena, kuin hänet on esitetty evankeliumeissa, jotka ovat parhaimmat historialliset lähteet Jeesuksen elämästä. Ne torjuvat mm. Jeesuksen opetuksen kadotuksesta ja että hän tuli pelastamaan ihmisiä (Joh 3:16,17). Samoin ne voivat esittää Jeesuksen jonkinlaisena itämaisena guruna, joka saavutti valaistuksen ja ”Kristus-tietoisuuden”, vaikka Raamatun opetus on, että hän oli ja on maailmankaikkeuden Luoja, joka tuli ihmiseksi (Joh 1:1-3,14). Jos henget todella olisivat hyviä, eikö niiden tulisi yhtyä kaikessa siihen opetukseen, mitä Jeesus itse opetti? Näin ei kuitenkaan tapahdu.

   On siten hyvä huomata, että meitä voidaan pettää. Raamattu puhuu monissa paikoissa ilmavallan hallitsijasta ja pahasta henkimaailmasta, jonka ainoa tarkoitus on eksyttää ihmisiä ja saattaa heidät lopulta kadotukseen. On typeryyttä, jos menemme seuraavien jakeiden ohi kevyesti emmekä ota niitä huomioon. Sen aikaisessa yhteiskunnassa tunnettiin varmasti nämä asiat, ja siksi Raamattuun ei ole turhaan laitettu näitä opetuksia. Ne ovat meille hyödyksi, ettemme eksyisi. Meitä voidaan pettää jo siinä, jos emme ota valheen mahdollisuutta huomioon:

 

- (2 Kor 11:14) Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

 

- (2 Kor 4:3,4) Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat,

4. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva.

 

- (Ef 2:2) joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa,

 

- (Ef 6:12) Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.

 

- (Joh 8:44) Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

 

- (1 Piet 5:8) Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä.

 

Toiseksi täytyy huomata, että Jeesus ja apostolit olivat toistuvasti tekemisissä valhehenkien ja riivaajien kanssa, kun he vapauttivat ihmisiä niistä. Se ei ollut mitään haihattelua, vaan yliluonnollisen maailman todellisuus tiedostettiin ja ihmisiä autettiin vapauteen. Itämaisissa yhteiskunnissa ja monissa luonnonkansoissa on aina ymmärretty henkimaailman todellisuus, ja monet ovat eläneet henkien pelossa. Tähän tuo kuitenkin toivon Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, joka on voimallinen vapauttamaan kaikista kahleista. Siihen kuuluvat myös saastaiset henget ja kaikki valheellinen toiminta:

 

- (Matt 12:43-45) Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä.

44. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.

45. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

 

- (Apt 5:16) Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi.

 

- ( Apt 8:6-8) Ja kansa otti yksimielisesti vaarin siitä, mitä Filippus puhui, kun he kuulivat hänen sanansa ja näkivät ne tunnusteot, jotka hän teki.

7. Sillä monista, joissa oli saastaisia henkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

8. Ja syntyi suuri ilo siinä kaupungissa.

 

- (Apt 16:16-18) Ja tapahtui meidän mennessämme rukouspaikkaan, että meitä vastaan tuli eräs palvelijatar, jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan.

17. Hän seurasi Paavalia ja meitä ja huusi sanoen: "Nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien".

18. Ja tätä hän teki monta päivää. Mutta se vaivasi Paavalia, ja hän kääntyi ja sanoi hengelle: "Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinun lähteä hänestä". Ja se lähti sillä hetkellä.

 

- (Mark 1:32-34) Mutta illan tultua, kun aurinko oli laskenut, tuotiin hänen tykönsä kaikki sairaat ja riivatut,

33. ja koko kaupunki oli koolla oven edessä.

34. Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet.

 

Mitä meedioistunnoissa eli kanavoinnissa tapahtuu? Raphael Gasson, joka oli entinen aktiivinen meedio ja joka uskoi aluksi olleensa tekemisissä kuolleiden henkien kanssa, on ottanut kantaa aiheeseen. Hän totesi, että ensimmäisten istuntojen aikana meedioksi pyrkivä henkilö oppii ”rentouttamaan ruumiinsa ja keskittämään ajatuksensa yhteen ainoaan asiaan, kunnes hän on saavuttanut passiivisen tilan, jota voidaan pitää itsehypnoosina, ja jonka seurauksena on, ettei hän hallitse ajatuksiaan. Henkilöstä tulee automaatti, jonka kautta pahat henget toimivat käyttäen hyväkseen hänen passiivista tilaansa.” (10)

   Meedioistunnoissa ja kanavoinnissa on siten kysymys siitä, että ihmiset antavat sijaa petollisille hengille, joiden ainoa tarkoitus on viedä ihminen eroon Jumalasta ja helvettiin. Siinä vaiheessa, kun ihminen yrittää päästää eroon näistä hengistä ja kanavoinnista, alkaa yleensä henkien vastustus. Ne eivät halua ihmisen kääntyvän Jeesuksen Kristuksen puoleen. Mm. seuraavat jakeet varoittavat kääntymästä vainajien puoleen. Paljon järkevämpää on kääntyä elävän Jumalan puoleen:

 

- (3 Moos 19:31) Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

 

- (3 Moos 20:6) Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa.

 

- (5 Moos 18:10-12) Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

 

- (2 Kun 21:6) Myös pani hän poikansa kulkemaan tulen läpi, ennusteli merkeistä, harjoitti noituutta ja hankki itsellensä vainaja- ja tietäjähenkien manaajia; hän teki paljon sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoitti hänet.

 

- (1 Aikak 10:13) Niin kuoli Saul, koska hän oli ollut uskoton Herraa kohtaan eikä ollut ottanut vaaria Herran sanasta, ja myös sentähden, että hän oli kysynyt vainajahengeltä neuvoa,

 

- (Jes 8:19) Ja kun he sanovat teille: "Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat", niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta?

 

Kun Raamattu kieltää vainajien puoleen kääntymisen, johtuu se siitä, että ihmiset silloin tosiasiassa joutuvat tekemiseen eksyttävien riivaajahenkien kanssa. Ne voivat jäljitellä kuolleiden henkiä ja pettää ihmisiä. Pahat henget pystyvät tähän, koska ne ovat tarkkailleet ihmisten elämää ja koska ne ovat hyvin älykkäitä vaikkakin pahoja.

    Esimerkkejä siitä, miten pahat henget voivat tekeytyä ihmisten lähiomaiseksi tai tuttavaksi, löytyy uushenkisyyden harrastajien omista kirjoista. Esim. Allan Kardec mainitsi yhdessä kirjoistaan (Meedioiden kirja / Les Livre des Mediums) muutamia tällaisia tapauksia. Eräälle rouvalle ilmestyivät hänen veljensä ja toisella kertaa lähiseudun hedelmämyyjä, vaikka nämä henkilöt eivät olleet kuolleet ja olivat ilmestymishetkellä fyysisesti useiden kilometrien päässä. Itse henkilöt eivät tienneet ilmestymisestä mitään, joten eksyttävät henget olivat todellisuudessa ilmestyneet tälle rouvalle tai hän näki näyn, joka oli niistä lähtöisin.

   Katsomme vielä muutamaa esimerkkiä, jotka osoittavat sen, miten pahat henget voivat jäljitellä kuolleiden henkiä ja pettää ihmisiä. Näin tapahtuu toistuvasti spiritisti-istunnoissa:

 

Toisen maailmansodan aikana oli erään skotlantilaisen rouvan aviomiehen ilmoitettu ”kadonneen taistelussa”. Hän odotti ja rukoili miehensä paluuta, mutta näytti varmalta, että tämä oli kuollut. Hyvää tarkoittavat ystävät kehottivat häntä menemään spiritistiseen istuntoon ja yrittämään ottaa yhteyttä mieheensä.

   Rouva meni ja hänen hämmästyksekseen hänen miestään suuresti muistuttava olento ilmestyi. He puhelivat yhdessä ja ilmestyksen ääni oli yhtä iloinen kuin hänen miehensä ääni oli aina ollut. Häntä aivan värisytti, kun he puhuivat monista henkilökohtaisista asioista. Mutta kuvitelkaa hänen hämmästystään ja järkytystään, kun hänen aviomiehensä muutamia kuukausia myöhemmin etukäteen ilmoittamatta saapui kotiin terveenä ja reippaana. Hän ei ollut edes haavoittunut. (11)

 

Kuten olen jo sanonut, olen koko elämäni ajan tiennyt minuun kohdistuvan pirullisen mielenkiinnon todellisuuden. Olin kerran nuorena miehenä poissa kotoa useita päiviä. Eräänä yönä näin kauheata unta. Saatoin selvästi nähdä sen huoneen oven, jossa nukuin ja koin hirvittävän varmuuden siitä, että tuosta ovesta tulisi selittämätön, kauhea olento. Kauhun ympäröimänä, kuitenkin yhä unessa, näin oven hitaasti avautuvan ja äitini haamun seisovan oviaukossa. Näen yhä mielessäni hänet sellaisena kuin näin hänet silloin, täydellisesti äitini näköisenä jokaista piirteiden yksityiskohtaa myöten. Hänellä oli yllään sama ruskea puku, jonka olin nähnyt hänen yllään lähtiessäni kotoa muutamia päiviä aikaisemmin.

   Järkyttävä asia oli, että tiesin, ettei se ollut äitini. Olin täysin tietoinen siitä, että hän EI ollut läsnä, sillä hän oli kotona, noin 24 kilometrin päässä. Unessani hän käveli lattian poikki vuoteeni ääreen, kumartui ylitseni ja herätti minut suudelmalla. Heräsin oitis demonin epämiellyttävään läsnäoloon. Se oli naamioitunut äidikseni ja hylännyt nyt kokonaan yhdennäköisyyden. Olin silloin kristitty ja käskin Jeesuksen Kristuksen nimessä olentoa poistumaan, eikä se viipynyt kauan!

   Siitä lähtien olen ollut erityisen tietoinen siitä, miten helposti pahat henget voivat näytellä rakkaitamme. Ne voivat ja todella menevätkin tuosta pidemmällekin, sillä ne näyttelevät muita yhtä hyvin kuin meille läheisiäkin. (12)

 

 

9. Tietoisuuden laajentaminen

Kuten todettiin, on yksi hindulaisuuden perusopetuksia valaistuksen kokeminen. Se tarkoittaa, että ihminen ymmärtää jumaluutensa ja että hän on yhtä maailmankaikkeuden, Brahmanin kanssa. Tämän kokeakseen hindut voivat harjoittaa meditaatiota ja joogaa vuosikausia.

   Sama ajatus valaistuksesta ja tietoisuuden laajentamisesta on tullut uushenkisyyteen, jossa puhutaan ”korkeammasta tietoisuusuudesta”, ”itsensä toteuttamisesta”, ”oman todellisuuden luomisesta” ja henkisestä kasvusta. Jotta tähän tavoitteeseen päästään, voidaan käyttää mitä erilaisempia menetelmiä: huumeet, passiivinen mietiskely (esim. useimpien meedioiden taustalla on pitkäaikaista passiivista mietiskelyä. Tosin aakkoslauta on myös monien aloittelevien meedioiden taustalla), hypnoosi, mielikuvien luominen eli visualisointi (silva method ym menetelmät. Samoin roolipeleissä voidaan visualisoida jumaluuksia, hirviöitä, lohikäärmeitä ja henkiä. Kun näitä olentoja aletaan kutsua ja kuvitella, ne saattavat tulla vähitellen todellisiksi ja näyttäytyä.), jooga, tietynlainen rauhallinen Uuden Aikakauden musiikki, mindfulness, rituaalitanssi tai suora yhteydenotto henkimaailmaan. Monissa näissä menetelmissä olennaista on mielen saattaminen passiiviseksi. Tavallisessa mietiskelyssä ja opiskelussa mieli on aktiivinen, mutta uushenkisyydessä mielen passiivisuus on tavoitteena, koska sitä pidetään välttämättömänä tietoisuuden laajentamiselle.

    Mitä tässä todellisuudessa tapahtuu? Siinä ihmiset avaavat mielensä demoneille, pahoille hengille. He saavat yhteyden henkimaailmaan, jolloin demonit voivat vaikuttaa heidän mieleensä ja antaa heille kaikenlaisia petollisia näkyjä; näyttää asioita, jotka eivät todellisuudessa ole olemassa. (Tosin mukana voi olla tarkkaakin tietoa, kuten joillakin ennustajilla on. Esim. Apostolien teoissa kerrotaan eräästä palvelijattaresta, ”jossa oli tietäjähenki ja joka tuotti paljon tuloja isännilleen ennustamisellaan” Apt:16:16.). Nämä näyt ovat eräänlaisia uneen verrattavia tiloja. Ne voivat vaikuttaa todelliselta ihmisestä, joka niitä näkee, mutta joita ei todellisuudessa ole olemassa. Esim. Rabi Maharaj kertoi kirjassaan Gurun kuolema (Death of a Guru), miten hänet kuljetettiin astraaliprojektion avulla kaukaisille planeetoille ja miten hän näki hindujumalia. Myöhemmin hän kertoi, miten ne olivat petollisia harhoja, joita demonit antoivat hänelle. Hän huomasi huumeidenkäyttäjillä olevan samanlaisia kokemuksia ja varoitti heitä omien kokemustensa perusteella:

 

”Minä en tarvinnut aineita nähdäkseni näkyjä toisista maailmoista tai yliluonnollisista olennoista tai tunteakseni ykseyttä maailmankaikkeuden kanssa tai tunteakseni, että olen Jumala”, sanoin heille. ”Minä saavutin sen kaiken transsendentaalisen meditaation avulla. Mutta se oli valhetta, pahojen henkien temppu, jolla ne saivat yliotteen minusta, kun vapautin mieleni omasta hallinnastani. Teitä petkutetaan. Ainoa tie siihen rauhaan ja tyydytykseen, jota te etsitte, on Kristus.” Kun tiesin, mistä puhuin ja olin kokenut tämän kaiken ilman huumeita, monet näistä huumeiden käyttäjistä ottivat sanani vakavasti. (13)

 

Psyykkisesti sairailla voi olla samanlaisia hallusinaatioita ja vääriä kuvitelmia - asioita, joita ei todellisuudessa ole olemassa. Jotkut voivat nähdä vaaleanpunaisia elefantteja, menninkäisiä, keijukaisia ja mitä erilaisempia asioita. Esim. Suomen Lääkärikirjassa 1950-luvulla kirjoitettiin, miten ihmisillä voi olla tämäntyyppisiä kuvitelmia. Samanlaisia kuvitelmia on tietysti jokaisella ihmisillä tavallisissa öisissä unissa. Niissä ihmiset voivat lentää ja tehdä mitä erilaisempia asioita. Psyykkisesti sairailla samaa tapahtuu kuitenkin valvetilassa. Huumeidenkäyttäjillä on samoin. Monet huumeidenkäyttäjät ovat jääneet pysyvälle huumematkalle, ja joutuneet sen seurauksena kokemaan samanlaisia kokemuksia kuin seuraavassa esimerkissä osoitetaan:

 

Minähäiriöiden oireena on usein depersonalisaatio, jolloin maailma potilaasta näyttää muodostuneen epätodelliseksi tai sadunomaisen vieraaksi. Tähän liittyvät helposti vaikutuselämykset, zpotilas uskoo, että hänellä on salaperäisiä voimia, joiden avulla hän hallitsee muita tai jotka vaikuttavat häneen, niin ettei hän voi itse toimia, vaan hänessä toimii joku vieras ihminen tai henki… Sairaalla on voimakkaita hallusinaatioita, hän näkee tulenlieskoja, näkee ja kuulee Kristuksen, enkeleitä jne… Hurmiotilassa sairas uskoo saaneensa suuren pelastustehtävän, hän on profeetta Mikael jne., tai hän luulee ratkaisseensa maailmanarvoituksen esim. ’sinikäyrän’ avulla. (14)

 

Kuten todettiin, kun Uuden Aikakauden liikkeessä ja uushenkisyydessä pyritään tietoisuuden laajentamiseen, on kyse siitä, että paholainen näyttää ihmisille asioita, joita ei välttämättä ole olemassa. Jumala voi myös näyttää ihmiselle näkyjä ja unia, mutta on selvä ero sen välillä, miten Jumala ja paholainen toimivat. Jumala ei koskaan halua mielemme passiivisuutta, vaan että mielemme on raitis, selkeä ja täydessä toiminnassa. Paholainen sen sijaan toimii ihmisen passiivisen mielen kautta ja että ihminen on kuin automaatti. Paras esimerkki tästä ovat meediot (kanavoijat), joissa pahat henget toimivat esiintyen usein vainajien henkinä. Meedio itse voi olla täysin tietämätön siitä informaatiosta, jota hän välittää muille ihmisille.

    Seuraava esimerkki viittaa vielä siihen, miten monet näyt eivät välttämättä ole totta todellisuudessa. Kysymys on ufoista, jotka mainitaan usein Uuden Aikakauden liikkeen kirjallisuudessa ja uushenkisyydessä. Nämä ihmiset uskovat niiden olevan todellisia avaruusaluksia, joissa matkustaa edistyneitä avaruusolentoja. Kuitenkin on mielenkiintoista, että monissa ufoilmestyksissä on ominaista, että ufot voivat kadota ja ilmestyä yhtäkkiä sekä muuttaa muotoaan, mikä osoittaa, etteivät ne ole todellisia avaruusaluksia. Jotkut ovatkin todenneet, että ufot eivät olekaan missään mielessä olleet mekaanisia, vaan silminnäkijöistä on tuntunut siltä kuin ne olisivat olleet elossa.

    Joka tapauksessa seuraavissa esimerkeissä tulee vielä esille se, miten ufot eivät välttämättä ole todellisia ulkoavaruudesta tulleita mekaanisia avaruusaluksia, vaan että kysymys on mielen sisäisistä näyistä. Nämä rehelliset kuvaukset ovat Andrija Puharichin kirjasta "Uri Geller, elämä ja mysteeri" (s. 190-191, 353):

 

Uri, Ila ja minä istuimme komentoauton takapenkillä, ajaja ja kaksi muuta sotilashenkilöä etupenkillä. Ilmaisematta noille kolmelle mitään johtolankaa siitä mitä he ehkä näkisivät Uri viittasi suoraan vuoren laelle avaruusaluksen alle kysyen heiltä hepreaksi: "Mikä tuo on?"

   Kaikki kolme katsoivat suoraan kohti avaruusalusta sanoen oikeastaan vain: "Siellähän on vain vuori ja sinistä taivasta. Mitä sinä näet?" Uri ei halunnut ilmaista mitä hän näki, vaan kehotteli heitä katsomaan tarkkaan sitä kohtaa taivaalla missä avaruusalus oli. Yksikään heistä ei nähnyt alusta. Lopulta he kysyivät Urilta: "Mitä tuossa kohdassa on niin tärkeää?"

   Uri lausui kepeästi: "Minä kun uskoin jo että siellä olisi ufo." He käsittivät hänen sanansa pilaksi eivätkä enää katselleet. Uri, Ila ja minä katselimme sen sijaan lumoutuneina...

   Myönnän kyllä olevan mahdollista, ettei siellä ollut avaruusalusta ensinkään. Eiväthän kolme sotilasta komentoautossa nähneet mitään, koska taivaalla ei kenties ollutkaan mitään nähtävää. Ja minä myönnän avaruusaluksen kuvan olleen ennestään meidän kolmen mielessä. Toisaalta minä kuitenkin uskon, että tuon näyn sijoitti sinne joku korkeampi älyllinen olento. Upean metallisen avaruusaluksen liito kaikessa komeudessaan Siinain autiomaan yllä on mielessäni selvänä muistikuvana vielä tänäkin päivänä.

 

Muita autoja oli menossa maantietä pitkin samaan suuntaan kuin me, ja toisia tuli vastaan. Me kolme huomasimme aika pian, että toiset ajajat eivät katselleet sinne päinkään kuin me. Minähän tiesin aikaisemmista kokemuksista, että nämä näytökset olivat 'vain meidän silmillemme'. En sittenkään voinut käsittää, miten muut eivät nähneet sitä mitä me vaikka loimut ja sitten alus valaisivat niin kirkkaasti koko seudun.

 

 

10. Enkelit uushenkisyydessä

Uushenkisyydessä saatetaan usein puhua hyvistä asioista: valo, rauha, rakkaus, muutos parempaan, onnellisuus, henkinen kasvu, uusi tietoisuus, harmonia… Tällaiset sanonnat esiintyvät usein tämän alueen kirjallisuudessa. Lisäksi uushenkisyyden edustajat uskovat olevansa aina yhteydessä hyviin voimiin ja henkiin. He saattavat myöntää, että henkien joukossa on pahoja ja tekopyhiä henkiä, mutta etteivät he itse ole yhteydessä niihin.

    Yksi uushenkisyydessä esiintyvä ilmiö on voimakas puhe enkeleistä. Jatkuvasti tulee lisää enkelikirjoja, enkelien kanssa keskustellaan ja ne välittävät viestejä ihmisille. Ei oteta huomioon, että Raamatun mukaan on olemassa myös saatana enkeleineen ja että saatana voi toimia valon enkelinä. Nämä olennot voivat puhua hyvistä asioista ja esiintyä hyvinä enkeleinä, vaikka niiden ainoa tarkoitus on pettää ihmisiä ja viedä heidät eroon Jumalasta. Lisäksi monet uskonnot kuten islam ovat saaneet alkunsa enkelin kautta. Esim. Muhammedille ilmestyi ”enkeli Gabriel”, kun Muhammed oli harjoittanut mietiskelyä. Kuitenkin Muhammedille ilmestyneen enkelin sanoma on täysin päinvastaista sille, mitä Gabriel Raamatussa puhui. Se osoittaa, ettei kyse voi olla samasta Gabrielista. Mm. seuraavat jakeet puhuvat saatanasta ja hänen enkeleistään:

 

- (2 Kor 11:13-15) Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi.

14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.

15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

 

- (Joh 8:43-45) Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.

44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.

45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.

 

- (Ilm 12:7-9) Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,

8 mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.

9 Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.

 

- (Matt 25:41) Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: 'Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä.

 

Paavalin aikana oli samanlaisia ihmisiä kuin nykypäivänä uushenkisyydessä ja Uuden Aikakauden liikkeessä. Kolossalaiskirjeessä Paavali kertoi ihmisistä, jotka olivat mieltyneet nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen sekä jotka pöyhkeilivät näyistään. Nämä Paavalin sanat kuvaavat hyvin monia Uuden Aikakauden liikkeessä toimivia ihmisiä, joilla on vastaavia kokemuksia. Enkelien ylikorostamista ei tapahdu vain nykyaikana, vaan se oli ominaista ihmisille jo muutama vuosituhat sitten.

 

- (Kol 2:18) Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama

 

Mistä sitten tietää, ovatko kyseessä Jumalan enkelit tai valhe-enkelit? Ensinnäkin Jumalan enkelit eivät koskaan ilmesty ihmisen tahdosta vaan ainoastaan Jumalan sallimana, yleensä joissakin hätätilanteissa. Sen sijaan, jos ihminen saa toistuvasti yhteyden johonkin enkeliin, ei varmastikaan ole kyse Jumalan enkelistä. Meidän pitäisi aina kääntyä taivaassa olevan Jumalan eikä enkelien puoleen, koska muuten joudumme eksytetyiksi.

   Jumalan enkelit eivät anna myöskään jatkuvaa opetusta ihmisille eikä uutta jumalallista ilmoitusta koska meille on jo annettu Raamattu, Jumalan sana. Useimmat harhaopit ovat saaneet alkunsa juuri sitä kautta, että jokin enkeli tai henkiopas on ilmestynyt ihmisille (vrt. Gal 1:8: Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.).

    Yksi Jumalan enkeleihin liittyvä selvä piirre on, että ne kirkastavat aina Jeesusta eivätkä nouse hänen yläpuolelleen tai alenna häntä muiden ihmisten tasolle. Ne myös tunnustavat hänen jumaluutensa ja että hän on lihaksi tullut Kristus, Messias, Jumalan ainokainen Poika. Jos tätä seuraavaa tunnustusta, joka on mainittu 1. Johanneksen kirjeessä, ei esiinny enkeli-ilmestyksissä, on ne syytä hylätä saman tien:

 

- (1 Joh 4:1-3) Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

2. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta;

3. ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

 

Kun Jumalan enkelit kirkastavat aina Jeesusta Kristusta, lihaksi tullutta Jumalan ainokaista Poikaa, eivät ne myöskään itse ota vastaan mitään palvontaa, vaan kääntävät sen aina takaisin Jumalan luo, josta hyvänä esimerkkinä on seuraava Ilmestyskirjassa oleva kuvaus. Sen sijaan enkeleiden erikoiset nimet tai ihmisten liian yksityiskohtaiset kuvaukset niistä ovat yleensä merkki siitä, että kyseessä eivät ole Jumalan enkelit, koska Jumalan enkelit eivät koskaan halua itselleen huomiota. Uushenkisessä kirjallisuudessa esiintyy usein tällaisia yksityiskohtaisia kuvauksia, joissa kerrotaan enkelien ulkonäöstä tarkasti ja niiden arkipäivän tekemisistä. Huippuna voidaan pitää Chantel Lysetten kirjaa Kuiskauksia enkeleiltä (2013, Helsinki: Delfiinikirjat). Siinä esimerkiksi arkkienkeli Mikaelin kerrotaan olevan urheilun ja poliisien suojelupyhimys, nudistien ylin suojelija, että tämä rakastaa jalkapalloa, syö pizzaa sekä tanssii mielellään rockin, diskon gospelin ja muiden musiikkityylien tahdissa. Tämmöiset yksityiskohtaiset kuvaukset osoittavat selvästi, ettei kyse voi olla Jumalan enkelistä.

 

- (Ilm 22:8,9) Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti.

9. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa."

 

 

11. Mistä terveyttä etsitään?

Kuten todettiin, sisältyy uushenkisyyteen useita alueita. Yksi niistä on vaihtoehtoinen lääketiede eli holistinen lääketiede, jossa saatetaan painottaa koko ihmisen hoitamista eikä vain keskittymistä sairauteen, mikä sinänsä on hyvä päämäärä. Samoin voidaan painottaa sellaisia neutraaleja asioita kuin ruokavalio ja tunteiden merkitys, jotka varmasti vaikuttavat jokaisen terveyteen. Yleensä voidaan todeta, että tämä alue kokoelma useampia parantumismenetelmiä, ja joskus on vaikea erottaa, mistä lähteestä kukin menetelmä on. Kuitenkin hyviä kriteerejä ovat mm. seuraavat asiat:

 

• Epätieteellisyys. Monet vaihtoehtolääketieteen menetelmät ovat epätieteellisiä eikä niiden toimintamekanismeja ja tieteellisyyttä voida laboratorio-olosuhteissa ja ihmisten ruumista tutkimalla todistaa. Esim. akupunktiossa uskotaan ihmisessä olevan 12 meridiaania sekä n. 700 akupunktiopistettä, mutta niitä ei ole voitu havaita (muita vastaavia menetelmiä ovat polarterapia, shiatsu, psykokinesiologia...). Ihmisestä löytyy kyllä verisuonia ja hermostoja, jotka on helppo havaita ja todistaa, mutta meridiaaneja ja akupunktiopisteitä ei ole löydetty, vaikka apuna on käytetty ruumiinavauksia ja mikroskooppitutkimuksia. Niiden paikkojen, missä pisteiden ja meridiaanien pitäisi olla, ei ole havaittu poikkeavan millään tavalla kudoksen muista osista.

     Joissakin menetelmissä uskotaan joidenkin ruumiin osien edustavan koko ruumista. Esim. vyöhyketerapiassa oletetaan, että jalanpohjia hoitamalla voidaan vaikuttaa koko kehon terveyteen. Samoin aurikuloterapiassa ja iirisdiagnostiikassa oletetaan korvan tai silmän edustavan pienoiskoossa koko kehoa. Tieteellisesti näitä käsityksiä on ollut mahdoton todistaa.

   Entä homeopatia? Se perustuu käsitykseen, että samanlaisella hoidetaan samanlaista. Jos joku sairastaa esim. ripulia, niin homeopatiassa sitä tulisi hoitaa risiiniöljyllä, koska se saa aikaan ripulin terveellä ihmisellä. Risiiniöljy ja muut homeopaattiset lääkkeet tulisi kuitenkin antaa aina laimennettuna, niin että alkuperäistä vaikuttavaa ainetta on jäljellä ehkä miljoonasosa tai ei yhtään – itse asiassa lääkkeen pitäisi olla sitä tehokkaampaa, mitä enemmän sitä on laimennettu. Lisäksi käyttöön liittyy myös ravistaminen eri laimennuskertojen välillä, koska juuri silloin vapautetaan näkymättömät "elämän voimat" ihmisen käyttöön.

   Mitä tulee kuitenkin homeopaattisiin lääkkeisiin, on niiden tehoa mahdoton todistaa tieteellisesti. Miten aineet, jotka normaalisti aiheuttaisivat sairaiden oireita, voisivat parantaa taudin? Tai jos lääkettä on laimennettu miljoonasosaan tai vieläkin enemmän alkuperäisestä aineesta, ei tällaisilla lääkemäärillä voi olla mitään vaikutusta; tai sitten niiden teho perustuu pelkkään ihmisen uskoon ja lumevaikutukseen kuten virallisen lääketieteen taholta on saatettu esittää.

 

• Energiat ja energiavirrat esiintyvät usein vaihtoehtolääketieteen alueella. Onko neutraalia energiaa kuitenkaan olemassa tällä alueella? Yhtä vähän kuin auton vikoja tai tietokoneen ongelmia voidaan hoitaa energiavirtaa lisäämällä, yhtä vähän pelkkä neutraali energia parantaa mitä erilaisempia sairauksia. Värähtelyt ja kosmiset energiat parantumisessa ovat aina persoonallisia ja niihin ihmiset ovat yhteydessä. Yleensä energiaparantajien taustassa on tyypillistä, että he ovat yhteydessä henkioppaisiin, uskovat jälleensyntymiseen, harjoittavat mietiskelyä ja ovat sidoksissa Uuden Aikakauden liikkeen toimintoihin.

 

• Henkiparannus, jossa parantaja on yleensä kevyessä transsissa ja yhteydessä rajan takana oleviin parantajahenkiin, on yksi vaihtoehtolääketieteen alue. Parantajahenkien uskotaan olevan edesmenneitä ihmisiä, yleensä lääkäreitä, jotka nyt toimivat rajan takaa parantaen sairaita. Tässä torjutaan se Raamatun opetus, jossa kielletään yhteydenotto vainajiin.

 

- (5 Moos 18:10-12) Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta,

11. joka lukee loitsuja, kysyy vainaja- tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen.

12. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.

 

• Kuten todettiin, eivät uushenkisyyden edustajat ota huomioon petoksen mahdollisuutta. Tämä pätee myös parantumisen alueella, jossa he uskovat olevansa yhteydessä lääkärihenkiin ja muihin ns. hyviin henkiin. Tätä on usein nimitetty valkoiseksi magiaksi, erotuksena mustasta magiasta, koska siinä pyritään yhteyteen vain hyvien voimien kanssa ja pyritään aikaan saamaan hyvää.

   Tosiasia kuitenkin on, että molemmissa näissä alueissa, mustassa ja valkoisessa magiassa, on yhteys petollisiin henkiin, ei hyviin. Jopa saatanan kirkon ylipappina toiminut Anton LaVey on todennut, että valkoisessa magiassa ovat kyseessä aivan samat voimat kuin mustassa magiassa. Hän totesi, että "Valkoisen magian seremonioihin osallistuvat seisovat viisikannan sisäpuolella suojautuakseen 'pahoilta' voimilta, joita he kutsuvat avukseen... Saatananpalvojasta tuntuu teeskentelyltä suojautua samoilta voimilta, joita kutsuu avuksi." (15)

    Joskus parantumisia todella tapahtuu, kun ihmiset käyvät henkiparantajilla, energiaparantajilla ja osallistuvat muihin Uuden Aikakauden toimintoihin. Kuitenkin ihmisen ruumiin parantuessa hänen sielunsa joutuu demonisten voimien sitomaksi. Se voi ilmetä psyykkisinä oireina tai sitten ihminen kenties saa olla aivan rauhassa aina kääntymykseensä asti (koska saatana piti ihmistä varmana tapauksena). Sen sijaan heti kun henkilö kääntyy Jumalan puoleen, voi hän joutua käymään läpi kovia taisteluja, kunnes vapautuu näistä voimista. Joskus se on pitkä prosessi. Eli jos itse olet ollut mukana okkulttisessa parantamisessa, täytyy sinun vapautuaksesi tunnustaa tämän alueen syntisi, lausua luopumisrukous sielunvihollisen voimista sekä käskeä niitä sen jälkeen poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

 

12. Miksi kannattaa epäillä petosta?

Kuten todettiin, saattaa uushenkisyydessä esiintyä myönteiseltä vaikuttavia sanontoja kuten valo, rauha, rakkaus, henkinen kasvu, uusi tietoisuus … Nämä sanonnat esiintyvät usein tämän alan kirjoissa.

    Hyvät sanat eivät kuitenkaan takaa, että ollaan oikeassa. Petoksen mahdollisuus pitäisi ottaa huomioon, koska esim. Jeesus puhui perkeleestä ja hänen enkeleistään (Matt 25:41) ja että perkele on valhettelija ja sen isä (Joh 8:44). Yleensä uushenkisyydessä annetaan jonkinlainen arvo Jeesuksen opetuksille, joten heidän kannattaisi ottaa nämäkin Jeesuksen sanat huomioon.

   Erikoista uushenkisyydessä on kuitenkin se, että tässä liikehdinnässä torjutaan useimmat Jeesuksen ja hänen asettamiensa apostolien opetukset. Miksi näin, jos Jeesus oli täydellisen hyvä ja synnitön, ja jos hän puhui totuuden, kuten hän itse väitti (Joh 8:45,46: Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin? Jos minä totuutta puhun, miksi ette minua usko?)? Niinpä uushenkisyydessä opetetaan persoonatonta Jumalaa, jälleensyntymistä, kaiken jumaluutta, että on monta tietä pelastukseen, ettei ole eroa hyvän ja pahan välillä, ettei ole tuomiota ja helvettiä sekä torjutaan Jeesuksen sovitustyö syntien anteeksisaamiseksi ja että hän on ainoa tie pelastukseen. Uushenkisyydessä torjutaan nämä kaikki oleelliset asiat, joita Jeesus ja apostolit opettivat. Uushenkisyyden edustajat voivat kyllä hyväksyä Jeesuksen vuorisaarnan ja moraaliopetukset, mutta juuri muita oppeja he eivät hyväksy. He uskovat enemmän hindulaiseen maailmankäsitykseen kuin siihen, mitä Jeesus ja apostolit opettivat. He eivät ota huomioon, että opit, joihin he uskovat voisivat olla riivaajista lähtöisin kuten Paavali kirjoitti. Toisessa kohtaa Paavali kirjoitti myös taruista, joihin ihmiset tulevat kääntymään. Näin on todella tapahtunut, kun ateistitiedemiehet uskovat esim. alkuräjähdykseen tai elämän syntyyn itsestään. Kuitenkin myös uushenkisyydessä on samanlaisia taruihin verrattavia asioita, joihin saatetaan uskoa.

 

- (1 Tim 4:1,2) Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja

2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

 

- (2 Tim 4:3,4) Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia

4 ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.

 

Toinen merkillepantava piirre uushenkisyydessä on, että siinä esiintyvät opetukset ovat usein ristiriitaisia keskenään. Esim. niin oleellinen asia kuin että voidaanko jälleensyntyä eläimeksi tai kasviksi poikkeaa eri piireissä huomattavan paljon. Jos jälleensyntyminen olisi totta, pitäisi tämän opetuksen olla yhteneväinen aina ja kaikkialla. Niin ei kuitenkaan ole. Samoin sen tavan, miten jälleensyntymisen kierrosta vapaudutaan, pitäisi olla yhteneväinen aina ja kaikkialla. Kuitenkin hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa ja länsimaisessa uushenkisyydessä on toisistaan poikkeavia käsityksiä.

    Aila Ruoho on kirjassaan Henkisyyden harhapoluilla tuonut esille uushenkisyydessä esiintyviä ristiriitoja. Hän luki paljon kirjoja tältä alueelta ja huomasi, että se, mitä toisessa kirjassa pidettiin totuutena, kumottiin muissa kirjoissa ja päinvastoin. Tämä ei anna luotettavaa pohjaa uushenkisyydessä esiintyville opetuksille:

   

Eräs uushenkisyyskirjallisuuden selkeä piirre, josta on ollut jo edellä useampia esimerkkejä, on ristiriitaisuus. Satunnaisesti kirjoja lukeva ei todennäköisesti huomaa tai muista ristiriitoja. Kun kuitenkin lukee aiheesta useiden kuukausien aikana mahdollisimman paljon, tilanne on toinen: kun on edellisellä viikolla lukenut aivan erilaisen selityksen jostain asiasta, seuraava kirjailija opettaakin täysin päinvastaista. Tästä herää hämmästys. Mistä erot johtuvat? Ja jos kaiken uskotaan olevan jatkuvassa muutoksessa, miksi julkistaa vain lyhyen hetken ajan voimassa olevaa ”tietoa”.

    … Oudoimmassa tilanteessa ristiriitoja löytyy saman teoksen sisältä…

   … Ritva Fagerström kehottaa etsimään valikoivasti tietoa ”toisesta tasosta”. Hän neuvoo lukemaan niin spiritualistien kokemuksia, tiedemiesten tutkimuksia kuin automaattikirjoituksella vastaanotettuja teoksia. Fagerström muistuttaa: ”Älkää uskoko kaikkea suoralta kädeltä, sillä tulette löytämään eri kirjoista tietoja, joiden toteatte kumoavan toinen toisensa.” (16) Toisin sanoen Fagerström myöntää, että eri kirjailijoiden kirjat ovat monissa asioissa räikeässä ristiriidassa. (17)

 

Kuten todettiin, perustuu uushenkisyys pääasiassa yhteen maailmanuskontoon: hindulaisuuteen, joka on Intian pääuskonto, ollut sitä yli 2000 vuoden ajan. Monet hindut voivat olla sydämellisiä ihmisiä, mutta hindulaisuus, jossa lehmiä pidetään jumalina ja rottia suojellaan, on haitaksi yhteiskunnan kehitykselle. Rotat tuhoavat huomattavan osan viljasta, ja se on ylläpitänyt nälänhätää tässä maassa. 

   Rabi Maharaj, entinen hinduguru viittaa samaan aiheeseen. Hän uskoi, että hinduismi, sen fatalistinen usko karmaan, reinkarnaatioon ja vääriin jumaliin on Intian ongelmien perimmäinen syy. Hän totesi, että on länsimaisten ihmisten sokeutta kääntyä etsimään valaistusta idän mystiikasta. Ihmiset uushenkisyyden piirissä ovat usein sokeita tälle asialle. Myöskin he ovat sokeita kristinuskon tuomalle siunaukselle kuten kirjakielten synty, lukutaito, sairaalat, huolehtiminen vähäosaisista, parempi naisten asema, koulut…

 

On mahdotonta kuvata kuvailla Intiaa niille, jotka eivät ole sitä itse nähneet. Kurjuus, köyhyys, sairaudet ja taikausko ovat tyrmääviä. Kylät antavat jo järkyttävän kuvan, mutta niiden lukemattomien miljoonien elämä, jotka tungeksivat Intian kaupungeissa, herättää vieraassa silmitöntä kauhua…

   Sydämeeni koski, kun katsoin Intian kärsiviä kansanjoukkoja. Ihmettelin, miksi länsimaiden ihmiset etsivät hengellistä tietoa Intiasta. Kokemuksesta tiesin, että hinduismi, sen fatalistinen usko karmaan, reinkarnaatioon ja vääriin jumaliin, oli Intian ongelmien perimmäinen syy. Oli länsimaisten ihmisten sokeutta kääntyä etsimään valaistusta idän mystiikasta! Siinä ei ollut muuta kuin pimeyttä, ja Intian ahdinko todisti selvääkin selvemmin, miten syvää tämä pimeys oli. Semmoinen valtava petos saattoi olla peräisin vain siitä samasta pirullisen älykkäästä lähteestä, joka myös ajaa miljoonat ihmiset tuhoamaan itsensä huumeiden näennäisparatiisin takia. (18)

 

Entä mitä seurauksia on siitä, kun ihminen lähtee uushenkisyyden poluille? Tuskin kukaan alussa ajattelee, että mitään negatiivisia seurauksia voisi olla sen seurauksena, että he tutkivat parapsykologiaa, harjoittavat mietiskelyä, osallistuvat spiritismiin tai harjoittavat muita uushenkisyyden toimintoja. Monet voivat ajatella, että edessä on jännittävä ja mielenkiintoinen tutkimusmatka, jossa avautuu yhä uusia maisemia, ja ehkä alussa näin onkin. Jos ihminen ei ole edennyt kovin pitkälle tutkimuksissaan, ei hän välttämättä ole kokenut vielä negatiivisia seurauksia.

   Kuitenkin, mitä pitempään ihminen on uushenkisyyden poluilla, sitä todennäköisemmin hän alkaa kohdata negatiivisia seurauksia. Hänellä voi aluksi olla lyhytaikaisia energian ja rauhan kokemisen kokemuksia, jotka vetävät häntä syvemmälle tähän maailmaan, mutta vähitellen mukaan voi tulla ahdistavia kokemuksia, mielenterveyden häiriöitä, kokemuksia siitä, että joku seuraa heitä koko ajan, häiritseviä näkyjä, meditaatiopsykooseja, tiedottomuusjaksoja, pakkomielteitä vahingoittaa itseään tai muita ja mitä erilaisempia seurauksia. Tähän sopivat hyvin Jeesuksen seuraavat sanat (Joh 10:10,11): ”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä.”

    Seuraava lainaus liittyy aiheeseen. Se on Ultra-lehdestä, joka on yksi tunnetuimmista uushenkisyyteen liittyvistä alan julkaisuista Suomessa. Kyseessä on artikkeli, jossa kirjoittaja kertoo, miten monille on tullut mielenterveyden häiriöitä heidän alettuaan harrastaa rajatietoa. Kyseessä ovat sellaiset asiat, joissa Raamatun perusteella on kysymys valhehengistä eli pahoista hengistä. Ne, jotka ovat rajatiedon kanssa tekemisissä, eivät itse tätä yleensä käsitä, koska he eivät usko siihen Raamatun opetukseen, että paha henkimaailma on olemassa ja pettää ihmisiä.

 

Kriisipalvelua tarvitaan rajatiedon alueella

 

Mitä rajatiedon alueella oikein tapahtuu? Ollaanko menty liian lujaa johonkin, mistä monet eivät enää selviä omin voimin? Se paljon puhuttu vesimiehen ajan tajunnan laajentaminen ilmeisesti tapahtuu liian nopeasti, chakroja avataan liian aikaisin. Niidenhän pitäisi antaa rauhassa itsessään avautua sitä mukaa kuin ihminen on valmis kestämään psyykkisten kykyjensä terävöitymisen.

   Monilla meistä on niin suuri into nähdä, kuulla ja kokea sellaista, mihin nämä vajavaiset fyysiset aistimme eivät yllä, että tehdään melkein mitä tahansa astraalinäön ja -kuulon avautumisprosessin vauhdittamiseksi. Seurauksista ei valitettavasti olla täysin selvillä.

   Astraalinäön avautuminen ennen suojamekanismien rakentumista on pelottavaa. Paitsi hahmoja, jotkut voivat nähdä vääristyneitä, ilkkuvia kasvoja, poikkeuksellisesti liikkuviakin, joiden piirtyminen näkyviin pimeässä huoneessa on hyvin epämiellyttävä kokemus.

   Astraalikuulon avautumisen seurauksena ihmispolon kotirauha on mennyt. Hän ei ole taatusti koskaan yksin. Joskus häntä ohjaa vain yksi innokas häiritsijä, jolla on kommentit kaikkiin uhrinsa tekemisiin. Tämä kehottaa tekemään kaikenlaista hullua ja vaarallista; kävelemään jyrkänteen reunalle tai ajamaan auton ojaan. Uhria pelotellaan ja uhkaillaan kaikenlaisilla onnettomuuksilla. Välillä häiritsijä ilmoittaa nimensä, joka voi olla sama kuin pimeyden herralla… (19)

 

Toiset kommentit kertovat lisää samasta aiheesta. Niissä on kyse UFO-ilmiöistä, joiden seuraukset ovat negatiivisia. Jotkut voivat kyllä kokea fyysisen parantumisen, mutta pitemmän päälle ihmisten elämänilo vähenee. UFO-kokemusten seuraukset ovat samanlaisia kuin mitä yleensä okkultismista (spiritismi, noituus…) on todettu olevan. Ensimmäinen kommentti on tunnetun UFO-asiantuntijan John Keelin. Hän mainitsee eräässä kirjassaan:

 

"Puuhastelu ufojen parissa voi olla yhtä vaarallista kuin mustan magiankin... Seurauksena voi olla vainoharhaista skitsofreniaa, demonomaniaa, jopa itsemurha." (20)

 

John Keel jatkaa selostustaan tavallisista seurauksista UFO-kontaktihenkilöiden elämässä:

 

"Olen avuttomana katsellut, kun UFO-kontaktihenkilöt vajosivat toivottomaan persoonallisuuden rappiotilaan ja tulivat mielenvikaisiksi tai jopa tekivät itsemurhan."

 

Siinäpä siis muutamia esimerkkejä siitä, miten uushenkisyyden poluilla eteneminen voi johtaa huonoihin seurauksiin. Monet ovat päätyneet turhiin ongelmiin, koska he ovat menneet väärille alueille. Spiritismi, meditaatio eli passiivinen mietiskely, automaattikirjoitus, jooga, visualisointi, hypnoosi, astrologia, tarot-kortit, heiluri, kädestä lukeminen ja muut ennustamisen muodot tai ennustajalla käynti, henkioppaat, roolipelit, energia- ja henkiparannus, noituus ja loitsut, itämaiset itsepuolustusjärjestelmät, parapsykologia sekä yhteys valhe-enkeleihin ja ufoihin avaavat portit petollisille hengille vaikuttaa ihmisen elämään.

    Jos ihminen luovuttaa elämänsä Jeesukselle Kristukselle, voi tilanne kuitenkin muuttua ja henget joutuvat pakenemaan. Näin tapahtui hinduguru Rabi Maharain ja hänen perheensä elämässä, kun he kääntyivät Jeesuksen Kristuksen puoleen. Heidän talossaan oli aiemmin ollut häiritsevä henki, jonka he olivat ajatelleet olleen Rabin isoisän, Nanan henki, vaikka tosiasiassa oli koko ajan ollut kysymys riivaajahengistä. Kuitenkin heidän kääntymyksensä jälkeen ja kun he olivat hävittäneet polttamalla kaikki taikakalut ja epäjumalankuvat, kummittelu lakkasi:

 

Tunsin samalla tavoin Shivaa kohtaan. Pelkäsin tätä jumalaa eniten ja palvoin häntä siksi myös eniten lepyttääkseni hänet. Mutta Nanan henkeä ei käynyt lepyttäminen. Se pelotteli meitä jatkuvasti villisti juoksevin tai tömistelevin askelin. Niitä seurasi epämiellyttävä haju, joka tarttui kaikkialle. Esineitä heitettiin kaapeista ulos tai työnnettiin alas pöydiltä. Toisinaan tämä tapahtui aivan ihmettelevien silmiemme edessä.

   … Nyt meillä kaikilla oli yksi yhteinen halu – päästä vapaaksi kaikista menneisyyden siteistä ja pimeyden voimista, jotka olivat sokaisseet ja orjuuttaneet meitä niin pitkään. Muut liittyivät meihin, ja yhdessä kannoimme suuren alttarin. Kun rukouskammio oli täysin tyhjä, lakaisimme sen puhtaaksi. Tarkastimme huolellisesti koko talon, etsimme jokaisen taikakalun, amuletin, fetissin, uskonnollisen kuvan ja taideteoksen. Heitimme ne kaikki puutarhan taakse roskakasaan… Iloiten siitä, että olimme nyt vapautuneet pelosta, joka aiemmin oli kahlinnut meidät, Krishna ja minä rikoimme epäjumalat ja uskonnolliset kuvat, myös Shivaa esittävän. Muutama päivä sitten en olisi uskaltanut ajatellakaan tekeväni mitään sellaista. Olin pelännyt, että Hävittäjä tappaisi minut välittömästi. Kauhun rautainen ote, joka niin kauan oli pitänyt minua puristuksessaan, oli kuitenkin murtunut Jeesuksen voimasta. Kukaan ei antanut meille ohjeita, mitä pitäisi tehdä. Herra oli avannut silmämme.

   …  Vielä enemmän meille merkitsi toinen muutos, joka ei näkynyt ulospäin. Nanan kummittelevia askelia ei enää kuultu. Ne eivät enää kulkeneet raivokkaasti edestakaisin eteisessä eivätkä jysähtäneet makuuhuoneiden oville. Omituisen inhottava tuoksu, joka oli usein seurannut näitä ilmiöitä ja jota emme koskaan olleet onnistumaan jäljittämään, oli kadonnut iäksi… Ymmärsimme lopulta, että näiden ilmiöiden syynä ei ollut ollut Nanan henki, kuten olimme luulleet, vaan henkiolennot, joita Raamattu kutsui demoneiksi… Ymmärsin nyt, että joogatranssissa ja meditaatiossa olin tavannut näitä olentoja naamioituneena Shivaksi tai joksikin muuksi hindujumaluudeksi. (21)

 

 

13. Vapauteen kutsutut

Jos ihminen on seikkaillut uushenkisyyden poluilla, on hänellä todennäköisesti voimakas torjunta Jeesusta Kristusta kohtaan tai sitä opetusta kohtaan, että hän on ainoa tie pelastukseen. Kuitenkin Jeesus itse esitti tällaisia väitteitä itsestään. Hän on Raamatun mukaan taivaasta tullut Jumala, Jumalan Poika, johon meidän kannattaa uskoa, ettemme kuolisi synneissämme. Hänen kauttaan voimme saada iankaikkisen elämän lahjaksi:

 

- (Joh 8:23,24) Ja hän sanoi heille: "Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta.

24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."

 

- (Joh 5:39,40) Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta;

40 ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän.

 

Vastaanota sen tähden Jeesus Kristus elämääsi, äläkä torju häntä! Raamatun mukaan hän seisoo sydämemme oven ulkopuolella voidakseen astua elämäämme. Jos ihminen vastaanottaa ja toivottaa Jeesuksen Kristuksen tervetulleeksi elämäänsä, tulee hänestä Jumalan lapsi:

 

- (Ilm 3:20) Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

 

- (Joh 1:12) Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

 

Entä vapautuminen pahoista hengistä ja siteistä? Jos ihminen on ollut syvällä uushenkisyydessä ja Uuden Aikakauden liikkeessä, on hän joutunut jossain määrin valhehenkien pettämäksi ja sitomaksi. Ne tahtovat pitää ihmisen mielen sekavana ja sidottuna, ettei tämä pääsisi vapauteen. Kuitenkin ihminen voi täydellisesti vapautua Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on ristillä voittanut kaikki pimeyden voimat. Jeesus ilmestyi sitä varten, että ”hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1 Joh 3:8).

   Niinpä kun haluat päästä vapauteen, on sinun syytä ottaa huomioon seuraavat asiat:

 

• Elämän luovuttaminen Jeesukselle Kristukselle on ensimmäinen askel. Anna Jeesuksen olla elämäsi Herra, eikä vain Vapahtaja. Voit rukoilla pelastusrukouksen esim. seuraavalla tavalla: Herra, Jeesus, käännyn sinun puoleesi. Tunnustan, että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja etten ole elänyt sinun tahtosi mukaan. Tahdon kuitenkin kääntyä synneistäni ja seurata sinua koko sydämestäni. Ja uskon myös, että syntini ovat anteeksiannetut sinun sovitustyösi kautta ja että olen sinun kauttasi saanut iankaikkisen elämän. Kiitän siitä pelastuksesta, jonka olet minulle lahjoittanut. Amen.

 

• Luopumisrukous ja irtisanoutuminen pimeyden töistä ja paholaisesta on oleellisen tärkeä. Ihminen voi julistaa saatanalle ja pahoille hengille ääneen esim. seuraavalla tavalla: ”Sanoudun irti sinusta saatana sekä kaikista pahoista hengistä ja pimeyden töistä ja luovutan elämäni Jeesukselle Kristukselle, joka on nyt elämäni Herra.” Jos tämän lausuminen tuottaa sinulle vaikeuksia ja olet menettämässä tajuntasi tai tunnet mielesi sekavaksi, käske vihollisen voimia poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, että voit lausua sen loppuun.

 

• Pyydä Jumalaa ottamaan pois kaikki väärät yhteytesi henkimaailmaan ja väärästä lähteestä olevat kykysi. Jos näet toistuvasti henkiolentoja, auran ja olet yhteydessä henkimaailmaan, on tämä rukous tärkeä. Voit myös käskeä kaikkia vihollisen voimia, jotka antavat sinulle kyvyn olla yhteydessä näihin voimiin, lähtemään pois Jeesuksen Kristuksen nimessä. Voit lausua sen esim. seuraavalla tavalla: ”Kaikki henget minussa ja ympärilläni, jotka ette tunnusta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi Jumalaksi, lähtekää pois Jeesuksen Kristuksen nimessä!”

 

• Tunnusta kaikki niiden alueiden synnit, joissa olet ollut osallisena; spiritismi, ennustajalla käynti, passiivinen mietiskely… (1 Joh 1:9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.) Syntien tunnustamisen kautta suljet paholaiselta oikeuden vaikuttaa elämääsi näillä alueilla. Tässä asiassa kannattaa olla tarkka, koska paholaisella on laillinen oikeus vaikuttaa kaikilla niillä alueilla, joissa ihminen ei ole vielä tehnyt parannusta eikä tunnustanut syntejään Jumalalle.

    Sen jälkeen, kun olet tunnustanut mieltäsi painavat synnit, voit käskeä vihollisen voimia poistumaan kaikilta näiltä samoilta alueilta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nämä rukoukset ja käskyt voidaan lausua esim. seuraavilla tavoilla:

 

"Herra, Isä, anna anteeksi, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen... Kiitos, että annat minulle anteeksi ja puhdistat minut kaikesta vääryydestä sinun Poikasi Jeesuksen veren kautta."

 

"Saatana ja te demonit, olen tunnustanut Jumalalle sen, että olen osallistunut spiritismiin, henkiparannukseen....Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta näillä alueilla, koska Jeesuksen veren kautta olen saanut Jumalalta nämä asiat anteeksi. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata!"

 

• Anna anteeksi muille ihmisille! Jos itselläsi on syytöksiä ja katkeruutta muita kohtaan, luovu syytöksistäsi ja anna anteeksi niille, jotka ovat väärinkohdelleet sinua. Monet eivät vapaudu, koska he kieltäytyvät antamasta anteeksi. Kuitenkin anteeksiantaminen on tahdon päätös, ei tunne. Tunteet voivat seurata myöhemmin. Jeesus opetti aiheesta (Matt 6:14,15): Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

 

• Sukuperintö, varsinkin jos suvussa on harrastettu noituutta ja okkultistisia asioita tai vannottu valoja (esim. vapaamuurarivalat), voi olla este joidenkin ihmisten vapautumiselle. He saattavat kärsiä isiensä syntien tähden ja olla spiritistisen rasituksen alaisena. Sen tähden, jos tiedät suvussasi olevan tällaisia asioita, tunnusta ne Jumalalle ja pyydä häntä katkaisemaan väärät siteet, jotka ovat tulleet perintönä. Voit myös käskeä kaikkia vihollisen voimia, jotka ovat tulleet perintönä, poistumaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Voit lausua nämä asiat esim. seuraavalla tavalla:

 

"Herra, Isä, tunnustan sinulle kaikki esivanhempieni ja vanhempieni synnit kuten noituus, spiritismi, henkiparannus, moraalittomuus, väärät valat... ja sanoudun niistä irti. Kiitos siitä, että saan olla vapaa näiden syntien vaikutuksesta ja kaikista pahoista hengistä Jeesuksen sovitustyön kautta. Kiitos siitä, että minun hengellinen perintöni tulee Kristukselta eikä esivanhempieni synneistä, amen."

 

"Saatana ja te pahat henget, olen tunnustanut Jumalalle esivanhempieni ja vanhempieni synnit ja väärät valat sekä sanoutunut niistä irti. Nyt teillä ei ole enää mitään laillista oikeutta tällä alueella, koska Jeesuksen veren kautta nämä asiat on saatu anteeksi ja niiden vaikutus on katkaistu. Sentähden käsken nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä teitä poistumaan minusta ja ympäriltäni, ettekä koskaan saa palata."

 

• Jos ihminen on ollut syvällä okkultismissa, on tällaisen henkilön hyvä tietää, että hän voi joutua käymään jälkitaistelua viikkoja, jopa kuukausia. Vaikka hän olisikin kokenut vapautumisen, ei hän kenties saa olla rauhassa, vaan paholainen yrittää yhä edelleen ahdistaa häntä ulkopuolelta. Se on osa sitä niittämisprosessia, jota henkilö voi joutua kokemaan, koska on aikaisemmin saattanut mielensä passiiviseksi ja kun on antanut paholaiselle sijaa.

   Suuri merkitys tällä alueella on tahdon vakaalla asenteella ja vihollisen vastustamisella. Kun ihminen aktiivisesti vastustaa paholaista ja sen häirintää sekä pitää yllä tahdon vakaata asennetta, joutuvat pahan voimat ennen pitkää luovuttamaan. Älä sen tähden luovuta, vaan pidä yllä toivon asennetta! Asiaan liittyvät hyvin seuraavat jakeet:

 

- (Room 8:38,39) Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat,

39 ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

- (Jaak 4:7,8) Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.

8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.

 

 

 

VIITTAUKSET:

 

1. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema (Death of a Guru), s. 162,163

2. Thoralf Gulbrandsen: Puuttuva rengas, p. 94

3. Sit. kirjasta "Taustaa tekijänoikeudesta maailmaan", Kimmo Pälikkö ja Markku Särelä, p. 19.

4. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema (Death of a Guru), s. 81

5. Shirley MacLaine: Dancing in the Light

6. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema (Death of a Guru), s. 183

7. Sit. kirjasta "Jälleensyntyminen vai ruumiin ylösnousemus", Mark Albrecht, s. 123

8. Nothart Rohlfs (toim.) (2004): Entiset elämät ja nykyisyys: toisistaan poikkeavia näkemyksiä jälleensyntymisestä ja kohtalosta. Kustantaja Suomen antroposofinen liitto

9. Nicky Cruz: Juokse henkesi edestä, s. 29, 178

10. Raphael Gasson: The Challenging Counterfeit, Plainfield, New Jersey: Logos Books, 1966, s. 83

11. Roy Allan Anderson: Henkimaailman salaisuudet (Secrets of the Spirit World), s. 94

12. Basil Tyson: Ufot, taivaallinen arvoitus", s. 81,82

13. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema, s. 161 (Death of a Guru)

14. Martti Kaila: Sielulliset häiriöt, Suuri lääkärikirja, WSOY 1955, s. 864, 866)

15. Feorge Vandeman: "Psykisk Roulette", s. 156. Sit. kuitenkin kirjasta "Kauko-ohjattu", Ingerlise Provstgaard, s. 68

16. Ritva Fagerström (1991): Portti elämän jälkeen: viestejä automaattikirjoituksella. Kustantaja Oy Aquarian Publications

17. Aila Ruoho: Henkisyyden harhapoluilla, s. 255-257

18. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema (Death of a Guru), s. 190

19. Ultra 12/93, Rita Castren

20. John R. Keel: "UFOs: operation Trojan horse", s. 220. Sit. kuitenkin kirjasta "Rajan taakse ja takaisin", Maurice Rawlings, s. 203

21. Rabindranath R. Maharaj: Gurun kuolema, (Death of a Guru) s. 70,134,138

 

 

 

Lisää aiheesta:

 

Buddhalaisuuden opit tarkastelussa. Pitävätkö ne paikkansa vai ei?

 

Jälleensyntyminen, sielunvaellus, reinkarnaatio. Lue, miksi ei ole järkevää uskoa jälleensyntymiseen

 

Lue, miksi ei ole syytä uskoa ufojen olevan avaruusaluksia vierailta planeetoilta tai avaruudesta, vaan että kyseessä ovat ihmisiä pettävät henget
 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

Mikä voima vaikuttaa eri hoitomuotojen takana, kuten henkiparannus, energiaparannus, reiki ja akupunktio? Ovatko kyseessä neutraalit voimat vai valhehenget?

Lue, miksi ei kannata uskoa hindulaiseen ja panteistiseen (kaiken jumaluus) käsitykseen jumalasta

 

Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

 

Kuolemanrajakokemukset ja ruumiistapoistuminen. Mitä on rajan takana ja käykö kaikille hyvin kuoleman jälkeen? Lue, miksi helvetti on otettava vakavasti

 

Karma vai armo? Miksi äiti Amma ei voi antaa syntejä anteeksi? Vain todellinen ja rakastava Jumala voi tehdä sen.

 

Maailmankatsomukset puntarissa: naturalismi / ateismi, panteismi, polyteismi ja teismi. Lue, miksi kristillinen teismi on järkevä maailmankatsomus

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Jeesus on

tie ja totuus

 ja elämä

 

 

  

 

Tartu kiinni iankaikkiseen elämään!

 

Lisää aiheesta:

 

Buddhalaisuuden opit tarkastelussa. Pitävätkö ne paikkansa vai ei?

 

Jälleensyntyminen, sielunvaellus, reinkarnaatio. Lue, miksi ei ole järkevää uskoa jälleensyntymiseen

 

Lue, miksi ei ole syytä uskoa ufojen olevan avaruusaluksia vierailta planeetoilta tai avaruudesta, vaan että kyseessä ovat ihmisiä pettävät henget
 

Meediot, kanavointi, kummitusilmiöt, automaattikirjoitus. Lue, miksi ei kannata uskoa, että voimat näiden ilmiöiden takana ovat hyviä, vaan että kyseessä on petos

 

On mahdollista, että ihminen ajattelee toimivansa Jumalan voimassa, mutta ei toimikaan. Mitä piirteitä liittyy tällaiseen väärästä lähteestä olevaan voiteluun?

 

Wicca ja noituus. Mistä asioista wicca-kultti koostuu ja mikä voima siinä vaikuttaa? Wiccan jäsenet ja noidat eivät ota petoksen mahdollisuutta huomioon

 

Mikä voima vaikuttaa eri hoitomuotojen takana, kuten henkiparannus, energiaparannus, reiki ja akupunktio? Ovatko kyseessä neutraalit voimat vai valhehenget?

Lue, miksi ei kannata uskoa hindulaiseen ja panteistiseen (kaiken jumaluus) käsitykseen jumalasta

 

Hindulaisuus ja New Age eli Uuden aikakauden liikkeen käsitys, että kaikki tiet vievät saman Jumalan luo. Miksi ei ole syytä uskoa tähän käsitykseen?

 

Kuolemanrajakokemukset ja ruumiistapoistuminen. Mitä on rajan takana ja käykö kaikille hyvin kuoleman jälkeen? Lue, miksi helvetti on otettava vakavasti

 

Karma vai armo? Miksi äiti Amma ei voi antaa syntejä anteeksi? Vain todellinen ja rakastava Jumala voi tehdä sen.

 

Maailmankatsomukset puntarissa: naturalismi / ateismi, panteismi, polyteismi ja teismi. Lue, miksi kristillinen teismi on järkevä maailmankatsomus